prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof. RNDr. Rudolf Rozkošný, DrSc., narozen 1. září 1938 v Kroměříži, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1984:profesor entomologie, Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • 1982: DrSc., disertace "Biosystematická studie evropských druhů čeledi Stratiomyidae (Diptera", AV ČR v Praze
Přehled zaměstnání
 • 2006 - vedoucí vědecký, výzkumný a vývojový pracovník Ústavu botaniky a zoologie 2002-2005 profesor Katedry zoologie a ekologie 1997-2002: vedoucí Katedry zoologie a ekologie, PřF MU
 • 1994-1997: profesor Katedry zoologie a ekologie
 • 1989-1990: prorektor MU
 • 1984-1989: vedoucí Katedry ochrany a tvorby životního prostředí PřF MU
 • 1960-1984: asistent (1960-1963), odborný asistent (1963-1972) a docent (1972-1984) na Katedře zoologie a antropologie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Taxonomie živočichů
 • Entomologie obecná a speciální
 • Zoologický seminář
 • Zoologické cvičení v terénu
 • Předseda státních zkušebních komisí
 • Vedoucí diplomových prací a školitel doktorandů
 • předseda oborové komise pro ekologii
 • člen oborové komise pro zoologii
Vědeckovýzkumná činnost
 • ekologie terestrických ekosystémů
 • biosystematika, ekologie a vývoj vybraných skupin dvoukřídlého hmyzu palearktické a orientální oblasti
 • vodní a malakofágní larvy dipter
 • účast na projektech Catalogue of Palaearctic Diptera (1984-1994, Budapest), Aquatic Insects of North Europe (1995-1997,Dánsko), Fauna Europaea (2000-dosud, Evropská unie)
Akademické stáže
 • 2002: Austrálie, účast na kongresu a studijní pobyt na universitě v Brisbane 2000: Brazílie, účast na kongresu a studijní pobyt na univerzitě, Foz do Iguassu a Curitiba, 14 dnů
 • 2000 a 1998: Thajsko a Singapur, účast na entomologických expedicích, Bangkok, Kho Samet, vždy po 14 dnech
 • 1998: Anglie, účast na kongresu a studijní pobyt na univerzitě, Oxford, 14 dnů
 • 1996: Itálie, účast na kongresu a studijní pobyt, Benátky, 14 dnů
 • 1992: Itálie, přednáškový pobyt na univerzitě v Padově a studijní pobyt v muzeích (Benátky,Pisa, Miláno), 14 dnů
Universitní aktivity
 • 1997-2002: vedoucí Katedry zoologie a ekologie
 • 1989-1990: prorektor
 • 1983-1988: vedoucí katedry Ochrany a tvorby životního prostředí
Mimouniversitní aktivity
 • 1986-: člen mezinárodního výboru Council for International Cogresses of Dipterology
 • 1984-1994: člen redakční rady kompendia Catalogue of Palaearctic Diptera, Budapest
 • 1998-2002: člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • 1996-1999: člen Vedecké rady Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1988: čestný člen Entomological Society of America pro r. 1988
 • 1990: předseda Oreganizačního výboru 2nd International Congress of Dipterology, Bratislava
 • 1990-: člen redakčních rad časopisů Dipterological Research (St. Petersburg), Acta Zoologica Hungarica (Budapest) a Entomological Problems (Bratislava)
Vybrané publikace
 • KOVAC, Damir a Rudolf ROZKOŠNÝ. A revision of the genus Rosapha Walker (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, roč. 2012, č. 3333, s. 1-23. ISSN 1175-5334. 2012. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A review of the Oriental and Australasian Ptilocera species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, roč. 2011, č. 3007, s. 1-49. ISSN 1175-5326. 2011. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Vláhomilkovití (Diptera: Phaeomyiidae, Sciomyzidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum. s. 85-96. 27. ISBN 978-80-903595-9-8. 2009. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Martin HAUSER. Species groups of Oriental Ptecticus Loew including descriptions of ten new species with a revised identification key to the Oriental species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. Magnolia Press, roč. 2009, č. 2034, s. 1-30, 31 s. ISSN 1175-5334. 2009. info
