doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D.

docent – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.109
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7994
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • 30. 5. 1978, Hradec Králové
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015-2016 Habilitační řízení v oboru "Historie", FF UPOL Olomouc (jmenován k 1. 6. 2016)
 • 2001-2006 Doktorské studium v oboru České dějiny
 • 1996-2001 Magisterské studium v oboru historie a PVH
Přehled zaměstnání
 • 2019-dosud Docent Ústavu pomocných věd historických, vedoucí pracovní skupiny pro komplexní analýzu historických pramenů
 • 2015-2018 Výzkumný a vývojový pracovník při Ústavu pomocných věd historických, nyní vedoucí pracovní skupiny pro komplexní analýzu historických pramenů
 • 2015-2017 Vědecký pracovník ArÚ AV ČR
 • 2015-2016, 2017-2018 Výzkumný pracovník na Ústavu pro dějiny středověku Rakouské akademie věd, Vídeň
 • 2014-2016 Odborný asistent FPřF SlU v Opavě (zástup za mateřskou)
 • 2012-2015 Výzkumný a vývojový pracovník při Ústavu archeologie a muzeologie FF MU
 • 2010 Externí přednášející na ÚAM FF MU
 • 2005-2010 Výzkumný a vývojový pracovník při Výzkumném centru pro dějiny a kulturu střední Evropy při HÚ
 • 2004-2005 Odborný pracovník Archeologického ústavu AV ČR Brno
 • 2001 Archivář ve Státním okresním archivu Semily
Pedagogická činnost
 • Nauka o pramenech
 • Great Moravia
 • Česká středověká diplomatika
 • Světové dějepisectví (antika-18. století)
 • Proseminář pro starší dějiny
 • Obecné dějiny středověku
 • Každodenní život na venkově (pozdní středověk)
 • Kultura středověké Evropy
 • Prameny k dějinám vrcholného středověku
 • České země a říše před r. 1200
 • PVH pro archeology
 • 751: počátek středověku?
 • Hnězdno roku 1000: historie jednoho dne
 • Jaromír-Gebhard: biskup 11. věku
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2018-dosud Vládní praxe Přemysla Otakara II. (1247-1278) (GA ČR 18-09231S)
 • 2017-2018 Identity, Cohesion, Inclusion: Přemyslid regnum as a part of the post-Carolingian world (FWF, Lise-Meitner Post-Doc M-2120G
 • 2015-2017 Úloha center v přechodové společnosti na příkladech raně středověké Moravy (GA ČR 15-22658S)
 • 2015-2016 Zikmundova strana v Čechách (1420-1437) GA ČR 15-14758S
 • 2015 Grant FF MU na podporu internacionálních výstupů
 • 2014 Grant FF MU na podporu internacionálních výstupů
 • 2012-2015 Magnae Moraviae Fontes Historici I (GA ČR P405/12/0625)
 • 2010-2014 Archeologie přemyslovských Čech (spolupráce s FF UK)
 • 2008-2010 Zázemí raně středověkého hradiště jako ekonomický systém (GA ČR, 404/08/1696; spolupráce s ArÚ AV ČR Praha)
 • 2005-2007 Nerezidenční části raně středověkých centrálních aglomerací v Čechách a na Moravě v archeologických pramenech (GA ČR 404/05/2671; spolupráce s ArÚ AV ČR Praha a ArÚ AV ČR Brno)
 • 2002 Přemyslovské hradiště Stará Boleslav: role a postavení v raném přemyslovském státě (GA ČR 404/99/1060; GA404/03/0365; spolupráce s ArÚ AV ČR Praha)
 • 2001-2004 Německá medievistika v českých zemích do roku 1945 (LN00A041; spolupráce s Centrem medievistických studií, Praha)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018: Institute for medieval studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Ostatní, AUT
  • Lise-Meitner Post Doc
 • 1. 11. 2015 – 30. 4. 2016: Institute for medieval studies, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Ostatní, AUT
  • Účast na /Participation on ERC Advanced SCIRE Social Cohesion, Identity and Religion in Europe, 400-1200
 • 14. 6. 2011 – 19. 6. 2011: University of Leipzig, Leipzig, Ostatní, DEU
  • Krátký studijní pobyt spojený s vyžádanou přednáškou / Short stay with a requested requested presentation
 • 18. 9. 2006 – 28. 2. 2007: University of Konstanz, Konstanz, Ostatní, DEU
