Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. et Mgr. Václav Linkov, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta sociálních a ekonomických věd
Obor řízení Psychologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 19. 12. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Cultural diversity in cultural-comparative psychological research and factors influencing it
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Články 1 - 5. Smlouva s nakladatelstvím.
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Klaus Boehnke (Constructor University Brémy)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
Prof. Jüri Allik, PhD. (Tartuská univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 5. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. Mgr. Peter Halama, PhD. (Ústav experimentálnej psychológie, Slovenská akadémia vied)
Prof. James W. Pennebaker, PhD. (Texaská univerzita v Austinu)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info