 • ELBERG, Kaupo, Rudolf ROZKOŠNÝ a Lloyd KNUTSON. A review of the Holarctic Sepedon fuscipennis and S. spinipes groups with description of a new species (Diptera: Sciomyzidae). Zootaxa. Auckland: Magnolia Press, roč. 2009, č. 2288, s. 51-60. ISSN 1175-5326. 2009. info
 • BUČÁNKOVÁ, Alena, Rudolf ROZKOŠNÝ a Damir KOVAC. The larva and puparium of the Oriental Pegadomyia pruinosa Kertész, with a world list of the described Pachygastrinae larvae (Diptera, Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, roč. 57, č. 2, s. 239-249. ISSN 0217-2445. 2009. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae. editoři. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosfére Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: SNC SR, Administration of the PLA - BR Poľana. s. 293-295. SNC SR, 1. ISBN 978-80-89310-55-5. 2009. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Xylophagidae, Stratiomyidae, Rhagionidae. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area – Biosphere Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: State Nature Conservancy of the Slovak Republic and Administration of the Protected Landscape Area - Biosphere Reserve Poľana. s. 113-119. Ochrana prírody, 15. ISBN 978-80-89310-55-5. 2009. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jindřich ROHÁČEK. Sciomyzidae, Phaeomyiidae. In ROHÁČEK, Jindřich a Jan ŠEVČÍK. Diptera of the Poľana Protected Landscape Area - Biosphere Reserve (Central Slovakia). 1. vyd. Zvolen: State Nature Conservancy of the Slovak Republic and Administration of the Protected Landscape Area – Biosphere Reserve Poľana. s. 209-215. Ochrana prírody 15. ISBN 978-80-89310-55-5. 2009. info
 • KOMZÁKOVÁ, Olga a Rudolf ROZKOŠNÝ. Identification of Central European species of Botanophila Lioy, 1864, based on the female terminalia (Diptera: Anthomyiidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, roč. 55, č. 4, s. 321-337. ISSN 1217-8837. 2009. info
 • WAGNER, Ruediger, Miroslav BARTÁK, Art BORKENT, Gregory COURTNEY, Boudewijn GODDEERIS, Jean-Paul HAENNI, Lloyd KNUTSON, Adrian PONT, Graham E. ROTHERAY, Rudolf ROZKOŠNÝ, Bradley SINCLAIR, Norman WOODLEY, Tadeusz ZATWARNICKI a Peter ZWICK. Global diversity of dipteran families (Insecta Diptera) in freshwater (excluding Simuliidae, Culicidae, Chironomidae, Tipulidae and Tabanidae). Freshwater Animal diversity assessment. Hydrobiologia. Springer, roč. 2008, č. 595, s. 489-519. ISSN 0018-8158. 2008. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Sciomyzidae. Freshwater animal diversity assessment. Hydrobiologia. Stuttgart: Springer, roč. 2008, č. 595, s. 489-519, 4 s. ISSN 0018-8158. 2008. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A revision of Pegadomyia Kertész with description of a new genus and four new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics & Evolution. Copenhagen, roč. 39, č. 1, s. 171-187. ISSN 1399-560X. 2008. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Sargus Fabricius, 1798 from Europe (Diptera, Stratiomyidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin: Wiley, roč. 55, č. 2, s. 303-309. ISSN 1860-1324. doi:10.1002/mmnd.200800031. 2008. URL info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. A review of the Oriental Campeprosopa species (Diptera: Stratiomyidae). Zootaxa. Magnolia Press, roč. 2008, č. 1794, s. 49-64, 15 s. ISSN 1175-5326. 2008. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jiří PREISLER a Pavel VONIČKA. Dvoukřídlí (Diptera) čeledí Xylophagidae (drvohlodkovití), Coenomyiidae a Rhagionidae (číhalkovití) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum. s. 181-186. 26. ISBN 978-80-903595-9-8. 2008. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Pavel VONIČKA. Bráněnkovití (Diptera: Stratiomyidae) Jizerských hor a Frýdlantska. In Sborník Severočeského Muzea – Přírodní Vědy. Liberec: Severočeské muzeum. s. 201-206. 26. ISBN 978-80-903595-9-8. 2008. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to The Muscidae of Central Europe III. A new species of Coenosia Meigen, 1826 from Central Europe (Diptera, Muscidae). Biologia. Bratislava: Springer, roč. 64, č. 4, s. 757-759. ISSN 0006-3088. 2008. info
