doc. Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

docentka – Národní centrum pro výzkum biomolekul


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C02/212
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8137
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Genomika a proteomika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 10. 2023
Datum ukončení řízení 1. 5. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Functions of Plant Proteins Associated with Telomeric Repeats and Telomerase
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The articles in Supplements A, D, F, G, K were published in scientific journals without open access, thereby preventing free access to them.
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. František Marec, CSc. (Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR)
prof. Ing. Petr Smýkal, Ph.D. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Katedra genetiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 2. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Martin Lysák, Ph.D., DSc. (Středoevropský technologický institut MU)
prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK)
doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
Prof. Dr. Andreas Manfred Houben (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Gatersleben, Německo)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info