  • Studijní pobyt financovaný z grantu dr. Pavlíny Rychterové / Academical stay financed by the project of Dr. Pavlína Rychterová
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, květen 2017-duben, 2022
 • Stipendium Lise Meitnerové
 • Posuzování projektů pro ERC, Brusel (Marie-Curie Program, Horizon)
 • Posuzování disertačních prací
 • Recenzní činnost pro ČMM, SMB, Historii Slavorum Occidentis, Archeologii východních Čech
 • Lektorát odborných knih
 • 14.06.11-19.06.11 GWZO, Leipzig
 • 2011 Otto Gruendeler Award (Congress of medieval studies, Kalamazoo)
Vybrané publikace
 • KALHOUS, David. Many Lives of One Man. Strategies for Building Legitimacy through the Story of St Wenceslas in Early and High Medieval Hagiography (940s–1260s). In Grzegorz Pac, Steffen Hope, and Jón Viðar Sigurðsson. The Cult of Saints and Legitimization of Elite Power in East Central and Northern Europe up to 1300. Turnhout: Brepols, 2024, s. 241-266. Comparative Perspectives on Medieval History, 2. ISBN 978-2-503-61108-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1484/M.CPMH-EB.5.136923. info
 • KALHOUS, David. České a moravské biskupství ve 12. století (1092–1197). In Vratislav Vaníček, Jan Kotous. Posunuté milénium: 1050 let od založení pražského biskupství. Praha: NLN, 2024, s. 86-119. xxx. ISBN 978-80-7422-954-1. info
 • KALHOUS, David. Moravské církevně slovanské památky. In Přemysl Bar, Dalibor Havel, Lukáš Führer, Lenka Malárová Šmídová. Moc inkoustu. Středověká knižní kultura na Moravě. Brno: Muni, 2024, s. 13-28, 26 s. xxx. ISBN 978-80-280-0520-7. URL info
 • KALHOUS, David, Lukáš REITINGER a Jan ŠKVRŇÁK. Morava a Moravané ve strukturách moci Přemysla Otakara II. In Mikuláš Netík, Martin Wihoda. Mikuláš Netík a Martin Wihoda. Morava v proměnách dlouhého 13. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2023. ISBN. Praha: NLN, 2023, s. 245-278. ISBN 978-80-7422-945-9. info
 • KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In Reffensperger, Christian. Authorship, Worldview, and Identity in Medieval Europe. New York: Routledge, 2022, s. 272-291. Studies i Medieval History and Culture. ISBN 978-0-367-45766-2. info
 • KALHOUS, David a Ludmila LUŇÁKOVÁ. Rhetoric of War : The Imagination of War in Medieval Written Sources. Central and Eastern Europe in the High Middle Ages. In Kotecki, Radosław; Selchen Jensen, Carsten; Bennett, Stephen. The Christianity and War in ‘Younger Europe’ : Church at War, Religion in War, Perception of War in Medieval East Central Europe and Scandinavia. Amsterdam, Toronto: Arc Humanities Press/Amsterdam University Press, 2021, s. 207-225. ISBN 978-1-64189-133-2. info
 • KALHOUS, David. Member of editorial board. BREPOLS – EAST CENTRAL EUROPE, 476–1795 SERIES, 2021. info
 • KALHOUS, David. Mojmirid Moravia in the 9th Century. In Poláček, Lumír. Great Moravian Elites From Mikulčice. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno, 2021, s. 13-37, 40-50, 61-67, 71-73, 46 s. ISBN 978-80-7524-032-3. info
 • KALHOUS, David a Pavlína RYCHTEROVÁ. Historiography and Identity VI : Competing Narratives of the Past in Central and Eastern Europe, c. 1200 —c. 1600. 1. vyd. Turnhout: Brepols, 2021, 468 s. ISBN 978-2-503-58545-1. info
 • KALHOUS, David. “… rogans eum sibi in auxilium contra superbiam Teutonicorum” : The Imaging of ‘Theutonici’ in Bohemian Medieval Sources between the Ninth and Fourteenth Centuries. In Pleszczyński, Andrzej; Vercamer, Grischa. Germans and Poles in the Middle Ages : The Perception of the 'Other' and the Presence of Mutual Ethnic Stereotypes in Medieval Narrative Sources. Leiden, New York: Brill, 2021, s. 81-97. ISBN 978-90-04-41778-6. info