 • PREISLER, Jiří, Pavel VONIČKA a Rudolf ROZKOŠNÝ. Kalužnatkovití (Diptera: Thaumaleidae) Jizerských hor. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci. 267 s. Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy 26. ISBN 978-80-87266-00-7. 2008. info
 • NERUDOVÁ-HORSÁKOVÁ, Jana, Damir KOVAC a Rudolf ROZKOŠNÝ. Identity, larva and distribution of the Oriental soldier fly, Odontomyia ochropa (Diptera: Stratiomyidae). European Journal of Entomology. Českém Budějovice, roč. 104, neuvedeno, s. 111-118. ISSN 1210-5759. 2007. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Milan KOZÁNEK. A review of the Oriental Culcua with descriptions of seven new species (Diptera, Stratiomyidae). Insect Systematics Evolution. Copenhagen, roč. 38/2007, č. 1, s. 35-50. ISSN 1399-560X. 2007. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Thricops albibasalis (Zetterstedt, 1849) and some other records of interesting Fanniidae and Muscidae. Studia dipterologica. roč. 13/2006, č. 2, s. 333-335. ISSN 0945-3954. 2007. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Additions and corrections to "The Muscidae of Central Europe" II. Two new species of Spilogona (Diptera Muscidae). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, roč. 62, č. 5, s. 593-599. ISSN 1335-6372. 2007. info
 • NERUDOVÁ, Jana, Damir KOVAC a Rudolf ROZKOŠNÝ. Description of the Oriental Stratiomys reducta, new species, and its larva and puparium (Diptera, Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, roč. 55, č. 2, s. 245-252. ISSN 0217-2445. 2007. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Dvoukřídlí. In HUDEC, Karel a Jiří KOLIBÁČ. Příroda České republiky - Průvodce faunou. 1. vyd. Praha: Academia. s. 262-287. Příroda České republiky 1. ISBN 978-80-200-1569-3. 2007. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Palaearctric and Oriental species of Craspedometopon Kertész (Diptera, Stratiomyidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, roč. 53, č. 3, s. 203-218. ISSN 1217-8837. 2007. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Milan KOZÁNEK. A review of the Oriental Hermetia bicolor group with descriptions of two new species (Diptera: Stratiomyidae). Insect Systematics and Evolution. Copenhagen, roč. 37, č. 1, s. 81-90. ISSN 1399-560X. 2006. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Lloyd KNUTSON. Two new species of Euthycera with records of Middle Asian Sciomyzidae (Diptera). Folia Heyrovskyana. roč. 13, č. 4, s. 179-193, 5 s. ISSN 1210-4108. 2006. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Vířilkovití a mouchovití (Fanniidae et Muscidae, Diptera) CHKO Kokořínsko. Bohemia centralis. Praha, roč. 27, č. 2, s. 487-493. ISSN 1122-3756. 2006. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Athericidae, Coenomyiidae, Xylophagidae, Rhagionidae, Xylomyidae, Stratiomyidae, Hilarimorphidae, Dryomyzidae, Paheomyiidae, Sciomyzidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. Bratislava: Comenius University. 21 s. Electronic version 1. ISBN neuvedeno. 2006. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fanniidae, Muscidae. Checklist of Diptera of the Czech Republic and Slovakia. 1. vyd. Bratislava: Comenius University. 8 s. Electronic version 1, CD ROM Edition. ISBN neuvedeno. 2006. info
