Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

výzkumná pracovnice II – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C02/212
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8137
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 5. 10. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Functions of Plant Proteins Associated with Telomeric Repeats and Telomerase
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The articles in Supplements A, D, F, G, K were published in scientific journals without open access, thereby preventing free access to them.
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. (Středoevropský technologický institut MU)
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK)
doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Prof. Dr. Andreas Manfred Houben (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Německo)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info