prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan Fakulty sociálních studií


kancelář: 2.12
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3019
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., narozen 20. 2. 1978 v Šumperku, ženatý, 2 dcery
Pracoviště
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • děkan
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • prof. - 2018: obor politologie, Masarykova univerzita;
 • doc. - 2008: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • Ph.D. - 2004: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • PhDr. - 2001: obor politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • Mgr. - 2001: obory historie a politologie, Filosofická fakulta a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • od 2019: děkan a profesor Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity;
 • 2008-2019: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, docent, profesor, vedoucí;
 • 2005-2008: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, odborný asistent;
 • 2002-2004: Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, asistent;
 • 2001-2003: Centrum pro studium demokracie a kultury, odborný pracovník;
 • 2001-2002: Katedra společenských věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně, odborný asistent
Pedagogická činnost
 • moderní česká politika;
 • komunální politika;
 • vztah státu a církví.
Řešené granty
 • Český antiklerikalismus 1848-1948 (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Dějiny přijímání Druhého vatikánského koncilu v českých zemích (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Česká komunální politika - tranzice a konsolidace (GA ČR, hlavní řešitel);
 • Občanský průkaz 4.0 (OPVVV, spoluřešitel);
 • Biography and the Performance of Politicians in the Czech Republic and Slovakia (GA ČR, spoluřešitel);
 • Kvalita demokracie (GA ČR, spoluřešitel);
 • Kraje a města 2.0 - zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu Evropské unie (TA ČR, spoluřešitel);
 • Nedemokratické politické systémy v postkomunistickém areálu (GA ČR, odborný spolupracovník)
Akademické stáže
 • říjen - listopad 2013: IDC Herzliya, Israel;
 • listopad 2001 - leden 2002: Institut für Politikwissenschaft, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Universitní aktivity
 • od 2021: člen Vědecké rady UP;
 • od 2020: člen Vědecké rady ESF MU;
 • od 2019: člen Vědecké rady MU;
 • od 2015: člen Vědecké rady FSS MU;
 • od 2012: člen oborové rady politologie, FSS MU;
 • 2017-2019: člen Rady pro vnitřní hodnocení MU;
 • 2015-2019: stálý host jednání Vedení MU;
 • 2015-2019: předseda a člen Akademického senátu MU;
 • 2014-2018: člen Vědecké rady FSV UK;
 • 2006-2008: předseda Akademického senátu FSS MU
Mimouniversitní aktivity
 • od 2015: předseda správní rady Nadace Karla staršího ze Žerotína;
 • 2014-2019: předseda dozorčí rady Centra pro studium demokracie a kultury, o.p.s.;
 • od 2013: editor časopisu Kontexty;
 • 2008-2013: člen Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů;
 • od 2008-2016: člen redakční rady časopisu Církevní dějiny;
 • 2005-2017: člen redakční rady časopisu Evropská volební studia;
 • od 2004: člen Školské rady Základní školy Karla staršího ze Žerotína Bludov;
 • 2003-2013: výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury;
 • od 2002: člen Zastupitelstva obce Bludov, předseda Komise školské, kulturní, mládeže a sportu Rady obce Bludov;
 • od 2000: vůdce Jesenické lesní školy Junáka;
 • 1998-2013: vedoucí skautského střediska Bludov.
