doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty


kancelář: 304
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6636
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., narozen 30. prosince 1978 v Třebíči, ženatý
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  Veveří 70
  611 80 Brno
 • tel: 549496636
 • e-mail: michal.radvan@law.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 • docent pro obor finanční právo
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: Bakalářské studium, obor daňové poradenství, bakalářská práce na téma Reklamní kampaň Pinelli, s.r.o., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2002: Magisterské studium, obor právo, diplomové práce na téma Ochrana osobnosti při jejím užití v reklamě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2003: Inženýrské studium, obor podnikové finance a obchod, diplomové práce na téma Nekalá soutěž v reklamě s důrazem na ochranu osobnosti, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
 • 2004: Rigorózní zkouška, obor finanční právo, rigorózní práce na téma Daň z nemovitostí - komparace s právní úpravou v Evropě, Masarykova univerzita v Brně, Fakulta právnická
 • 2006: Doktorské studium, obor finanční právo, disertační práce na téma Majetkové daně v Evropě, Masarykova univerzita, Fakulta právnická
 • 2014: Habilitační řízení, obor obchodní a finanční právo, habilitační práce na téma Místní daně, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Fakulta Právnická
Přehled zaměstnání
 • 2002 - 2006: asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2006 - 2008: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře správní vědy, správního a finančního práva PrF MU
 • 2008 - 2014: odborný asistent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
 • 2014 - : docent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství PrF MU
 • 2021 - : Ferenc Deák Doctoral School of Law, University of Miskolc
 • 2022 - : Central European Academy, University of Miskolc
 • 2022 - 2023: World Bank, EFI-MTI-Macro/Fiscal-Tax unit
Pedagogická činnost
 • Vedení přednášek a seminářů předmětu Finanční právo a dalších předmětů pro magisterské, bakalářské, doktorské a LL.M. studijní programy vč. garantování některých z nich na PrF MU, vedení a oponování diplomových a dalších kvalifikačních prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • člen European Association of Tax Law Professors
 • člen International Center of Public Finance and Tax Law Research
 • člen Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego / Polsko-české vědecké společnosti
 • člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, PrF UPJŠ v Košiciach
 • Grantové projekty:
 • 1. Právní regulace financí a majetku územních samosprávných celků, AV ČR, 2001 - 2004.
 • 2. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení, MMR ČR, 2004 - 2005.
 • 3. Konstituování bakalářského studijního oboru Právo a finance s dílčím využitím materie pro postgraduální studia v rámci CŽV, MŠMT ČR, 2006.
 • 4. ECTS Label, MŠMT ČR, 2007.
 • 5. Vlastní daňové příjmy obcí, GAČR, 2009 – 2011.
 • 6. Evropské daňové právo, MŠMT ČR, 2009.
 • 7. Teorie – dovednosti – praxe: Inovace studia práva, MŠMT ČR, 2011-2013.
 • 8. Analýza potenciálu Jihomoravského kraje ve vztahu k oběhovému hospodářství, TACR
 • 9. Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa, WPiA UG
 • 10. Composite Index of Local Fiscal Stability, Efficiency, Sustainability and Livability: Central Eastern vs. South Eastern European Countries, Lincoln Institute of Land Policy
 • 11. Property taxes and taxation in the V4 countries, EFOP Hungary.