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk, Michal HORSÁK, Karel HUDEC, Petr KMENT a Rudolf ROZKOŠNÝ. Fauna. Panonské stepní trávníky na Moravě. Veronica. Brno, roč. 20, č. 17, s. 24-36. ISSN 1213-0699. 2006. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Hydrotaea aenescens (Wiedemann, 1830) - moucha americká a Muscina angustifrons (Loew, 1858) - moucha východní. In MLÍKOVSKÝ, Jiří a Petr STÝBLO. Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. 1. vyd. Praha: Český svaz ochránců přírody. s. 330, 332-333, 3 s. ISBN 80-86770-17-6. 2006. info
 • TÓTHOVÁ, Andrea, Rudolf ROZKOŠNÝ, Josef BRYJA, Jaromír VAŇHARA a Jana HORSÁKOVÁ. Phylogenetic relationships within family Stratiomyidae (Diptera) based on both morphological data and 16S rDNA sequences. In Proceedings of the 5th Asia-Pacific Congress of Entomology. South Korea: Comitee of the 5th Asia-Pacific Congress of Entomology. s. 131. 2005. info
 • GREGOR, František a Rudolf ROZKOŠNÝ. A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Central Europe. Biologia. Bratislava, roč. 60, č. 5, s. 123-127. ISSN 0006-3088. 2005. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. Taxonomic and distributional notes on exotic Ptecticus and Sargus species from some Italian natural history museums. Doriana : supplemento Annali del museo civico di storia naturale "G. Doria". Genova: Museo Civico di Scienze Naturali, roč. 96, č. 1, s. 439-451. ISSN 0417-9927. 2005. info
 • BARTÁK, Miroslav, Rudolf ROZKOŠNÝ a Štěpán KUBÍK. Athericidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 130-131. Příroda, 1. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • GREGOR, František, Rudolf ROZKOŠNÝ, Miroslav BARTÁK a Štěpán KUBÍK. Fanniidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of the Podyjí National Park and its Environs. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 420-426. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Blephariceridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 42-44. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Chaoboridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park and its Environs. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 95-97. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Psrk. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a G.W. COURTNEY. New records of Ptecticus species from Thailand including description of a new species (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, roč. 51, č. 4, s. 343-348. ISSN 1217-8837. 2005. info
 • HORSÁKOVÁ, Jana, Rudolf ROZKOŠNÝ, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Sciomyzidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 307-312. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Phaeomyiidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 305-307. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Stratiomyidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 144-150. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Xylomyidae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 142-143. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Štěpán KUBÍK a Miroslav BARTÁK. Xylophagidae. In BARTÁK, Miroslav a Kubík ŠTEPÁN. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 128-130. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, Jaroslav STARÝ a Štěpán KUBÍK. Ptychopteridae. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 104-106. ISBN 80-213-1434.6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Ptychopteridae, Xylomyidae, Stratiomyidae, Sciomyzidae. ervený seznam ohrožených druhů České Republiky. 1. vyd. Praha: Agentura ochranmy přírody a krajiny ČR. 6 s. ISBN 80-86064-96-4. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Review of dipterological investigations in Podyjí National Park. In BARTÁK, Miroslav a Štěpán KUBÍK. Diptera of Podyjí National Park. Praha: Česká zemědělská univerzita. s. 14-24. ISBN 80-213-1434-6. 2005. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. Insecta: Diptera: Muscidae. Heidelberg: Elsevier. 111 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, sv. 21/29. ISBN 3-8274-1504-7. 2004. info