Ocenění vědecké a pedagogické práce
 • Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd (2017)
Vybrané publikace
 • DVOŘÁK, Petr a Stanislav BALÍK. Municipalities without elected councils : Causes of insufficient fulfilment of candidate lists in some municipalities in local elections in 2018. Politics in Central Europe. Sciendo (De Gruyter Open), 2021, roč. 17, č. 1, s. 57-82. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2021-0003. article - open access info
 • BALÍK, Stanislav. Tschechiens Regionen Ein ostmitteleuropäischer Vergleich. Osteuropa. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2021, roč. 71, 4-6, s. 131-146. ISSN 0030-6428. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Severomoravská mikrohistorie – splétání narativů při analýze vývoje sídelního prostoru / A North Moravian microhistory – the merging of narratives in an analysis of the development of a settlement area. In Hanuš, Jiří a Suk, Jiří (eds.). Dobrodružství historické interpretace. The Adventure of Historical Interpretation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 97-109, 23 s. Masaryk university contributions to history. ISBN 978-80-210-9864-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9865-2021. info
 • BALÍK, Stanislav a Petr FIALA. Československé volby 1935 a dolní parlamentní komora : rozdíly mezi poslanci pročeskoslovenských a antisystémových stran? Historický časopis. Slovak Academic Press, 2020, roč. 68, č. 2, s. 291-312. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2020.68.2.5. článek - open access Web časopisu info
 • BALÍK, Stanislav. Giovanni Paolo II e i comunisti cecoslovacchi. In Jan Mikrut. Sangue del vostro sangue, ossa delle vostre ossa. Il pontificato di Giovanni Paolo II (1978-2005) e le Chiese in Europa centro-orientale. Nel centenario della nascita di Karol Wojtyła. Volume I. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2020. s. 181-200. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale, 7. ISBN 978-88-6099-444-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Die Staatspartei der Tschechoslowakei. In Backes, Uwe; Heydemann, Günther; Vollnhals, Clemens. Staatssozialismen im Vergleich : Staatspartei – Sozialpolitik – Opposition. 1. auflage. Gőttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. s. 135-149. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts fűr Totalitarismusforschung, Band 64. ISBN 978-3-525-37077-3. doi:10.13109/9783666370779.135. info
 • BUREŠOVÁ, Barbora a Stanislav BALÍK. Kdo jsou iniciátoři místních referend v ČR? Acta Politologica. Praha: Univerzita Karlova, 2019, roč. 11, č. 2, s. 18-38. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/30_2018. článek - open access info
 • BALÍK, Stanislav. Local corruption in the Czech Republic : Does size matter? In Jonathan Mendilow, Éric Phélippeau (eds.). Political Corruption in a World in Transition. Wilmington: Vernon press, 2019. s. 123-137. Series in politics. ISBN 978-1-62273-332-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Rio Preisner a teoretická reflexe totalitarismu. In Jiří Hanuš. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 113-125. ISBN 978-80-7325-443-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Od Markrabiny na Prostřední hora : Atlas historických bludovských map. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 123 s. ISBN 978-80-7325-458-2. web nakladatele info
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA, Stanislav BALÍK a Michal PINK. Politika vykrmování na regionální úrovni : Případ dotací pro obce ve Středočeském kraji. Sociologický časopis. Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 4, s. 499-528. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.4.412. článek info
 • VODA, Petr, Petra SVAČINOVÁ, Andrea SMOLKOVÁ a Stanislav BALÍK. Local and more local : Impact of size and organization type of settlement units on candidacy. Political Geography. Elsevier, 2017, roč. 59, July, s. 24-35. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2017.02.010. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Sacerdoti giustiziati, imprigionati, incarcerati, scacciati dalľ altare. In Jan Mikrut. Testimoni della fede : Esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista. 1. vyd. Verona: Gabrielli editori, 2017. s. 221-238. Storia della Chiesa in Europa centro-orientale. ISBN 978-88-6099-321-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Vliv podoby exekutivní koalice na následné volební výsledky. Česká komunální politika v letech 1994 – 2014 jako výzkumné pole. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2017, roč. 49, č. 1, s. 37-54. ISSN 0049-1225. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA a Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 s. ISBN 978-3-8474-0585-6. web nakladatele info