Akademické stáže
 • 2. 5. - 7. 5. 2004: Szeged, Maďarsko - výměnný pobyt
 • 24. 6. - 6. 8. 2005: Carlisle, PA, USA - Study of the United States Institute on U.S. Political Economy and the Global System program (previously the Fulbright American Studies Institute)
 • 19. 4. - 26. 4. 2008: Bialystok, Polsko - Erasmus
 • 8. 3. - 14. 3. 2009: Vilnius, Litva - Erasmus
 • 19. 7. – 25. 7. 2009: Amsterdam, Holandsko, International Bureau of Fiscal Documentation
 • 11. 7. – 17. 7. 2010: Fiesole, Itálie, European University Institute
 • 23. 9. – 27. 9. 2012: Białystok, Polsko - Erasmus
 • 21. 7. - 29. 7. 2019: Pretoria, SA, University of Pretoria
Universitní aktivity
 • 2005 - 2006: člen SKAS PrF MU
 • 2007 - 2015: člen UKAS PrF MU
 • 2012 - 2015: člen Ekonomické komise MU
 • 2008 - : ECTS koordinátor PrF MU
 • 2011 - : Erasmus koordinátor PrF MU
 • 2015 - : proděkan pro zahraniční a vnější vztahy
 • 2015 - : člen vědecké rady PrF MU
 • 2022 - : předseda oborové rady programu Veřejnoprávní studia
Mimouniversitní aktivity
 • 2007 - : člen komise pro veřejné právo II - komise pro finanční právo Legislativní rady vlády
 • 2003 - : člen International Center of Public Finance and Tax Law Research
 • 2015 - : člen European Association of Tax Law Professors, member of the Academic comittee
 • 2021 - : člen Central and Easter European Society for Administrative Sciences
 • 2022 - : člen programové rady Centre for Local Government Law and Local Finance Law
 • 2008 - 2013: Bologna expert - Český národní tým
 • 2016 - : Člen Vedeckej rady PrF UPJŠ v Košiciach
 • 2017 - 2019: člen odborovej komisie doktorandského štúdia pre študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo, PrF UPJŠ v Košiciach
 • 2012 - : člen vědecké rady časopisu Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
 • 2014 - : člen mezinárodní komise konzultantů a recenzentů Critique of Law. Independent Legal Studies
 • 2014 - : člen vědecké programové rady časopisu Prawo pomocy publicznej
 • 2015 - 2021: člen ediční rady časopisu Public Governance, Administration and Finances Law Review
 • 2016 - : associate editor časopisu Lex Localis - Journal of Local Self-Government
 • 2016 - : člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi
 • 2016 - : člen vědeckého výboru časopisu Polish Law Review
 • 2016 - : člen vědeckého výboru časopisu Studia Iuridica Toruniensia
 • 2018 - : člen vědeckého výboru časopisu Analizy i Studia CASP
 • 2020 - : člen vědeckého výboru časopisu Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego CASP
 • 2020 - : člen vědecké rady vydavatelské série Monographs of the Faculty of Law of the University of Bialystok
 • 2021 - : člen International Advisory and Peer-Review Board of Central European Journal of Comparative Law
 • 2021 - : člen ediční rady časopisu Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences
 • 2021 - : člen ediční rady časopisu International Journal of Law in Changing World
 • 2022 - : associate editor časopisu Studia Iuridica Lublinensia
 • 2022 - : člen International Advisory Committee časopisu Review of International and European Economic Law
 • posuzování projektů FRVŠ, GAČR, VEGA, SRDA
 • hodnotitel South Africa’s National Research Foundation
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2021: cena rektora za dobrovolnictví
 • 2021: cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu
Vybrané publikace
 • RADVAN, Michal a Tereza SVOBODOVÁ. Recurrent Property Tax Control in the Czech Republic. Bialystok Legal Studies. Bialystok: Temida 2, 2023, roč. 28, č. 2, s. 229-243. ISSN 1689-7404. doi:10.15290/bsp.2023.28.02.14. URL info
 • RADVAN, Michal. “Laissez-Faire” Principle in Tax Law during the Crises. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie, 2023, roč. 32, č. 2, s. 225-247. ISSN 1731-6375. doi:10.17951/sil.2023.32.2.225-247. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Fiscal Policies to Mitigate Climate Change in the Czech Republic. In Sadowsky, M. Fiscal Policies to Mitigate Climate Change. 1. vyd. Cambridge: Intersentia, 2023. s. 329-347. IACL / AIDC. ISBN 978-1-83970-453-6. info
 • HULKÓ, Gábor a Michal RADVAN. Regulation of Public Finances in the Czech Republic in Light of Financial Constitutionality. In Nagy, Z. (ed.). Regulation of Public Finances in Light of Financial Constitutionality. 1. vyd. Miskolc – Budapest: Central European Academic Publishing, 2022. s. 57-81. Legal Studies on Central Europe, 2. ISBN 978-615-6474-00-1. doi:10.54171/2022.zn.ropfatilofc_4. Repository of the Academy's Library info
