Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Roman Vido, Ph.D. , narozen 17. 1. 1978 v Ostravě
Pracoviště
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Externí lektor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: doktorské studium, obor sociologie, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • 2002: magisterské studium, obory filozofie - sociologie, Mgr., Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2019 - dosud: Odborný asistent - Katedra sociologie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita
 • 2017 - 2019: Vědecký asistent - Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. (projekt CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat)
 • 2015 - 2017: Odborný asistent - Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie, Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 • 2014 - 2016: Výzkumný pracovník - Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (standardní projekt GAČR "Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice" - hlavní řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný)
 • 2010 - 2011: Výzkumný pracovník - Institut für Kulturwissenschaften, Universität Leipzig (projekt "Multiple Secularities" - vedoucí: Prof. Monika Wohlrab-Sahr)
 • 2005 - 2019: Odborný asistent - Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
 • 2003 - 2004: Externí lektor (Úvod do sociologie) - Divadelní fakulta, Janáčkova akademie múzických umění, Brno
 • 2003: Externí lektor (Základy sociologie) - Akademie Iuris, Brno
Pedagogická činnost
 • Klasické sociologické teorie
 • Dějiny sociologie
 • Úvod do sociologie
 • Proseminář k Úvodu do sociologie
 • Četba klasiků
 • Úvod do sociologie pro nesociology
 • Metodologie sociálních věd
 • Sociologie náboženství
 • Sociologické teorie náboženství
 • Náboženství a moderní společnost
 • Modernizace, sekularizace a sociální integrace
 • Náboženství v soudobém světě: koncepty a problémy
 • Sociologie modernizace: náboženství a sekularizace
 • přednášky pro Univerzitu třetího věku MU
 • vedení bakalářských a diplomových prací, členství v komisích pro SZZ
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018: Účast na výroční konferenci České sociologické společnosti "Česká společnost a sociologie: diagnózy a perspektivy (1918–2018)" (28.11.-30. 11., Hradec Králové, Česká republika); příspěvek: "Jak (ne)vysvětlit českou bezbožnost".
 • 2018: Účast na sympoziu Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti "Stará a nová témata v sociologii náboženství" (3. 5., Olomouc, Česká republika); příspěvek: "Bergerův Posvátný baldachýn po 50 letech".
 • 2017: Účast na výroční konferenci České sociologické společnosti "Sociologická setkávání" (1. - 3. 2., Praha, Česká republika); příspěvek: "Role teorie v sociologickém studiu sekularizace české společnosti".
 • 2016: Účast na mezinárodní konferenci Religion and Non-religion in Contemporary Societies (21. - 24. 4., Zadar, Chorvatsko) pořádané International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association & ESA Research Network 34; příspěvek: "Intergenerational reproduction of non-religion in the Czech Republic".
 • 2016: Účast na pracovním semináři Sekce sociologie náboženství České sociologické společnosti "Teoretické a empirické reflexe paměti v sociologii náboženství" (16. 3., Plzeň, Česká republika); příspěvek: "Koncept paměti v současné sociologii náboženství"
 • 2015: Účast na mezinárodní konferenci Differences, Inequalities and Sociological Imagination (25. - 28. 8., Praha, Česká republika) pořádané European Sociological Association; příspěvek: "Catholic religiosity and social justice in Czechia and Slovakia: Comparison of the EVS 2008 data".
 • 2014: Účast na mezinárodní konferenci Conference on Migration, Religion and Asia (27. - 29. 11., Olomouc, Česká republika) pořádané projektem Chinet při Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, Univerzity Palackého v Olomouci; příspěvek: "Religion and Secularity: (Un)suitable Concepts for the Comparative Research?".
 • 2014: Účast na mezinárodní konferenci Religious Diversification Worldwide and in Central and Eastern Europe (24. - 27. 4., Kaunas, Litva) pořádané International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association; příspěvek: "Religious pluralism in the Czech Republic and Slovakia (1993 – 2013): Parallels and divergences".
