Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

odborný asistent – Katedra historie


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/7005
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7266
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.
 • 18. dubna 1985 v Litomyšli
Pracoviště
 • Katedra historie
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Poříčí 9/11,
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Bc. PdF MU, obor Pedagogické asistentství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ
  2009: Mgr. PdF MU, obor Učitelství dějepisu a občanské výchovy pro ZŠ
  2014: Ph.D. PdF MU, obor Pedagogika
Přehled zaměstnání
 • 2013 - 2013: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání - asistent (záskok)
  2014 – 2018: Muzeum Brněnska, p. o. – kastelán a vedoucí pobočky Památník Mohyla míru
  2017 – dosud: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie - odborný asistent
  2018 – dosud: ZŠ Litomyšl U Školek 1117 – učitel dějepisu
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2011: Ocenění za nejzdařilejší poster prezentovaný na 19. výroční konferenci České asociace pedagogického výzkumu konané 5.–7. září 2011 na PdF MU (uděleno Českou asociací pedagogického výzkumu)
  2015: cena děkana PdF MU za významný tvůrčí čin - disertační práci „Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013“ (29. června 2015)
  2016: Cena za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v juniorské kategorii (období 2014–2015) – za monografii Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita 2014. Udělena Českou asociací pedagogického výzkumu při příležitosti XXIV. výroční konference konané 15.–16. září 2016 na PdF JčU v Českých Budějovicích
Vybrané publikace
 • JIREČEK, Miroslav. Bitva u Slavkova - verze 1945. Osvobození obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 71-98. ISSN 1211-6068. URL info
 • JIREČEK, Miroslav. The Work of the Piarist Order in South Moravia in the 19th Century. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 44-64. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2018-005. URL info
 • JIREČEK, Miroslav. Bitva u Slavkova – verze 1945. Situace před osvobozením obcí „slavkovského bojiště“ na konci 2. světové války. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 31/2017, č. 1, s. 69-84. ISSN 1211-6068. URL info
 • JIREČEK, Miroslav. Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 337 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 39. ISBN 978-80-210-7571-9. info
 • JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na základních školách v České (Československé) republice v letech 1989–2013. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Masarykova univerzita, 2014, roč. 28/2014, č. 1, s. 127-148. ISSN 1211-6068. info
 • JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách odpovídajících dnešním základním školám v Československu v letech 1948-1989. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27/2013, č. 2, s. 176-195. ISSN 1211-6068. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR, Miroslav JIREČEK, Alena BENDOVÁ, Tereza ČEŠKOVÁ, Eliška DUNOWSKI, Hana FAJKUSOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jana CHLÁPKOVÁ, Jitka JAKEŠOVÁ, Miroslav JANÍK, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Josef MAŇÁK, Eva MINAŘÍKOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Kateřina ŠVANDOVÁ, Markéta ŠVRČKOVÁ NEDEVOVÁ a Petra VYSTRČIL MARKOVÁ. Výzkum školního vzdělávání: poznatky a výzvy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 112 s. ISBN 978-80-210-6689-2. info
 • JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských (později hlavních) v Protektorátu Čechy a Morava z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 1, s. 123-138. ISSN 1211-6068. info
 • JIREČEK, Miroslav. K vývoji učebních plánů a osnov dějepisu v českých zemích v letech 1918-2012. In Janík, T., Pešková, K. et al. Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 77-98. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 31. ISBN 978-80-210-6132-3. info
 • JIREČEK, Miroslav. K výuce dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1945-1948 z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č. 2, s. 290-316. ISSN 1211-6068. info
 • JIREČEK, Miroslav. K výzkumu vývoje vyučovacích předmětů v českém prostředí (přehledová studie). In J. Doleželová. Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 5 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 6-28. ISBN 978-80-210-6025-8. info
 • JIREČEK, Miroslav. Výuka dějepisu na školách obecných a měšťanských v Československu v letech 1918-1939 z hledika vývoje kurikulárních dokumentů. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2011, roč. 25/2011, č. 1, s. 3-20. ISSN 1211-6068. info
 • JIREČEK, Miroslav. K problematice výzkumu vývoje vyučovacího předmětu (Nástin teoretických východisek disertačního projektu). In J. Doleželová (ed.). Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 4 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 69–75. ISBN 978-80-210-5587-2. info
 • JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu. In Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. a kol. Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 23-43. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 23. ISBN 978-80-210-5705-0. info
 • JIREČEK, Miroslav a Petr KNECHT. Zeměpis a dějepis: proměny cílů a obsahů na pozadí kurikulárních reforem. In Kaščák, O., Pupala, B. (Eds). Škola – statický element v sociálnej dynamike. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 87-93. ISBN 978-80-8078-459-1. info
 • JIREČEK, Miroslav. Historicko-srovnávací analýza kurikulárních dokumentů dějepisu: výzkumné uchopení problematiky. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 243-249. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-18. Fulltext info
 • JIREČEK, Miroslav. Vývoj dějepisu jako vyučovacího předmětu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti ve světle kurikulárních dokumentů (nástin projektu disertační práce). In Vybrané problémy oborové didaktiky dějepisu 3 (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 60-69. ISBN 978-80-210-5293-2. info
 • JIREČEK, Miroslav. Příspěvek k historii piaristického řádu v Mikulově ve 20. století. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2010, roč. 24/2010, č. 1, s. 131-138. ISSN 1211-6068. info
 • JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3. info

7. 1. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info