prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

profesorka – Ústav patologické fyziologie


kancelář: bud. A18/228
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8262
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta, Ústav patologické fyziologie
Obor řízení Normální a patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 1999
Datum ukončení řízení 30. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Příspěvek k molekulární patofyziologii esenciální hypertenze
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (Ústav hematologie a krevní transfuze Praha)
doc. MUDr. Josef Jandík,CSc. (Karlova univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta . Ústav patologické fyziologie)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 6. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Horký, DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (Karlova univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 6. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 2. 2003
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 4. 2003
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
prof.MUDr. Radim Brdička, DrSc. (ÚHKT Praha)
prof.MVDr.RNDr. Petr Hořín,CSc. (VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 4. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info