 • BARTÁK, Miroslav, František GREGOR a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Palaearctic Muscidae (Diptera). Dipterologica bohemoslovaca, Vol. 11. In KUBÍK, Štěpán a Miroslav BARTÁK. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Vol. 109. Brno: Masaryk University. s. 7-16. ISBN 80-210-35-82-X. 2004. info
 • KOVAC, Damir a Rudolf ROZKOŠNÝ. Insecta: Diptera, Stratiomyidae. In YULE, C.M. a H.S. YOUNG. Freshwater invertebrates of the Malaysian Region. 1. vyd. Kuala Lumpur: Elsevier. s. 798-804, 861 s. Freshwater invertebrates of the Malaysian Region. 2004. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR a Miroslav BARTÁK. Additions and corrections to "The Muscidae (Diptera) of Central Europe" I. In BITUŠÍK, Peter. Dipterologica bohemoslovaca. Acta Facultatis Ecologiae. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita. s. 123-127. ISBN 1336-300X. 2004. info
 • MASON, Franco a Rudolf ROZKOŠNÝ. Interesting records of European Stratiomyidae including description of the female of Nemotelus danielssoni (Diptera: Stratiomyidae). Bolletino della Societa entomologica Italiana. roč. 134, č. 3, s. 253-264. ISSN 0037-8447. 2003. info
 • GREGOR, František, Miroslav BARTÁK a Rudolf ROZKOŠNÝ. New records of interesting Fanniidae and Muscidae (Diptera) from the Czech Republic and some other Europen countries. Studia dipterologica. roč. 10, č. 1, s. 331-337. ISSN 0945-3954. 2003. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Herman DE JONG. Taxonomic and distributional notes on the little known Australasian species of Ptecticus Loew (Diptera, Stratiomyidae). Tijdschrift voor Entomologie. Amsterdam: Netherlands Entomological Society, roč. 146, č. 2, s. 241-258. ISSN 0040-7496. 2003. info
 • ÜSTÜNER, Turgay, Abdullah HASBENLÍ a Rudolf ROZKOŠNÝ. The first record of Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Diptera, Stratiomyidae) from the Near East. Studia dipterologica. roč. 10, č. 1, s. 181-185. ISSN 0945-3954. 2003. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Sciomyzidae. 1. vyd. Heidelberg-Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag - Gustav Fischer. 122 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa 21/23. ISBN 3-8274-1076-2. 2002. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. A revision of the Oriental Ptecticus species described by G. Enderlein (Stratiomyidae, Diptera). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest: Hungarian Natural History Museum, roč. 48, č. 1, s. 21-33. ISSN 1217-8837. 2002. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf, František GREGOR, Miroslav BARTÁK a Jaromír VAŇHARA. The Muscidae (Diptera) of Central Europe. 1. vyd. Brno: Masaryk University. 264 s. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk. Brno, Biol. 107. ISBN 80-210-2773-8. 2002. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Valeriy A. KORNEYEV. Supplementary notes to the checklist of Kyrghizian Diptera. III. Xylomyiidae, Stratiomyidae and Sciomyzidae. In Entomological investigations in Kyrghyzstan, vol. 22. Bishkek: Kyrghyz Society of Entomology. s. 157-160. ISBN 9967-403-43-8. 2002. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Martin HAUSER. Additional records of Ptecticus Loew from Sri Lanka, with a new species and a new name (Diptera: Stratiomyidae). Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. A. Stark, roč. 8, č. 1, s. 217-222. ISSN 0945-3954. 2001. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Herman DE JONG. Identity of the Oriental and Australasian species of Ptecticus Loew described by J.C.H. de Meijere (Diptera, Stratiomyidae). Tijdschrift voor Entomologie. Amsterdam: Nederlandse Entomologische Vereniging, roč. 144, č. 1, s. 55-71. ISSN 0040-7496. 2001. