Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jana Kollárová, narozena v Kyjově, vdova, 2 synové
Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání MU
  Pedagogická fakulta v Brně
  Poříčí 7/9
Funkce na pracovišti
 • lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1974: vysoká škola,
 • učitelský program předmětů český jazyk a anglický jazyk pro SŠ,
 • Mgr.,
 • Filosofická fakulta UJEP v Brně
Přehled zaměstnání
 • od roku 1997: CJV MU, lektor, asistent
 • 1995 - 1997: Gymnázium Brno - Řečkovice, učitelka SŠ
 • 1990 - 1995: ZŠ, J. Babáka 1, Brno, učitelka ZŠ
 • 1981 - 1990: ŠD při ZŠ, J. Babáka 1, Brno, vychovatelka
 • 1976 - 1979: SEŠ Blansko, SOU TOS Kuřim, učitelka SŠ
 • 1975 - 1976: VUT FS, PřF UJEP v Brně, externí učitelka
 • 1974 - 1975: SVVŠ v Kyjově, učitelka SŠ
Pedagogická činnost
 • výuka předmětu Angličtina pro speciální pedagogy a Angličtina pro učitelství praktického vyučování v kombinované formě studia na PedF MU
 • výuka v kurzu JA003 (projekt IMPACT) na PřF MU
 • externí spolupráce se střediskem Teiresiás na MU, pomoc studentům se specifickými nároky
Vědeckovýzkumná činnost
 • aplikace prvků programu RWCT ve výuce cizího jazyka
 • spoluřešitelka projektů COMPACT a IMPACT
Akademické stáže
 • červenec 1993, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Mimouniversitní aktivity
 • členka spolku Stromy v krajině

4. 8. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info