 • KALHOUS, David, István TRINGLI a Przemysław WISZEWSKI. Historiographies centre-européennes et mythes des origines. In Cevins, Marie-Madeleine de; Csukovits, Enikő; Marin, Olivier; Nejedlý, Martin; Wiszewski, Przemysław. Démystifier l’Europe centrale : Bohême, Hongrie et Pologne du VIIe au XVIe siècle. 1. vyd. Paris: Passés/Composés, 2021, s. 69-97. ISBN 978-2-37933-015-5. info
 • KALHOUS, David. State formation in the 10th century. In Curta, Florin. The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300. New York: Taylor and Francis, 2021, s. 121-138. The Routledge History Handbooks, 7. ISBN 978-0-367-22655-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4324/9780429276217-8. info
 • KALHOUS, David. Sociolingvistický status staroslověnštiny v přemyslovských Čechách. In Vykypěl, Bohumil. Staroslověnské dědictví ve staré češtině. 1. vyd. Praha: NLN, 2021, s. 209-217. Studia etymologica Brunensia, 26. ISBN 978-80-7422-779-0. info
 • KALHOUS, David. Člen redakční rady. Přehled výzkumů, 2020. ISSN 1211-7250. info
 • KALHOUS, David. Przewod, powóz, prowod… a paraveredus? K otázce údajné služebné organizace a veřejných služebností a jejich původu. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, 2020, s. 121-129. ISBN 978-80-87709-28-3. info
 • KALHOUS, David. Historie a archeologie : limity spolupráce a porozumění mezi obory. In Boháčová, Ivana; Sommer, Petr. Raný český stát 10. století. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2020, s. 211-224. ISBN 978-80-7007-627-9. info
 • KALHOUS, David. Archeologie a starší dějiny do roku 1780. Grantová agentura ČR, 2019 - 2023. info
 • KALHOUS, David. Building monarchy, building ecclesiastical organization : the early Přemyslid monarchy (X-XII c.). In La Fabrique de l´espace reliqieux centre-européen au Moyen Age, 2 : Primaties, Province et Dioceses, 8.2.2019, Paris. 2019. URL info
 • KALHOUS, David. Úvahy nad možnostmi poznání sociální struktury raně středověkého přemyslovského knížectví. Praehistorica. Praha: Karolinum, 2019, roč. 34, č. 2, s. 29-82. ISSN 0231-5432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/25707213.2019.3. URL info
 • KALHOUS, David, Anna ŽÁKOVÁ, Daša BARTOŇKOVÁ, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Jiří K. KROUPA. Magnae Moraviae Fontes historici NS 1. 3. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2019, 528 s. x 1. ISBN 978-80-87773-36-9. info
 • KALHOUS, David. Velká Morava a její dědictví. In Klápště, Jan; Šedivý, Ivan. Dějiny Česka. Praha: NLN, 2019, s. 15-21. Dějiny států. ISBN 978-80-7422-338-9. info
 • KALHOUS, David. Is there any other world? Imagination of the outside world in the medieval historiography of the Czech lands based on the chronicles Cosmas of Prague, so called Dalimil and Přibík Pulkava of Radenín. In International Medieval Congress Leeds, 2019. 2019. info
 • KALHOUS, David a Dalibor HAVEL. Heiligenkreuz 217 und die Anfänge der Schriftkultur in Böhmen um 1000 : die Prager Kirche im Zeitalter Bischofs Thiddag. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Karolinum, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 159-167. ISSN 0567-8293. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/24647055.2019.9. URL info
 • KALHOUS, David. Creating bonds, creating memories : Monasteries Kladruby and Opatovice in twelfth century and their forgeries. Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-50. ISSN 1803-7429. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SHB2018-1-3. URL info
 • KALHOUS, David. Preconditions of the Genesis of the Přemyslid Realm. In Kouřil, Pavel; Poláček, Lumír. Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa : Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern. Brno: ArÚ AV ČR Brno, 2019, s. 385-401. ISBN 978-80-86023-59-5. info
