prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc., narozen 1. září 1938 v Kroměříži, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984:profesor entomologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1982: DrSc., disertace "Biosystematická studie evropských druhů čeledi Stratiomyidae (Diptera", AV ČR v Praze
Přehled zaměstnání
 • 2006 - vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník Ústavu botaniky a zoologie 2002-2005 profesor Katedry zoologie a ekologie 1997-2002: vedoucí Katedry zoologie a ekologie, PřF MU
 • 1994-1997: profesor Katedry zoologie a ekologie
 • 1989-1990: prorektor MU
 • 1984-1989: vedoucí Katedry ochrany a tvorby životního prostředí PřF MU
 • 1960-1984: asistent (1960-1963), odborný asistent (1963-1972) a docent (1972-1984) na Katedře zoologie a antropologie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Taxonomie živočichů
 • Entomologie obecná a speciální
 • Zoologický seminář
 • Zoologické cvičení v terénu
 • Předseda státních zkušebních komisí
 • Vedoucí diplomových prací a školitel doktorandů
 • předseda oborové komise pro ekologii
 • člen oborové komise pro zoologii
Vědeckovýzkumná činnost
 • ekologie terestrických ekosystémů
 • biosystematika, ekologie a vývoj vybraných skupin dvoukřídlého hmyzu palearktické a orientální oblasti
 • vodní a malakofágní larvy dipter
 • účast na projektech Catalogue of Palaearctic Diptera (1984-1994, Budapest), Aquatic Insects of North Europe (1995-1997,Dánsko), Fauna Europaea (2000-dosud, Evropská unie)
Akademické stáže
 • 2002: Austrálie, účast na kongresu a studijní pobyt na universitě v Brisbane 2000: Brazílie, účast na kongresu a studijní pobyt na univerzitě, Foz do Iguassu a Curitiba, 14 dnů
 • 2000 a 1998: Thajsko a Singapur, účast na entomologických expedicích, Bangkok, Kho Samet, vždy po 14 dnech
 • 1998: Anglie, účast na kongresu a studijní pobyt na univerzitě, Oxford, 14 dnů
 • 1996: Itálie, účast na kongresu a studijní pobyt, Benátky, 14 dnů
 • 1992: Itálie, přednáškový pobyt na univerzitě v Padově a studijní pobyt v muzeích (Benátky,Pisa, Miláno), 14 dnů
Universitní aktivity
 • 1997-2002: vedoucí Katedry zoologie a ekologie
 • 1989-1990: prorektor
 • 1983-1988: vedoucí katedry Ochrany a tvorby životního prostředí
Mimouniversitní aktivity
 • 1986-: člen mezinárodního výboru Council for International Cogresses of Dipterology
 • 1984-1994: člen redakční rady kompendia Catalogue of Palaearctic Diptera, Budapest
 • 1998-2002: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1996-1999: člen Vedecké rady Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1988: čestný člen Entomological Society of America pro r. 1988
 • 1990: předseda Oreganizačního výboru 2nd International Congress of Dipterology, Bratislava
 • 1990-: člen redakčních rad časopisů Dipterological Research (St. Petersburg), Acta Zoologica Hungarica (Budapest) a Entomological Problems (Bratislava)
Vybrané publikace
 • KOVAC, Damir a Rudolf ROZKOŠNÝ. A revision of the genus Rosapha Walker (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2012, roč. 2012, č. 3333, s. 1-23. ISSN 1175-5334. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A review of the Oriental and Australasian Ptilocera species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2011, roč. 2011, č. 3007, s. 1-49. ISSN 1175-5326. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2009. s. 85-96. 27. ISBN 978-80-903595-9-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Martin HAUSER. Species groups of Oriental Ptecticus Loew including descriptions of ten new species with a revised identification key to the Oriental species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. Magnolia Press, 2009, roč. 2009, č. 2034, s. 1-30, 31 s. ISSN 1175-5334. info
 • ELBERG, Kaupo, Rudolf ROZKOŠNÝ a Lloyd KNUTSON. A review of the Holarctic Sepedon fuscipennis and S. spinipes groups with description of a new species (Diptera: Sciomyzidae). Zootaxa. Auckland: Magnolia Press, 2009, roč. 2009, č. 2288, s. 51-60. ISSN 1175-5326. info