 • 2014 - 2016: Výzkumná účast na řešení standardního projektu GAČR "Kontinuita a diskontinuity v náboženské paměti v České republice" (hlavní řešitel: doc. PhDr. Dušan Lužný, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2013: Účast na česko-slovenské konferenci Masarykovy české sociologické společnosti "Dvě společnosti – dvě sociologie?" (17. - 19. 10., Olomouc, Česká republika); příspěvek: "Různorodé sekularity: český a slovenský případ".
 • 2013: Účast na mezinárodní konferenci Rethinking Community. Religious Continuities and Mutations in Late Modernity (27. - 30. 6., Turku, Finsko) pořádané International Society for the Sociology of Religion; příspěvek: "Reproduction of traditional religiosity in the Czech Republic: A call for comparative research in post-communist Europe" (společně s A. Palečkem).
 • 2012: Účast na domácí konferenci (se zahraniční účastí) "Sociologie mezi teorií, empirií a realitou" (1. - 2. 11., Olomouc) pořádané Katedrou sociologie a andragogiky FF UP v Olomouci; příspěvek: "Sekularizace mezi teorií a empirií".
 • 2012: Účast na mezinárodní konferenci ESA Mid-term Conference: Research Network 34 - Sociology of Religion – „Transformations of the Sacred in Europe and Beyond“ (3. - 5. 9., Potsdam, Německo); příspěvek: "Religion in modern Europe: Lessons from the secularization debate".
 • 2012: Účast na mezinárodní konferenci Re-Inventing Eastern Europe (17. - 19. 5., Vienna, Rakousko) pořádané Euroacademií; příspěvek: "Czech Modernity as Secular Modernity".
 • 2012: Účast na výroční konferenci Masarykovy české sociologické společnosti "Současná česká sociologie: Teorie a výzkum" (19. a 20. 1., Plzeň, Česká republika); příspěvek: "Luckmannovská poznámka k teorii a výzkumu v sociologii náboženství".
 • 2011: Účast na mezinárodní konferenci Multiple Secularities and Global Interconnectedness (13. - 15. 10., Leipzig, Německo) pořádané Centre for Area Studies, Centre for the Study of Religion a Multiple Secularities Project, Universität Leipzig; diskutant sekce "Post-Secularity? Empirical Explorations in Light of Philosophical Debates".
 • 2011: Účast na mezinárodní konferenci Religion and Social Theory: Developing a New Agenda for the Sociology of Religion (11. - 13. 4., Birmingham, Anglie) pořádané British Sociological Association, Sociology of Religion Study Group; příspěvek: "Secularization: From a descriptive concept to the paradigm (and back?)".
 • 2010 - 2011: Členství ve výzkumném týmu projektu "Multiple Secularities" (Prof. Monika Wohlrab-Sahr, Universität Leipzig)
 • 2010: Účast na mezinárodní konferenci Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe (16. - 18. 12., Brno, Česká republika) pořádané International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association ve spolupráci s Českou společností pro studium náboženství, Ústavem religionistiky FF MU a Katedrou sociologie FSS MU; příspěvky: "Towards a Concept of Secular in Sociology of Religion" (v rámci setkání Sekce Sociologie náboženství při Masarykově české sociologické společnosti) a "Multiple Secularizations, Multiple Secularisms"
 • 2009 - 2010: Řešení postdoktorského grantu GAČR č. 403/09/P375 "Sekularizace v sociologické perspektivě"
 • 2009: Účast na mezinárodní konferenci The Challenges of Religious Pluralism (27. - 31. 7., Santiago de Compostela, Španělsko) pořádané International Society for the Sociology of Religion; příspěvek: "Religiosity in the Czech Republic 1990-2008: Stability or transformation?"
