MUDr. Viera Bajčiová, CSc.


telefon: 532 23 4270, 4614
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 4270, 4614
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 132796
Interní informace Portál MU IS MU