RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.


telefon: 532 23 3167
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Katedra laboratorních metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty katedry

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra laboratorních metodLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 3167
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 128200
Interní informace Inet MU IS MU