 • BALÍK, Stanislav. Local Cleavages, Politics and Policy at the Local Level – Is the Depolitization Real? Sociální studia. Masarykova univerzita, 2016, roč. 13, č. 1, s. 73-85. ISSN 1214-813X. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016. 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7. info
 • BALÍK, Stanislav a Vít HLOUŠEK. The development and transformation of the Czech party system after 1989. Acta Politologica. Univerzita Karlova, 2016, roč. 8, č. 2, s. 103-117. ISSN 1803-8220. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Andrew Lawrence ROBERTS, Marek RYBÁŘ, Peter SPÁČ, Petra SVAČINOVÁ a Petr VODA. Kvalita demokracie v České republice. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. 223 s. Politologická řada, sv. č. 60. ISBN 978-80-7325-417-9. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Undemokratische Regime: Theoretische Verortung und Fallbeispiele. 1. vyd. Opladen, Berlin, Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2015. 187 s. mimo edice. ISBN 978-3-8474-0728-7. info
 • BALÍK, Stanislav, Petr GONGALA a Kamil GREGOR. Dvacet let komunálních voleb v ČR. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury a Masarykova univerzita, 2015. 159 s. Politologická řada, 53. ISBN 978-80-7325-381-3. info
 • BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Rozmanitost kněžských typů v díle Jindřicha Šimona Baara. In Jiří Hanuš a kol. "Služebníci neužiteční": kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 188-222. mimo edice. ISBN 978-80-7325-378-3. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6. info
 • BALÍK, Stanislav. The Second Vatican Council and the Czechoslovak State. Religion, State and Society. Oxford: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013, roč. 41, č. 1, s. 5-17. ISSN 0963-7494. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8. info
 • BALÍK, Stanislav a Otto EIBL. Proměny postojů českých politických stran ke vztahu církví a státu v průběhu 19. a 20. století. Sociální studia. 2013, roč. 10, č. 3, s. 107-131. ISSN 1214-813X. info
 • BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Studie ke komunálním volbám 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 138 s. mimo edice. ISBN 978-80-210-5854-5. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe nedemokratických režimů. 2. přepracované. Praha: Dokořán, 2012. 216 s. edice bod. ISBN 978-80-7363-266-3. info
 • BALÍK, Stanislav, Vlastimil HAVLÍK, Vratislav HAVLÍK, Jakub KMEŤ a Petra SVAČINOVÁ. Koaliční vládnutí ve střední Evropě (1990-2010). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2011. 264 s. Monografie 39. ISBN 978-80-210-5537-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Christianizace z českých zemí, především ve druhé polovině 20. století. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2011. s. 324-339. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Samt und sanft - wohin man auch schaut: Die so genannte "samtene" Revolution in der Tschechoslowakei. In Akteure oder Profiteure? Die demokratische Opposition in den ostmitteleuropaeischen Regimeumbruechen 1989. 1. vyd. Wiesbaden: VS Verlag fuer Sozialwissenschaften, 2010. s. 183-202. Politische Kultur in den neuen Demokratien Europas. ISBN 978-3-531-15576-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Skauting v Bludově. 1. vyd. Brno: Studio Arx, 2010. 108 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-07-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Neuskutečněné předčasné volby 2009. In BALÍK, Stanislav. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 39-68. Srovnávací politologie, 12. ISBN 978-80-7325-224-3. info
 • BALÍK, Stanislav a Ondřej CÍSAŘ. České veřejné politiky. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 11-27. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav a Dominika JÁGEROVÁ ONDRÁČKOVÁ. Církevní politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 72-112. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Školská politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 505-540. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0. info
