doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D.

docent – Gynekologicko-porodnická klinika


korespondenční adresa:
Obilní trh 526/11, 602 00 Brno

telefon: 532 23 8281
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Michal Ješeta Ph.D.., narozen 12. května 1978 v Táboře, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Gynekologicko - porodnická klinika LF MU a FN Brno
  Centrum reprodukční medicíny
Funkce na pracovišti
 • embryolog
Přehled zaměstnání
 • 2015 - embryolog, LF MU a FN Brno
 • 2014 - 2015 embryolog, UNICA s.r.o.
 • 2008 - 2014 výzkumný pracovník, VÚVeL Brno
 • 2003 - 2008 odborný asistent ČZU v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • výzkumná činnost v oboru fyziologie reprodukce se zaměřením na spermatogenezi, oogenezi, proces fertilizace a následný embryonální vývoj savčích embryí
Akademické stáže
 • 2013: Poznan University of Medical Sciences
 • 2012: Institute of Biology and Immunology of Reproduction, Sofia
 • 2009: University of Science and Technology Lille
 • 2006: University of Science and Technology Lille
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen oborové rady Anatomie, histologie a embryologie 2.LF UK Člen redakční rady časopisu Advances in Clinical and Experimental Medicine
Ocenění vědeckou komunitou
 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky ve výzkumu a vývoji za práci: Způsob partenogenetické aktivace savčích oocytů donory oxidu dusnatého, 2006
 • Cena z nejlepší abstrakt 26. sympozium asistované reprodukce, 2016
 • Certifikát ESHRE klinický embryolog, 2017
 • Člen výkonného výboru COST CA16119 za Českou republiku
 • Certifikát ESHRE senior embrylog, 2021

17. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info