 • BUČÁNKOVÁ, Alena, Rudolf ROZKOŠNÝ a Damir KOVAC. The larva and puparium of the Oriental Pegadomyia pruinosa Kertész, with a world list of the described Pachygastrinae larvae (Diptera, Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, 2009, roč. 57, č. 2, s. 239-249. ISSN 0217-2445. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae. editoři. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosfére Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana, 2009. s. 293-295. SNC SR, 1. ISBN 978-80-89310-55-5. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Xylophagidae, Stratiomyidae, Rhagionidae. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: State Nature Conservancy of the Slovak Republic and Administration of the Protected Landscape Area - Biosphere Reserve Poľana, 2009. s. 113-119. Ochrana prírody, 15. ISBN 978-80-89310-55-5. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jindřich ROHÁČEK. Sciomyzidae, Phaeomyiidae. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: State Nature Conservancy of the Slovak Republic and Administration of the Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana, 2009. s. 209-215. Ochrana prírody 15. ISBN 978-80-89310-55-5. info
 • KOMZÁKOVÁ, Olga a Rudolf ROZKOŠNÝ. Identification of Central European species of Botanophila Lioy, 1864, based on the female terminalia (Diptera: Anthomyiidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2009, roč. 55, č. 4, s. 321-337. ISSN 1217-8837. info
 • WAGNER, Ruediger, Miroslav BARTÁK, Art BORKENT, Gregory COURTNEY, Boudewijn GODDEERIS, Jean-Paul HAENNI, Lloyd KNUTSON, Adrian PONT, Graham E. ROTHERAY, Rudolf ROZKOŠNÝ, Bradley SINCLAIR, Norman WOODLEY, Tadeusz ZATWARNICKI a Peter ZWICK. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simuliidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae). Freshwater Animal diversity assessment. Hydrobiologia. Springer, 2008, roč. 2008, č. 595, s. 489-519. ISSN 0018-8158. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Sciomyzidae. Freshwater animal diversity assessment. Hydrobiologia. Stuttgart: Springer, 2008, roč. 2008, č. 595, s. 489-519, 4 s. ISSN 0018-8158. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A revision of Pegadomyia Kertész with description of a new genus and four new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics & Evolution. Copenhagen, 2008, roč. 39, č. 1, s. 171-187. ISSN 1399-560X. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Sargus Fabricius, 1798 from Europe (Diptera, Stratiomyidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin: Wiley, 2008, roč. 55, č. 2, s. 303-309. ISSN 1860-1324. doi:10.1002/mmnd.200800031. URL info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A review of the Oriental Campeprosopa species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. Magnolia Press, 2008, roč. 2008, č. 1794, s. 49-64, 15 s. ISSN 1175-5326. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008. s. 181-186. 26. ISBN 978-80-903595-9-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Pavel VONIČKA. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum, 2008. s. 201-206. 26. ISBN 978-80-903595-9-8. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, 2008, roč. 64, č. 4, s. 757-759. ISSN 0006-3088. info
 • PREISLER, Jiří, Pavel VONIČKA a Rudolf ROZKOŠNÝ. Kalužnatkovití (Diptera: Thaumaleidae) Jizerských hor. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci, 2008. 267 s. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy 26. ISBN 978-80-87266-00-7. info
 • NERUDOVÁ-HORSÁKOVÁ, Jana, Damir KOVAC a Rudolf ROZKOŠNÝ. Identity, larva and distribution of the Oriental soldier fly, Odontomyia ochropa (Diptera: Stratiomyidae). European Journal of Entomology. Českém Budějovice, 2007, roč. 104, neuvedeno, s. 111-118. ISSN 1210-5759. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Milan KOZÁNEK. A review of the Oriental Culcua with descriptions of seven new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics Evolution. Copenhagen, 2007, roč. 38/2007, č. 1, s. 35-50. ISSN 1399-560X. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Thricops albibasalis (Zetterstedt, 1849) and some other records of interesting Fanniidae and Muscidae. Studia dipterologica. 2007, roč. 13/2006, č. 2, s. 333-335. ISSN 0945-3954. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of Spilogona (Diptera Muscidae). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, roč. 62, č. 5, s. 593-599. ISSN 1335-6372. info