 • 2008: Účast na mezinárodní konferenci Time of Decline, Time of Hope (7. - 11. 9., Brno, Česká republika) pořádané European Association for the Study of Religions; příspěvek "The Concept of Secularization in the Academic Study of the Modern Religious Situation"
 • 2008: Účast na konferenci Elementárne formy sociologického myslenia (15. - 16. 5., Bratislava, Slovensko) pořádané SAV u příležitosti 150. výročí narození É. Durkheima; příspěvek: "Émile Durkheim a moderní sociologie náboženství"
 • 2007: Přednáška "Křesťanství v hodnotové orientaci české společnosti" na sympoziu Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost (Brno, 10. 11.)
 • 2007: Účast na mezinárodní konferenci Secularity and Religious Vitality (23. - 27. 7., Leipzig, Německo) pořádané International Society for the Sociology of Religion; příspěvek: "Why is the Czech society secularized?"
 • 2007: Účast na mezinárodní konferenci Processes of Redefinition and Reconstruction of the Term Nation in Central Europe (8. - 9. 6., Telč, Česká republika) pořádané Centrem pro výzkum etnicity a kultury (CVEK) a Institutem pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (IVRIS); příspěvek: "Religion, Nations, and European Identity"
Akademické stáže
 • 2010: Účast na autorském workshopu Davida Martina, pořádaném ve spolupráci sekce Religionssoziologie při Deutsche Gesellschaft für Soziologie a Exzellenzcluster "Religion und Politik", Universität Münster, Německo (11.-12. 11.)
 • 2010: Účast na IWM International Summer School in Philosophy and Politics "Religion in Public Life", Cortona, Itálie (4.-17. 7.)
 • 2004: Studijní pobyt v rámci Huygens programu na Fakultě sociálních a behaviorálních věd, Universiteit van Tilburg, Nizozemí (září - prosinec)
Universitní aktivity
 • Člen Akademického senátu FSS MU (2013-2015, 2017-2018)
 • Člen Disciplinární komise FSS MU (2009-2014), místopředseda Disciplinární komise FSS MU (od října 2013 do února 2014)
 • Člen redakční rady časopisu Sociální studia (2008-dosud), šéfredaktor časopisu Sociální studia (2011-2018)
 • Studijní konzultant pro prezenční studium oboru sociologie (2005-2009, znovu od roku 2012)
 • Spoluorganizátor soutěže studentských prací o stipendium I. A. Bláhy na FSS MU (2004-2012)
Mimouniversitní aktivity
 • 2018 - hlavní editor časopisu Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE)
 • 2018 - člen výkonné rady International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)
 • od roku 2015 - člen European Sociological Association (Research Network 34 - Sociology of Religion)
 • od roku 2014 - člen International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA)
 • 2010 - spoluorganizátor mezinárodní konference Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe (pořádané International Study of Religion in Central and Eastern Europe Association, Českou společností pro studium náboženství, Ústavem religionistiky FF MU a Katedrou sociologie FSS MU), Brno, Česká republika, 16. - 18. 12.
 • od 2009 - člen Masarykovy české sociologické společnosti (od r. 2015 České sociologické společnosti)
 • od 2009 - člen organizačního výboru sekce Sociologie náboženství při Masarykově české sociologické společnosti (v letech 2014-2020) ve funkci předsedy
 • od 2006 - člen International Society for the Sociology of Religion (ISSR)
 • Odborná korektura vybraných kapitol učebnice "Ekonomika pro střední školy" a cvičných testů k ní (Brno: DIDAKTIS 2012)
 • Komentáře pro Radio Proglas - "Jak (a proč) sčítat věřící" (2011), "Češi v čase adventu" (2011)
 • Odborná konzultace k průzkumu religiozity středoškolské mládeže pro Křesťanskou akademii mladých, o.s. (2011)
 • Lektorský posudek publikace D. Lužného a M. Fujdy "Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd" (2010)
 • Odborná korektura kapitoly "Sociologie" a cvičných testů k ní v reeditované publikaci Odmaturuj ze společenských věd (Brno: DIDAKTIS 2008, 2010)
 • Členství v komisi pro rigorózní zkoušku z oboru sociologie (Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc)