 • FIALA, Petr a Jiří NANTL. Vysokoškolská a výzkumná politika. In BALÍK, Stanislav, Ondřej CÍSAŘ a Petr FIALA. Veřejné politiky v České republice v letech 1989-2009. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 541-576. Srovnávací politologie, 13. ISBN 978-80-7325-236-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989. In MAČALA, Pavol, Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 628-635. ISBN 978-80-7325-218-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Politická a stranická stabilita obecních orgánů 1990-2010. Případová studie obcí okresu Šumperk. Acta politologica. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010, roč. 2., 3., s. 17-29. ISSN 1803-8220. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Axis Mentality - Ideology in Post-Communist Non-Democratic Regimes. In BACKES, Uwe, Tytus JASKULOWSKI a Abel POLESE. Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung in Mittel- und Osteuropa. první. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009. s. 101-106. Schriften des Hannah-Arendt-Instituts, 37. ISBN 978-3-525-36911-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Okresy na severu. Komunální politika v okresech Šumperk a Jeseník v letech 1989-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 198 s. Politologická řada, č. 29. ISBN 978-80-7325-174-1. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Weak Opposition Takes Power: Czechoslovakia 1989-1990. In Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. 1. vydání. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. s. 86-108. 1. ISBN 978-3-531-16845-6. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistyczne rezimy niedemokratyczne. Badania nad przemianami teorii politycznej w okresie po transformacji ustrojowej. 1. vydání. Krakow: Osrodek Mysli Politycznej, 2009. 237 s. seria Biblioteka Mysli Politycznej. ISBN 978-83-60125-67-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Teorija i praktyka perechodu do demokratiji. In Uspišnyj šljach. Demokratija, hromaďans´ke suspiľstvo, transformacija i intehracija Jevropy. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 39-45. mimo řady. ISBN 978-80-7325-204-5. info
 • BALÍK, Stanislav. Česká komunální politika v obcích s rozšířenou působností. Koalice, voličské vzorce a politické strany na místní úrovni v letech 1994-2006. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 387 s. Politologická řada, č. 27. ISBN 978-80-7325-144-4. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Lubomír KOPEČEK. Czechoslovakia in 1989 - a case of successful transition. Totalitarismus und Demokratie. Göttingen, 2008, roč. 5, č. 1, s. 19 - 42, 23 s. ISSN 1612-9008. info
 • BALÍK, Stanislav. Brněnská diecéze v čase komunistické totality. In NEŠPOR, Petr a Jaroslava DOLEŽELOVÁ. Brněnská diecéze 1777-2007. 1. vyd. Brno: Studio Arx, Biskupství brněnské, 2008. s. 59-82. mimo edice. ISBN 978-80-86665-04-7. info
 • BALÍK, Stanislav a Stanislav st. BALÍK. Bludovská škola v letech 1657-2008. 1. vyd. Bludov; Brno: Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov; Studio Arx, 2008. 178 s. mimo edice. ISBN 978-80-86665-05-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus. In MAREK, Pavel. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 79-92. Politika a náboženství, 6. ISBN 978-80-7325-152-9. info
 • BALÍK, Stanislav. Erfolgsbedingungen neuer Parteien in der Tschechischen Republik. In VEEN, Hans Joachim a Ulrich MÄHLERT. Parteien in jungen Demokratien. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2008. s. 101-112. Europäische Diktaturen und ihre Überwindung. ISBN 978-3-412-20180-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunistická strana Čech a Moravy a krajské volby 2004. In ŠARADIN, Pavel. Krajské volby v České republice. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 159-177. Učebnice. ISBN 80-244-1555-0. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Linz Revisited: Theory of Non-Democratic Regimes in Post-Transition Era. In Warsaw East European Conference 2007. Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts. Warsaw: OSW Warsaw, 2007. s. 36. ISBN 83-903109-2-9. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Postkomunistické nedemokratické režimy. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 223 s. Politologická řada - č. 25. ISBN 978-80-7325-128-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 184 s. Monografie, č. 9. ISBN 978-80-210-4250-6. info
 • KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Srovnání výsledků krajských voleb 2004. In KYLOUŠEK, Jakub a Stanislav BALÍK. Krajské volby 2004. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2006. s. 220-233. ediční řada Studie, svazek č. 38. ISBN 80-210-3880-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929-1935 a 1996-2002. Evropská volební studia. Brno: ISPO FSS MU, 2006, I, č. 1, s. 38-60. ISSN 1801-6545. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis. In HANUŠ, Jiří a Pavel MAREK. Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 104-121. Historie. ISBN 80-7325-097-7. info