 • PÁL, Ádám a Michal RADVAN. Financial Autonomy of the Local Self-governments in the Countries of the Visegrad Group in the Context of the European Charter of Local Self-government. Lex Localis - Journal of Local Self-Government. Slovenia: Inst Local Self-Government Maribor, 2022, roč. 20, č. 4, s. 1143-1169. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/20.4.1143-1169(2022). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Czech Republic: Limited Constitutional Regulation of Environmental Protection Complemented by the Case Law of the Constitutional Court. In Szilágyi, J. E. (ed.). Constitutional Protection of the Environment and Future Generations - Legislation and Practice in Certain Central European Countries. 1. vyd. Miskolc - Budapest: CEA Publishing, 2022. s. 161-202. Studies of the Central European Professors’ Network, 7. ISBN 978-615-6474-22-3. doi:10.54237/profnet.2022.jeszcpefg_5. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Local Self-Government in Czech Republic. In Boštjan Brezovnik, Istvan Hoffman, Jaroslaw Kostrubiec. Local Self-Government in Europe. 1. vyd. Maribor: Lex Localis Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 89-120. N/A. ISBN 978-961-7124-00-2. doi:10.4335/978-961-7124-00-2.04. Open access sborníku info
 • RADVAN, Michal a Jana KRANECOVÁ. Is Ad valorem Property Taxation a Solution for the Czech Republic. In Michal Radvan, Riël Franzsen, William J. McCluskey, Frances Plimmer. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 47-78. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6.2. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal, Riël FRANZSEN, William J. MCCLUSKEY a Franzes PLIMMER. Real Property Taxes and Property Markets in CEE Countries and Central Asia. 1. vyd. Maribor: Lex Localis - Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. 1141 s. Monographies. ISBN 978-961-7124-04-0. doi:10.4335/2021.6. Open access knihy info
 • BOHÁČ, Radim, Michal RADVAN a Petr VODÁK. Chapter 16: Czech Republic (Taxation and Value Creation). In Haslehner, W., Lamensch, M. Taxation and Value Creation. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2021. s. 321-340. The European Association of Tax Law Professors International Tax Series no. 19. ISBN 978-90-8722-687-9. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal. Taxation of Instagram Influencers. Studia Iuridica Lublinensia. Lublin: Faculty of Law and Administration, UMCS in Lublin, 2021, roč. 30, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375. doi:10.17951/sil.2021.30.2.339-356. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Taxation in Democratic Czechoslovakia and the Independent Czech Republic. Intertax. Alphen aan den Rijn: Kluwer law International, 2021, roč. 49, 8-9, s. 725-728. ISSN 0165-2826. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal, Radim BOHÁČ a Karel BRYCHTA. Chapter 11: Czech Republic (Tax Procedures). In Pistone, Pasquale. Tax Procedures. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2020. s. 393-434. EATPL International Tax Series. ISBN 978-90-8722-623-7. Repozitář MU Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. New Tourist Tax as a Tool for Municipalities in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2020, roč. 18, č. 4, s. 1095-1108. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/18.3.1095-1108(2020). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Municipal charges on communal waste: do they compete with the immovable property tax? Journal of Financial Management of Property and Construction. Bingley: Emerald Publishing Limited, 2019, roč. 24, č. 2, s. 148-165. ISSN 1366-4387. doi:10.1108/JFMPC-02-2018-0007. Open Access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Ecological aspects in Czech property taxes. In Antonio Cubero Truyo, Patricio Masbernat (eds.). Protección del medio ambiente. Fiscalidad y otras medidas del derecho al desarrollo. 1. vyd. España: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 553-570. Estudios. ISBN 978-84-9177-823-3. Repozitář MU info
 • ROMÁNOVÁ, Anna, Michal RADVAN a Johan SCHWEIGL. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2019, roč. 17, č. 3, s. 591-616. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/17.3.591-616(2019). Open Acces časopisu info
 • RADVAN, Michal a Michal LIŠKA. Chapter 19: Czech Republic (Tax Transparency). In Funda Başaran Yavaşlar, Johanna Hey. Tax Transparency. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2019. s. 453-471. EATLP International Tax Series, vol. 17. ISBN 978-90-8722-543-8. info
 • RADVAN, Michal. Major Problematic Issues in the Property Taxation in the Czech Republic. Analyses and Studies of CASP. Warsaw: Centre for Analyses and Studies of Taxation, Warsaw School of Economics, 2019, roč. 8, č. 2, s. 13-31. ISSN 2451-0203. doi:10.33119/ASCASP.2019.2.2. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Corporate Tax Residence in the Czech Republic. In Edoardo Traversa (ed.). Corporate Tax Residence and Mobility. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2018. s. 213-234. EATLP International Tax Series, vol. 16. ISBN 978-90-8722-451-6. info
 • RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Expropriation from the wider perspective in the Czech Republic. In Frances Plimmer, William McCluskey. Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation. 1. vyd. London: Routledge, 2018. s. 71-81. Routledge Handbook. ISBN 978-1-317-60827-1. Web nakladatelství info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Czech Legislation. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2018, roč. 16, č. 4, s. 895-906. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/16.4.895-906. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Dana ŠRAMKOVÁ. Tax Law Components to Provide Incentives for Investment. In Brown, Karen B. (Ed.). Taxation and Development - A Comparative Study. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2017. s. 107-122. ISBN 978-3-319-42155-1. doi:10.1007/978-3-319-42157-5_6. Web nakladatele info
 • RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In Radvan, M., Gliniecka, J., Sowiński, T., Mrkývka, P. The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 340-348. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017. Fakultní open access info
 • RADVAN, Michal. Municipalities and Gambling Taxation in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2017, roč. 15, č. 3, s. 529-540. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.3.529-540(2017). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal a Martin ŠVEC. Chapter 10: Czech Republic (The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation). In Michael Lang et al (eds.). The Impact of Bilateral Investment Treaties on Taxation. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2017. s. 257-282. WU Series, vol. 8. ISBN 978-90-8722-431-8. info
 • MORAVEC, Lukáš a Michal RADVAN. Chapter 14: Czech Republic (Surcharges and Penalties in Tax Law). In Seer, R., Wilms, A. L. Surcharges and Penalties in Tax Law. 1. vyd. Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2016. s. 259-282. EATLP International Tax Series vol. 14. ISBN 978-90-8722-371-7. info
 • RADVAN, Michal. Taxes on Communal Waste in the Czech Republic, Poland and Slovakia. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2016, roč. 14, č. 3, s. 511-520. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/14.3.511-520(2016). Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. System of Tax Law. In Radvan, M. System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. s. 18-28. ISBN 978-80-210-7827-7. URL info
 • RADVAN, Michal. Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 4, s. 20-27. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • RADVAN, Michal a Jiří KAPPEL. Electronic Revenue Registry in the Czech Republic. LeXonomica - Revija za pravo in ekonomijo / Journal of Law and Economics. Maribor: Univerza v Mariboru, 2015, roč. 7, č. 2, s. 139-159. ISSN 1855-7147. Open access časopisu info
 • RADVAN, Michal. Tax Law as an Independent Branch of Law in Central and Eastern European Countries. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor, Graz, Trieste, Split: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2014, roč. 12, č. 4, s. 813-827. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/12.4.813-827(2014). ISSN 1855-363X Online info
 • RADVAN, Michal. The Draft Reform of Land Taxation in the Czech Republic. Lex localis : journal of local self-government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2012, roč. 10, č. 3, s. 229-245. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/10.3.229-245(2012). URL info
 • RADVAN, Michal. Místní daně. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 244 s. Téma. ISBN 978-80-7357-932-6. info
 • RADVAN, Michal. Tax Harmonization. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. s. 139-144. ISBN 978-1-878326-20-1. info
 • RADVAN, Michal. Vlastní daňové příjmy obcí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 70 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, sv. č. 392. ISBN 978-80-210-5611-4. info
 • RADVAN, Michal. The Influence of Constitutional Court´s and Highest Administrative Court´s Findings on Interpretation of Tax Institutes. Jurisprudencija. Vilnius: Baltios kopija, 2009, roč. 2009 (116), č. 2, s. 187-200. ISSN 1392-6195. URL info
 • RADVAN, Michal. Energy Taxes. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. 1. vyd. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 108-123. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6. info
 • HAVLAN, Petr a Michal RADVAN. Legal regulation of non-profit subjects in the Czech Republic. International Journal of Law and Management. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd., 2008, roč. 50, č. 4, s. 153-157. ISSN 1754-243X. info
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008. 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 s. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6. info
 • RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 s. TZK61. ISBN 80-7179-478-3. info
 • RADVAN, Michal. Zdanění nemovitostí v Evropě. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2005. 102 s. N/A. ISBN 80-86920-00-3. info

17. 10. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info