doc. Ing. Gabriela Daniel, PhD.

docentka – Katedra sociální politiky a sociální práce


kancelář: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8318
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 1. 2017
Datum ukončení řízení 1. 7. 2017
Habilitační práce (veřejná část) The Nonprofit Sector in Economic Theory: Beyond Mainstream Explanations
Oponenti habilitační práce Univ.-Prof. Dr. Michael Meyer (Institute for Nonprofit-Management, Vienna University of Economics and Business)
Dr. Éva Kuti, PhD (Budapest College of Management)
Prof. Giuseppe Grossi, PhD (Department of Business administration and Work science, Kristianstad University)
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Mgr. Katarína Staroňová, M.A., PhD. (Fakulta sociálních a ekonomických věd, Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Mária Uramová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra ekonómie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info