 • KALHOUS, David a Anna PUMPROVÁ. Founding narratives and chronicles of Žďár (Fons beatae Mariae virginis) and Zbraslav (Aula Regiae): An Attempt to form Cistercian identity in Czech lands? Cîteaux: Commentarii Cistercienses: Revue d'histoire cistercienne. Nuits-Saint-Georges : Abbaye de Cîteaux, n.d., 2019, roč. 70, 3-4, s. 213-245. ISSN 0009-7497. URL info
 • KALHOUS, David. Graves, Churches, Culture and Texts: The Processes of Christianisation in the Early Middle Ages and Their Social and Cultural Context. In Jiří Macháček, Martin Wihoda. The Fall of Great Moravia. Who Was Buried in Grave H153 at Pohansko near Břeclav? Leiden, Boston: Brill, 2019, s. 110-129. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 54. ISBN 978-90-04-38313-5. info
 • KALHOUS, David. Bohemi: Prozesse der Identitätsbildung in frühpřemyslidischen Ländern (bis 1200). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, 261 s. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 24. ISBN 978-3-7001-8210-8. URL info
 • KALHOUS, David. Antonín, R.: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. Brill: Leiden/Boston, 2017 (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 44). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2018, roč. 67, s. 399-400. ISSN 0948-8294. info
 • KALHOUS, David. Reitinger, L.: Vratislav, první král Čechů. Praha: Argo, 2017. Časopis matice moravské. Matice moravská, 2018, roč. 137, s. 190-193. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Svatopluk I. – kníže nebo král? K otázce legitimizace velkomoravských knížat ve středověké i moderní historiografii. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 11, č. 2, s. 63-88. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. East meets West, West Meets East? Constructing Difference in the First Life of St Adalbert and in the Life of St Neilos. In Crostini, Barbara; Murzaku, Ines Angeli. Greek Monasticism in Southern Italy: The Life of St Neilos in Context. New York, Oxon: Francis Taylor/Routledge, 2017, s. 282-307. ISBN 978-1-4724-3790-7. info
 • KALHOUS, David. Zelenka, J.: Beneficium et feudum. Podoba a proměny lenního institutu. Práce Historického ústavu AV ČR A, 66). Praha 2016. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 13, s. 130-134. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Ducháček, M.: Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin. Praha: Karolinum, 2015. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017, roč. 12, s. 117-123. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Problémy formování církevní správy v českých zemích v raném středověku. Studia Medievalia Bohemica. 2016, roč. 7, s. 7-36. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Hroby, kostely, kultura a texty. In Jiří Macháček, Martin Wihoda. Pád Velké Moravy aneb Kdo byl pohřben v hrobu 153 na Pohansku u Břeclavi. 1. vyd. Praha: NLN, 2016, s. 166-189. Prameny české historie 2. ISBN 978-80-7422-548-2. info
 • KALHOUS, David. Velká Morava v představách poválečné české historiografie a archeologie. Sonda do problematiky pojetí státu a společnosti. In Red. H. Kóčka-Krenz, M. Matla, M. Danilewski. Tradycje i nowoczesność. Początki państwa polskiego na tle środkowoeuropejskim w badaniach interdyscyplinarnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2016, s. 71-91, 22 s. ISBN 978-83-232-3119-6. info
 • KALHOUS, David. Evaluator for ERC Projects (Marie-Curie Fellowships). European Research Council, 2016. info
 • KALHOUS, David. K otázce desátků v českých zemích doby přemyslovské. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, č. 2, s. 199-208. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Dalewski, Z.: Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu. Warzsawa: Instytut Historii, 2014. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, s. 324-326. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Wolverton, L.: Cosmas of Prague. Narratives, Classicism, Politics. Washington, D. C. 2015. Studia Mediaevalia Bohemica. AV ČR, Filosofický ústav, 2016, roč. 8, s. 137-141. ISSN 1804-0977. info
