doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

proděkan pro strategii a rozvoj fakulty Právnické fakulty


kancelář: 263
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4171
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Právnická fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro strategii a rozvoj fakulty

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Právnická fakulta
Oborová rada Civilní právo a civilní právo procesní, Intellectual Property Law
Rada pro strategické výzkumné projekty Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra občanského právaPrávnická fakulta
Pracovní zařazení Docent
kancelář 263Veveří 158/70, 611 80 Brno
telefon 549 49 4171
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU RECETOXPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Právník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 13672
Interní informace Portál MU IS MU