 • BALÍK, Stanislav. KSČM v reálné politice. In Hrozba komunismu? 1. vyd. Praha: Senát Parlamentu ČR, 2006. s. 33-40. ISBN 80-239-7646-X. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Czechoslovakia in the Year 1956: the Roots of the Silence and the Distance. In CATANUS, Dan a Vasile BUGA. Putere si societate. Lagarul comunist sub impactul destalinizarii 1956. 1. vyd. Bukurešť: Academia Romana - Institutul National Pentru Studiul Totalitarismului, 2006. s. 86-108. Colectia Studii. ISBN 973-7861-13-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Regionální a komunální rovina českého stranicko-politického systému - předběžná bilance. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 126-135. Sborníky č. 29. ISBN 80-210-4161-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Typologie exekutivních koalic v českém prostředí. In CABADA, Ladislav. Koalice a koaliční vztahy. Česká republika v evropském kontextu. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 53-67. mimo edice. ISBN 80-7380-004-7. info
 • BALÍK, Stanislav. Politické strany a komunální volby v Brně 1989-2006. In BALÍK, Stanislav. Lokální politický pluralismus. Brno ve třech stoletích. 1. vyd. Brno: CDK - ISPO, 2006. s. 91-111. Srovnávací politologie. ISBN 80-7325-110-8. info
 • HOLZER, Jan a Stanislav BALÍK. Debata o hybridních režimech. Stručná rekapitulace pokusu o paradigmatickou změnu. Politologická revue. Praha: CSPV, 2006, XII, č. 2, s. 5-29. ISSN 1211-0353. info
 • BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466. Historie. ISBN 80-7325-105-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Az 1956-os események mint a poszt-totalitárius átmenet mérföldkövel? Prágai Tükör. Praha, 2006, XIV., č. 5, s. 30-34. ISSN 1210-3853. info
 • BALÍK, Stanislav, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Komunistická strana Československa. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. II. díl: Období 1938-2004. Brno: Doplněk, 2005. s. 1243-1270. mimo edice. ISBN 80-7239-179-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005. s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6. info
 • BALÍK, Stanislav a Jan HOLZER. Moderní teorie totalitarismu a její česká reflexe. In BUDIL, Ivo. Totalitarismus. 1. vyd. Plzeň: Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, 2005. s. 10-23. ISBN 80-903412-3-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In DANČÁK, Břetislav, Petr FIALA a Vít HLOUŠEK. Evropeizace nové téma politologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 26-39. ISBN 80-210-3865-9. info
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Berishovská a postberishovská Albánie. Případová studie defektního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 366-388. ISSN 1212-7817. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Věra STÝSKALÍKOVÁ. Miloševičovo Srbsko. Případová studie kompetitivního mobilizačního autoritativního režimu. Stedoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2005, VII., č. 4, s. 456-479. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Čeští katoličtí intelektuálové a nedemokratické režimy. In KUBÍČEK, Tomáš a Jan WIENDL. Víra a výraz. Sborník z konference "...bývalo u mne zotvíráno...". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. 1. vyd. Brno: Host, 2005. s. 174-188. mimo řady. ISBN 80-7294-163-1. info
 • BALÍK, Stanislav. Institucionální stránka krajské politiky. In BALÍK, Stanislav a Jakub KYLOUŠEK. Krajské volby v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. s. 13-27. Ediční řada Studie, 38. ISBN 80-210-3880-2. info
 • BALÍK, Stanislav. Communist Party of Bohemia and Moravia and its Attitude towards own history. In KOPEČEK, Lubomír. Trajectories of the Left. Social Democratic and (Ex-)Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Future. 1. vyd. Brno: CDK a ISPO, 2005. s. 140-149, 9 s. Comparative Political Science. ISBN 80-7325-078-0. info
 • BALÍK, Stanislav. Metodologie výzkumu komunální politiky. In FIALA, Petr a Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. 1. vyd. Brno: ISPO - CDK, 2005. s. 163-175. ISBN 80-7325-074-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 65-70. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Vztah státu a územní samosprávy v roce 2004. In BALÍK, Stanislav, Břetislav DANČÁK a Vít HLOUŠEK. Politika v České republice 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2005. s. 197-211. Sborníky, 25. ISBN 80-210-3914-0. info