 • NERUDOVÁ, Jana, Damir KOVAC a Rudolf ROZKOŠNÝ. Description of the Oriental Stratiomys reducta, new species, and its larva and puparium (Diptera, Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, 2007, roč. 55, č. 2, s. 245-252. ISSN 0217-2445. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Dvoukřídlí. In HUDEC, Karel a Jiří KOLIBÁČ. Příroda České republiky - Průvodce faunou. 1. vyd. Praha: Academia, 2007. s. 262-287. Příroda České republiky 1. ISBN 978-80-200-1569-3. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Palaearctric and Oriental species of Craspedometopon Kertész (Diptera, Stratiomyidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2007, roč. 53, č. 3, s. 203-218. ISSN 1217-8837. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Milan KOZÁNEK. A review of the Oriental Hermetia bicolor group with descriptions of two new species (Diptera: Stratiomyidae). Insect Systematics and Evolution. Copenhagen, 2006, roč. 37, č. 1, s. 81-90. ISSN 1399-560X. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Two new species of Euthycera with records of Middle Asian Sciomyzidae (Diptera). Folia Heyrovskyana. 2006, roč. 13, č. 4, s. 179-193, 5 s. ISSN 1210-4108. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Vířilkovití a mouchovití (Fanniidae et Muscidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis. Praha, 2006, roč. 27, č. 2, s. 487-493. ISSN 1122-3756. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Athericidae, Coenomyiidae, Xylophagidae, Rhagionidae, Xylomyidae, Stratiomyidae, Hilarimorphidae, Dryomyzidae, Paheomyiidae, Sciomyzidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Bratislava: Comenius University, 2006. 21 s. Electronic version 1. ISBN neuvedeno. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae, Muscidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2006. 8 s. Electronic version 1, CD ROM Edition. ISBN neuvedeno. info
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk, Michal HORSÁK, Karel HUDEC, Petr KMENT a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fauna. Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica. Brno, 2006, roč. 20, č. 17, s. 24-36. ISSN 1213-0699. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Hydrotaea aenescens (Wiedemann, 1830) - moucha americká a Muscina angustifrons (Loew, 1858) - moucha východní. In MLÍKOVSKÝ, Jiří a Petr STÝBLO. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. 1. vyd. Praha: Český svaz ochránců přírody, 2006. s. 330, 332-333, 3 s. ISBN 80-86770-17-6. info
 • TÓTHOVÁ, Andrea, Rudolf ROZKOŠNÝ, Josef BRYJA, Jaromír VAŇHARA a Jana HORSÁKOVÁ. Phylogenetic relationships within family Stratiomyidae (Diptera) based on both morphological data and 16S rDNA sequences. In Proceedings of the 5th Asia-Pacific Congress of Entomology. South Korea: Comitee of the 5th Asia-Pacific Congress of Entomology, 2005. s. 131. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, 2005, roč. 60, č. 5, s. 123-127. ISSN 0006-3088. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. Taxonomic and distributional notes on exotic Ptecticus and Sargus species from some Italian natural history museums. Doriana : supplemento Annali del museo civico di storia naturale "G. Doria". Genova: Museo Civico di Scienze Naturali, 2005, roč. 96, č. 1, s. 439-451. ISSN 0417-9927. info
 • BARTÁK, Miroslav, Rudolf ROZKOŠNÝ a Štěpán KUBÍK. Athericidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 130-131. Příroda, 1. ISBN 80-213-1434-6. info
 • GREGOR, František, Rudolf ROZKOŠNÝ, Miroslav BARTÁK a Štěpán KUBÍK. Fanniidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of the Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 420-426. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Blephariceridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 42-44. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Chaoboridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 95-97. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Psrk. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a G.W. COURTNEY. New records of Ptecticus species from Thailand including description of a new species (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2005, roč. 51, č. 4, s. 343-348. ISSN 1217-8837. info