 • KALHOUS, David. Vrcholně středověká tradice o Velké Moravě. K instrumentalizaci historické tradice. In Vepřek, Miroslav. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství FF UPOL, 2015, s. 90-120. Paleon. ISBN 978-80-87895-03-0. info
 • KALHOUS, David. K otázce počátků břevnovského kláštera. Časopis matice moravské. Brno: Matice moravská, 2015, roč. 134, č. 1, s. 207-213. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Legenda Christiani and Modern Historiography. Leiden - New York: Brill, 2015, 166 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. ISBN 978-90-04-28490-6. URL info
 • KALHOUS, David. Some observations on the social structure of Great Moravia. In Pavel Kouřil. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Brno: Archeologický ústav, 2015, s. 40-47. ISBN 978-80-86023-51-9. info
 • KALHOUS, David. Berounská sídelní komora v raném a vrcholném středověku (před r. 1419). Úvaha nad majetkovou strukturou mikroregionu a nad reprezentativností našich pramenů k dějinám osídlení. Medievalia historica Bohemica. 2015, roč. 18, č. 2, s. 7-67. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, s. 33-59, 28 s. ISSN 1803-7429. URL info
 • KALHOUS, David. Svatý Vojtěch v Římě: nevyřešené otázky. Antiqua Cuthna. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2014, roč. 3, č. 1, s. 73-84. ISSN 1803-1374. info
 • KALHOUS, David. Náčelnictví, nebo stát? Několik poznámek k článku Jiřího Macháčka o charakteru Velké Moravy. Archeologické rozhledy. Praha: AÚ AV ČR, 2014, roč. 66, č. 1, s. 177-180. ISSN 0323-1267. info
 • KALHOUS, David. Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace. Ke kontinuitě a diskontinuitě v českém dějepisectví po r. 1948. Forum Historiae. 2014, roč. 8, č. 2, s. 159-173. ISSN 1337-6861. info
 • KALHOUS, David. Čechy a říše: problém pramenů nebo historiografie? Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013, roč. 111, č. 3, s. 481-516. ISSN 0862-6111. info
 • KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, II. díl. 1. vyd. Praha: Libri, 2013, 264 s. Dějiny českých zemí. ISBN 978-80-7277-509-5. info
 • KALHOUS, David. Svědectví z první ruky? Nad pramennou hodnotou nejstarších vojtěšských legend. Historia Slavorum Occidentis. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, roč. 1, 1-2, s. 37-58. ISSN 2084-1213. info
 • KALHOUS, David. Svatováclavská úcta v říši před r. 1200 : poznámky k nejstaršímu rukopisnému dochování Crescente fide (Bav.). Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, 1-2, s. 11-23. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
 • KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1. vyd. Leiden - Boston: Brill, 2012, 350 s. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8. info
 • KALHOUS, David. Přemyslovské državy, sv. Václav a říše. In Doležel, J.; Wihoda, M. Mezi raným a vrcholným středověkem : Pavlu Kouřilovi k šedesátým narozeninám přátelé, kolegové a žáci. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2012, s. 411-420. ISBN 978-80-86023-76-2. info
 • KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I). Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 13, č. 2, s. 7-58. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Slawisches Schrifttum und Liturgie des 10. und 11. Jahrhunderts. In Lumír Poláček a Jana Maříková-Kubková. Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno AV ČR, 2011, s. 385-402. ISBN 978-80-86023-92-2. info
 • KALHOUS, David. Mittelpunkte der Herrschaft und Cosmas von Prag. Zum Charakter der Macht des frühmittelaterlichen Fürsten. In Jiří Macháček - Šimon Ungerman. Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Bonn: Habelt-Verlag, 2011, s. 669-689. ISBN 978-3-7749-3730-7. info
