Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.

zástupkyně ředitele – Centrum jazykového vzdělávání


kancelář: 3.45
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1951
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Pracoviště
 • Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií
  Joštova 10, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Zástupkyně ředitele CJV pro vědu a výzkum
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009: Ph.D., románské literatury, disertační práce s názvem Oeuvre mobile de Michel Butor, FF MU
 • 2002: Mgr., francouzský jazyk a literatura, český jazyk a literatura, diplomová práce na téma Les modifications du narrateur à la première personne dans les romans de Marguerite Yourcenar, FF MU
Přehled zaměstnání
 • od 2009: odborná asistentka, oddělení CJV na FSS MU, FF MU a PrF MU (od 2014)
 • 2005-2009: lektorka, CJV na ESF a FSS/FF MU
 • 2003-2004: externí výuka, CJV na FSS, PřF
 • od 2001:odborné překlady a tlumočení
Pedagogická činnost
 • akademická a odborná francouzština (právnická, sociální a humanitní vědy)
 • psaný projev ve francouzštině
 • politické dění ve Francii
Vědeckovýzkumná činnost
 • plurilingvismus
 • dynamika motivace při učení se dalším cizím jazykům
 • kritické myšlení v kontextu výuky cizího jazyka
Akademické stáže
 • 04/2023 Helsingin Yliopisto: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 07/2022 Université Grenoble Alpes Erasmus+ Training Mobilita
 • 04/2022 Université Libre de Bruxelles: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 07/2019 Université Aix Marseille Erasmus+ Training Mobilita
 • 07/2019 Université de Franche-Comté Erasmus+ Training Mobilita
 • 05/2018 Université Libre de Bruxelles: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 10/2017 Rijksuniversiteit Groningen: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 06/2017 University of Cyprus: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 05/2017 Universidade de Santiago de Compostela: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 06/2016 Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder): Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 04/2016 Universidad de Granada: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 09/2013 Helsingin Yliopisto: Erasmus+ Teaching Mobilita
 • 06-08/2004: Paříž, Université Paris XII
 • 01-06/2000: Dijon, Université de Bourgogne
Universitní aktivity
 • členka Ediční rady MU
Mimouniversitní aktivity
 • členka Komory soudních tlumočníků
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: Prix Gallica, 2.místo za nejlepší doktorskou disertační práci obhájenou na romanistických pracovištích v ČR v letech 2008-2009
 • 2004: stipendium francouzské vlády
Vybrané publikace
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Romain RACINE a Sabina GOLA. Vers une valorisation des compétences plurilingues : perspectives et actions. 2022. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina a Katherine GUERTLER. Modern mobility with blended intensive programmes. In Tag der digitalen Lehre 2022! Studieren und Lehrende teilen inhre Erfhrungen une Ideen für ihre Lehre post Corona. 2022. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. « Being plurilingual is a gift we make to ourselves. » : amener les étudiants à valoriser et développer leurs compétences plurilingues et pluriculturelles. In XVII CercleS International Conference 2022, “The Future of Language Education in an Increasingly Digital World: Embracing Change”. 2022. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Barbora CHOVANCOVÁ a Štěpánka BILOVÁ. The Teacher’s Role in Developing Learner Autonomy. Hong Kong: Candlin & Mynard ePublishing, 2020, 162 s. The Brno Collection. ISBN 978-1-6592-7135-5. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca. 2019. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Soutenir la motivation d’apprendre une autre langue : A la recherche des outils favorisant la compétence plurilingue. In Teaching and learning languages in the shadow of lingua franca. 2019. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Les « quatre C » au service du renforcement de la motivation des apprenants de francais. 2018. XXVIIe Colloque AFUE : « La recherche en Études françaises : un éventail de possibilités » info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Portfolio assessment as a tool for enhancing learners’ motivation. 2018. The 15th International CercleS Conference Broad Perspectives on Language Education in the Globalized World, University of Technology, Poznan, Poland info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Kateřina SEDLÁČKOVÁ a Nick BYRNE. Videoconferencing in University Language Education. první. Brno: Masaryk University, 2018, 255 s. ISBN 978-80-210-9003-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9008-2018. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. členka redakční rady. CASALC Review, 2018 - 2022. ISSN 1804-9435. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Activating higher cognitive processes in Legal French Course. In Languages for Specific Purposes in Higher Education 2017, University of Oxford. 2017. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Savoir disciplinaire au service de la pensée critique en cours de francais juridique : lecons de la psychologie cognitive. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS). De Gruyter, 2017, roč. 7, č. 2, s. 333-352. ISSN 2191-611X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/cercles-2017-0013. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Le syllabus flexible au service des étudiants co-créateurs de cours. In Les nouveaux défis pour le FLE à l’université. 2017. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. The Image and Political Caricature in a French for Lawyers Classroom. Humanising Language Teaching. Pilgrims, 2016, roč. 2016, č. 2. ISSN 1755-9715. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Michel Butor post-néoromanesque : sorcier de la réécriture. In Karin Martin-Cardini. Le Néo: Sources, héritages et réécritures dans les cultures européennes. Rennes, Francie: Presses Universitaires de Rennes, 2016, s. 423-434. Collection "Interférences". ISBN 978-2-7535-4997-5. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Alena HRADILOVÁ a Libor ŠTĚPÁNEK. CASALC Review, č. 1, roč. 2015/2016. Brno: Česká a slovenská asosiace učitelů jazykových center na VŠ, 2015, 233 s. ISSN 1804-9435. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Expression écrite : A la recherche du geste sémantique français. In 12th International CercleS Conference, Londýn. 2012. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Michel Butor : comment peindre avec les mots. In Miroslava Novotná a Colette Gauthier. Europe centrale, carrefour des cultures dans la tradition littéraire II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012, s. 167-174. ISBN 978-80-210-5924-5. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. L'oeuvre mobile de Michel Butor. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2012, 145 s. ISBN 9788021062207. URL info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. L'Oeuvre mobile de Michel Butor. 1. vyd. Brno: Masarzkova Univerzita, 2012, 145 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně č. 414. ISBN 978-80-210-6220-7. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Kateřina. Michel Butor : De l'intertextualité au dialogue des arts. In Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka. La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones. 1. vyd. Lask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2009, s. 247-253, 324 s. ISBN 978-83-60178-42-3. info
 • PEČINKOVÁ, Kateřina. Portrait de l artiste en jeune singe de Michel Butor: un portrait? In OPERA ROMANICA 6. České Budějovice, 2005, s. 232-237. ISBN 80-7040-777-8. info
 • PEČINKOVÁ, Kateřina. Michel Butor et le dépassement des limites. In Échanges: créer, interpréter, traduire, enseigner, actes du 7me séminaire international détudes doctorales. 2004. vyd. Lask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 2004, s. 81-86. ISBN 83-920286-4-3. info
 • PEČINKOVÁ, Kateřina. Écriture butorienne apres le Nouveau roman: les structures mobiles. In Actes du 8eme Séminaire international d études doctorales. Prešov: Prešovksá univerzita, 2004, s. 103-105. ISBN 80-969277--2-8. info

13. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info