doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc.

Výzkumná skupina Markéty Bébarové: Excitabilita a její poruchy


kancelář: bud. A20/212
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7633
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Milena Šimurdová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení LF MU Brno
Obor řízení Normální a patologická fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 10. 1998
Datum ukončení řízení 15. 12. 1998
Habilitační práce (veřejná část) Membránové iontové proudy a jejich vztah ke kontraktilitě srdečních buněk
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (Akademie věd ČR, Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 11. 1998
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (FU AV ČR Praha)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 11. 1998

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info