 • KALHOUS, David. Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství II. Mediaevalia historica Bohemica. Praha: Historický ústav, 2011, roč. 14, č. 1, s. 7-70. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. České země za prvních Přemyslovců v 10.–12. století, I. díl, Čeleď sv. Václava. 1. vyd. Praha: Libri, 2011, 152 s. ISBN 978-80-7277-492-0. info
 • KALHOUS, David. Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, roč. 110, č. 1, s. 1-33, 34 s. ISSN 0862-6111. info
 • KALHOUS, David a Jan JÍLEK. Studie o slonovi. Darování exotického zvířete jako prostředek politické komunikace v antice a raném středověku. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 549-565, 762, 18 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • KALHOUS, David. Genealogie Přemyslovců (moravští Přemyslovci a Děpoltici). In MORAVCOVÁ, Irena, Luboš POLANSKÝ a Petr KOPAL. Přemyslovci: budování českého státu. Red. P. Sommer - D. Třeštík - J. Žemlička. Praha: Lidové Noviny, 2009, s. 541-573, 32 s. Dějiny. ISBN 978-80-7106-352-0. info
 • KALHOUS, David. The significance of the Sirmian and apostolic tradition in shaping Moravian episcopal organization. Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, roč. 17, č. 3, s. 268-285. ISSN 0963-9462. info
 • KALHOUS, David. K historické metodě aneb opět nad pravostí Kristiánovy legendy. Časopis Matice moravské. 2009, roč. 128, č. 1, s. 177-183. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Znovu o Kristiána: replika. Časopis Matice moravské. 2008, roč. 126, č. 2, s. 411-417. ISSN 0323-052X. info
 • KALHOUS, David. Granum Catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? MHB. 2008, roč. 11, č. 1, s. 23-38. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen. In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008, s. 19-26. ISBN 80-86023-84-2. info
 • KALHOUS, David. Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Brno: Matice moravská, 2006, s. 371-379. ISBN 80-86488-35-7. info
 • KALHOUS, David. Záhadné počátky pražského biskupství. In Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha: Red. E. Doležalová - R. Novotný - P. Soukup, 2004, s. 195-208. ISBN 80-7007-194-X. info
 • KALHOUS, David. Osudy jednoho časopisu. Zeitschrift des Deutschen Vereines für Geschichte Mährens und Schlesiens. In Německá medievistika v českých zemích do roku 1945. Praha: Centrum medievistických studií, 2004, s. 95-105. ISBN 8070072016. info
 • KALHOUS, David. Boleslav III.: kníže na konci časů? In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Brno: Red. T. Borovský - L. Jan - M. Wihoda, 2003, s. 221-229. ISBN 80-86488-13-6. info
 • KALHOUS, David. Jaromír-Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090). Několik poznámek k jeho životu. MHB. 2003, roč. 9, č. 1, s. 27-45. ISSN 0862-979X. info
 • KALHOUS, David. " ... in Bolezlauia edificavit ecclesiam s. Marie Virginis et s. Georgii ..." K problému neznámého kostela na akropoli přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi. In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, s. 202-204. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6. info
 • KALHOUS, David. Stará Boleslav v písemných pramenech raného středověku. In Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku. Praha 2003: Red. I. Boháčová., 2003, s. 17-28. Medievalia Archeologica 5. ISBN 80-86124-43-6. info
 • KALHOUS, David. K mocenskému obrazu středovýchodní Evropy za vlády Vratislava II., (1055-1092). Edited by Martin Wihoda. 2001, 106 s. URL info
 • KALHOUS, David. Koruna česká a polská? Střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Filosofická fakulta brněnské university, 2001, C 48, č. 1, s. 5-16. ISSN 0231-7710. info

3. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info