 • Recenzní činnost pro Sociologický časopis, Sociológii, Religio, Sociální studia, Lidé města / Urban people, Acta FF ZČU, Pantheon, Cyan Sociology a Religion and Society in Central and Eastern Europe
 • Oponentní činnost pro Grantovou agenturu ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011 - udělení Stipendia Husovy nadace na rok 2011/2012
Vybrané publikace
 • VIDO, Roman. The Czech Republic. New Challenges for Churches in a Highly Secularized Society. In Jan Nelis, Caroline Sägesser and Jean-Philippe Schreiber. Religion and Secularism in the European Union : State of Affairs and Current Debates. Bruxelles: Peter Lang AG, 2017, s. 45-50. Citizenship Dynamics in Europe, 08. ISBN 978-2-8076-0333-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b11078. info
 • VIDO, Roman, David VÁCLAVÍK a Antonín PALEČEK. Czech Republic: The Promised Land for Atheists? In Roberto Cipriani and Franco Garelli. Sociology of Atheism. Leiden: Brill, 2016, s. 201-232. Annual Review of the Sociology of Religion. Volume 7. ISBN 978-90-04-31753-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/9789004319301. info
 • VIDO, Roman a Tomáš KATRŇÁK. Sociologie. In Odmaturuj! ze společenských věd. 2. vyd. Brno: Didaktis, 2015, s. 132-152. ISBN 978-80-7358-243-2. info
 • VIDO, Roman a Pavel POSPĚCH. Sociální studia 11/1. Bílá místa. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 1-193. URL info
 • VIDO, Roman a Antonín PALEČEK. Náboženské vyznání v České republice z perspektivy inter- a intragenerační transmise. Naše společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 2014, č. 2, s. 24-35. ISSN 1214-438X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/1214438X.2014.2.12.124. URL info
 • VIDO, Roman a Jan VÁNĚ. Sociální studia 10/3. Sekularita. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 143 s. URL info
 • ZÁVORKOVÁ, Petra a Roman VIDO. "Když jí otřu obličej, tak je to modlitba". Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum. Praha, 2011, roč. 52-53, Prosinec, s. 3-40. ISSN 1211-5770. URL info
 • VIDO, Roman a Roman HYTYCH. Sociální studia 8/2. Smrt. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2011, 163 s. info
 • VIDO, Roman. Konec velkého vyprávění? Sekularizace v sociologické perspektivě. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, 350 s. Sociologická řada, svazek č. 11. ISBN 978-80-7325-266-3. info
 • VIDO, Roman. Vstanou noví bohové: Odkaz Émila Durkheima pro moderní sociologii náboženství. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, s. 41-63. ISBN 978-80-86702-69-8. info
 • LAUDÁTOVÁ, Marie a Roman VIDO. Současná česká religiozita v generační perspektivě. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2010, roč. 7, č. 4, s. 37-61. ISSN 1214-813X. info
 • VIDO, Roman, Bohuslav BINKA a Radim MARADA. Sociální studia 6/3. Individualizace. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009, 120 s. info
 • VIDO, Roman. Émile Durkheim a moderní sociologie náboženství. In Kusá, Zuzana, Tížik, Miroslav (eds.), Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2009, s. 275-298. ISBN 978-80-85544-58-9. info
 • VIDO, Roman. Křesťanství v hodnotové orientaci současné české společnosti. In Brněnská diecéze 1777-2007. Brno: Studio Arx s r. o., 2008, s. 166-171. ISBN 978-80-86665-04-7. info
 • VIDO, Roman a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Sociální studia 5/3-4. Posvátno. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008, 224 s. info
 • VIDO, Roman. Náboženství a modernita v současné sociologii náboženství. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, 3-4, s. 27-51. ISSN 1214-813X. info
 • VIDO, Roman. Město zbožné a město bezbožné. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2007, roč. 2006, č. 2, s. 65-83. ISSN 1214-813X. info
 • VIDO, Roman. K definici náboženství v sociálních vědách. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2003, roč. 11, 2/2003, s. 259-274. ISSN 1210-3640. info

28. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info