 • BALÍK, Stanislav, Petr FIALA a František MIKŠ. Perspektivy Evropské unie. Konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. Brno: CDK, 2004. 200 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-031-4. info
 • BALÍK, Stanislav a Michal KUBÁT. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2004. 168 s. Edice Bod. ISBN 80-86569-89-6. info
 • BALÍK, Stanislav. Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. In FAJMON, Hynek. Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. s. 96-109, 13 s. ISBN 80-7325-045-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Triumf pravicových regionálních politiků. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II. (XV.), č. 9, s. 15-20. ISSN 1214-0899. info
 • BALÍK, Stanislav. Hl. Cyrill und Method. In OLBERT, Franz. Patrone Europas. 1. vyd. München: Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e.V., 2004. s. 129-148. mimo edice. ISBN 3-9800815-2-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Debata nad podobou nejnižší úrovně veřejné správy ve Spolkové republice Německo. In FIALA, Vlastimil a Blanka ŘÍCHOVÁ. Úloha politických aktérů v procesu decentralizace evropských zemí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Moneta - FM, 2003. s. 73-83. mimo edice. ISBN 80-900965-7-3. info
 • BALÍK, Stanislav. Póly a polarita komunálních velkoměstských stranických soustav v České republice. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003, X., č. 2, s. 132-140. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav. Totalitní a autoritativní režimy. In KOPEČEK, Lubomír a Vít HLOUŠEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 259-284. 16. ISBN 80-210-3036-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální volby v České republice v roce 2002. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 143 s. Ediční řada Studie, svazek č. 28. ISBN 80-210-3211-1. info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Jan HOLZER a Jakub ŠEDO. Politický systém českých zemí 1848-1989. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2003. 180 s. Monografie, svazek č. 9. ISBN 80-210-3307-X. info
 • BALÍK, Stanislav. Čtyři základní typy obecního uspořádání v Německu? Debata nad jejich vzájemnou konvergencí. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, IV., 1., s. 1-15. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Obecní volby v Německu. Zastupitelská demokracie na komunální úrovni I. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 2, s. 169-181. ISSN 1211-3247. info
 • BALÍK, Stanislav. Dolfussovo a Schusniggovo Rakousko - případová studie organicko-etatistického autoritativního režimu. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2002, roč. 4, 2-3, s. 1-15. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Církevní procesy v olomoucké arcidiecézi. In Církevní procesy padesátých let. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. s. 199-242. mimo edice. ISBN 80-7192-797-X. info
 • BALÍK, Stanislav. Postaveno ku cti a slávě Boží. Bludovské kapličky, sochy, kříže a Boží muka. Severní Morava : vlastivědný sborník (MDO). Šumperk: Okresní vlastivědné muzeum, 2002, roč. 42, č. 84, s. 9-26. ISSN 0231-6323. info
 • BALÍK, Stanislav. Republika Srbsko. In FIALA, Petr, Maxmilián STRMISKA a Jan HOLZER. Politické strany ve střední a východní Evropě. Ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 400-419. 10. ISBN 80-210-3036-4. info
 • BALÍK, Stanislav. Tři roky svobody? Pretotalitní režim v Československu v letech 1945 - 1948. Rexter. Brno: Centrum pro bezpečnostní a strat. studia, 2002, roč. 2002, č. 00, s. 1-20. ISSN 1214-7737. URL info
 • BALÍK, Stanislav a Lubomír KOPEČEK. Slovenské volby 2002 - překročení Rubikonu? Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, IV, č. 4, s. 1-12. ISSN 1212-7817. info
 • BALÍK, Stanislav. Miloval jsem okrasu domu Tvého. Bludovský monstrproces v letech 1950 - 1952. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 99 s. mimo edice. ISBN 80-85959-69-0. URL info
 • BALÍK, Stanislav. Komunistické strany v Bělorusku. In HOLZER, Jan. Komunistické strany v postsovětských stranicko-politických soustavách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 87-107. 15. ISBN 80-210-2353-8. info
 • BALÍK, Stanislav. Lepší cesta pro naši zemi? KSČM na přelomu tisíciletí. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2000, roč. 7, č. 1, s. 96-106. ISSN 1211-3247. info

5. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info