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. New male, larva and puparium of Odontomyia pulcherrima Brunetti (Insecta: Diptera: Stratiomyidae) from the Oriental Region. The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University, roč. 49, č. 1, s. 101-109. ISSN 0217-2445. 2001. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Insecta: Diptera: Stratiomyidae. 1. vyd. Heidelberg - Berlin: Spektrum - Akademischer Verlag. 105 s. Susswasserfauna von Mitteleuropa, 21/18. ISBN 3-8274-0986-1. 2000. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A revision of the Ptecticus tenebrifer species group (Insecta: Diptera: Stratiomyidae). The Raffles Bulletin of Zoology. Singapore: National University of Singapore, roč. 48, č. 1, s. 103-110. ISSN 0217-2445. 2000. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Miroslav BARTÁK. Stratiomyidae. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 104. In BARTÁK, Miroslav a Jaromír VAŇHARA. Diptera in an Idustrally Affected Region (North-Western Bohemia, Bílina and Duchcov Environs) I. Brno: Masaryk University. s. 141-146. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk.Brun., Vol. 104. ISBN 80-210-2491-7. 2000. info
 • HAUSER, Martin a Rudolf ROZKOŠNÝ. An annotated list of Stratiomyidae (Diptera) from Sri Lanka with taxonomic notes on some genera. Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A. Stuttgart: Staatliches Museum f. Naturkunde, roč. 1999, č. 585, s. 1-15. ISSN 0341-0145. 1999. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, II. Brno: Masaryk University. 237 s. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. ISBN 80-210-2021-0. 1999. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Advances in Czech and Slovak dipterology. In JEDLIČKA, Ladislav. Dipterologica bohemoslovaca. Bratislava: Slovenská entomologická společnost. s. 11-20. 9. ISBN 80-968309-8-8. 1999. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Jaromír VAŇHARA. Diptera of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO I. Folia Fac. Sci. Univ. Masar. Brun., Biol., 99. Brno: Masaryk University. 219 s. ISBN 80-210-1958-1. 1998. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Descriptions of bamboo-inhabiting larvae and puparia of Oriental soldier flies Ptecticus brunettii and P. flavifemoratus (Diptera, Stratiomyidae: Sarginae) with observations on their biology. Eur. J. Entomol. České Budějovice: Czech Academy of Sciences, roč. 95, č. 1, s. 65-86. ISSN 1210-5759. 1998. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. A new species of Pachygaster (Diptera: Stratiomyidae, Pachygasterinae) from West Malaysia and Thailand. Studia dipterologica. Halle (Saale): Dr. A. Stark und F. Menzel, roč. 5, č. 1, s. 3-12. ISSN 0945-3954. 1998. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a Damir KOVAC. Four new Oriental species of Ptecticus, with taxonomic and biological notes on some other species (Diptera, Stratiomyidae). Ent. Probl. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, roč. 29, č. 1, s. 69-77. ISSN 0071-0792. 1998. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Family Sciomyzidae and Family Phaeomyiidae. In PAPP, László a Béla DARVAS. Contributions to a manual of Palaearctic Diptera. Budapest: Science Herald. s. 357-382. 3. ISBN 963-04-8838-8. 1998. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf. Diptera Stratiomyidae, Soldier Flies. In NILSSON, Anders. Aquatic Insects of North Europe. Stenstrup: Apollo Books. s. 321-332. 2. ISBN 87-88757-07-2. 1997. info
 • VAŇHARA, Jaromír a Rudolf ROZKOŠNÝ. Czech and Slovak dipterological literature 1986-1995. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol., 96. Brno: Masaryk University. 177 s. ISBN 80-210-1695-7. 1997. info
 • ROZKOŠNÝ, Rudolf a František GREGOR. The Fanniidae of Europe. Brno: Institute of Landscape Ecology. 80 s. Acta Sc. Nat. Brno, n.s. ISBN 0032-8758. 1997. info

18. 1. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info