 • HORSÁKOVÁ, Jana, Rudolf ROZKOŠNÝ, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Sciomyzidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 307-312. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Phaeomyiidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 305-307. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Stratiomyidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 144-150. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Xylomyidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 142-143. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Xylophagidae. In BARTÁK, Miroslav a Kubík ŠTEPÁN. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 128-130. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jaroslav STARÝ a Štěpán KUBÍK. Ptychopteridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 104-106. ISBN 80-213-1434.6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Ptychopteridae, Xylomyidae, Stratiomyidae, Sciomyzidae. ervený seznam ohrožených druhů České Republiky. 1. vyd. Praha: Agentura ochranmy přírody a krajiny ČR, 2005. 6 s. ISBN 80-86064-96-4. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Park. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2005. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Insecta: Diptera: Muscidae. Heidelberg: Elsevier, 2004. 111 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, sv. 21/29. ISBN 3-8274-1504-7. info
 • BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University, 2004. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X. info
 • KOVAC, Damir a Rudolf ROZKOŠNÝ. Insecta: Diptera, Stratiomyidae. In YULE, C.M. a H.S. YOUNG. Freshwater invertebrates of the Malaysian Region. 1. vyd. Kuala Lumpur: Elsevier, 2004. s. 798-804, 861 s. Freshwater invertebrates of the Malaysian Region. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR a Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita, 2004. s. 123-127. ISBN 1336-300X. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. Interesting records of European Stratiomyidae including description of the female of Nemotelus danielssoni (Diptera: Stratiomyidae). Bolletino della Societa entomologica Italiana. 2003, roč. 134, č. 3, s. 253-264. ISSN 0037-8447. info
 • GREGOR, František, Miroslav BARTÁK a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. 2003, roč. 10, č. 1, s. 331-337. ISSN 0945-3954. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Herman DE JONG. Taxonomic and distributional notes on the little known Australasian species of Ptecticus Loew (Diptera, Stratiomyidae). Tijdschrift voor Entomologie. Amsterdam: Netherlands Entomological Society, 2003, roč. 146, č. 2, s. 241-258. ISSN 0040-7496. info
 • ÜSTÜNER, Turgay, Abdullah HASBENLÍ a Rudolf ROZKOŠNÝ. The first record of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera, Stratiomyidae) from the Near East. Studia dipterologica. 2003, roč. 10, č. 1, s. 181-185. ISSN 0945-3954. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Sciomyzidae. 1. vyd. Heidelberg-Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag - Gustav Fischer, 2002. 122 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa 21/23. ISBN 3-8274-1076-2. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. A revision of the Oriental Ptecticus species described by G. Enderlein (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, 2002, roč. 48, č. 1, s. 21-33. ISSN 1217-8837. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR, Miroslav BARTÁK a Jaromír VAŇHARA. The Muscidae (Diptera) of Central Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2002. 264 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brno, Biol. 107. ISBN 80-210-2773-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Valeriy A. KORNEYEV. Supplementary notes to the checklist of Kyrghizian Diptera. III. Xylomyiidae, Stratiomyidae and Sciomyzidae. In Entomological investigations in Kyrghyzstan, vol. 22. Bishkek: Kyrghyz Society of Entomology, 2002. s. 157-160. ISBN 9967-403-43-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Martin HAUSER. Additional records of Ptecticus Loew from Sri Lanka, with a new species and a new name (Diptera: Stratiomyidae). Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. A. Stark, 2001, roč. 8, č. 1, s. 217-222. ISSN 0945-3954. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Herman DE JONG. Identity of the Oriental and Australasian species of Ptecticus Loew described by J.C.H. de Meijere (Diptera, Stratiomyidae). Tijdschrift voor Entomologie. Amsterdam: Nederlandse Entomologische Vereniging, 2001, roč. 144, č. 1, s. 55-71. ISSN 0040-7496. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. New male, larva and puparium of Odontomyia pulcherrima Brunetti (Insecta: Diptera: Stratiomyidae) from the Oriental Region. The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, 2001, roč. 49, č. 1, s. 101-109. ISSN 0217-2445. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Stratiomyidae. 1. vyd. Heidelberg - Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag, 2000. 105 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, 21/18. ISBN 3-8274-0986-1. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A revision of the Ptecticus tenebrifer species group (Insecta: Diptera: Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University of Singapore, 2000, roč. 48, č. 1, s. 103-110. ISSN 0217-2445. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Stratiomyidae. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 104. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Idustrally Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University, 2000. s. 141-146. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun., Vol. 104. ISBN 80-210-2491-7. info
 • HAUSER, Martin a Rudolf ROZKOŠNÝ. An annotated list of Stratiomyidae (Diptera) from Sri Lanka with taxonomic notes on some genera. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A. Stuttgart: Staatliches Museum f. Naturkunde, 1999, roč. 1999, č. 585, s. 1-15. ISSN 0341-0145. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Brno: Masaryk University, 1999. 237 s. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. ISBN 80-210-2021-0. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Advances in Czech and Slovak dipterology. In JEDLIČKA, Ladislav. Dipterologica bohemoslovaca. Bratislava: Slovenská entomologická společnost, 1999. s. 11-20. 9. ISBN 80-968309-8-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Univ. Masar. Brun., Biol., 99. Brno: Masaryk University, 1998. 219 s. ISBN 80-210-1958-1. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Descriptions of bamboo-inhabiting larvae and puparia of Oriental soldier flies Ptecticus brunettii and P. flavifemoratus (Diptera, Stratiomyidae: Sarginae) with observations on their biology. Eur. J. Entomol. České Budějovice: Czech Academy of Sciences, 1998, roč. 95, č. 1, s. 65-86. ISSN 1210-5759. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A new species of Pachygaster (Diptera: Stratiomyidae, Pachygasterinae) from West Malaysia and Thailand. Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. A. Stark und F. Menzel, 1998, roč. 5, č. 1, s. 3-12. ISSN 0945-3954. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Four new Oriental species of Ptecticus, with taxonomic and biological notes on some other species (Diptera, Stratiomyidae). Ent. Probl. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1998, roč. 29, č. 1, s. 69-77. ISSN 0071-0792. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Family Sciomyzidae and Family Phaeomyiidae. In PAPP, László a Béla DARVAS. Contributions to a manual of Palaearctic Diptera. Budapest: Science Herald, 1998. s. 357-382. 3. ISBN 963-04-8838-8. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Diptera Stratiomyidae, Soldier Flies. In NILSSON, Anders. Aquatic Insects of North Europe. Stenstrup: Apollo Books, 1997. s. 321-332. 2. ISBN 87-88757-07-2. info
 • VAŇHARA, Jaromír a Rudolf ROZKOŠNÝ. Czech and Slovak dipterological literature 1986-1995. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 96. Brno: Masaryk University, 1997. 177 s. ISBN 80-210-1695-7. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. The Fanniidae of Europe. Brno: Institute of Landscape Ecology, 1997. 80 s. Acta Sc. Nat. Brno, n.s. ISBN 0032-8758. info

18. 1. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info