doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Speciální pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 11. 2003
Datum ukončení řízení 1. 8. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Speciálně pedagogická intervence - nedílná součást komplexní rehabilitace u dětí s narušenou kumunikační schopností na základě orofaciálních rozštěpů
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Beata Krahulcová, CSc. (UK - Husitská teologická fakulta)
doc. PhDr. Lea Květoňová-Švecová, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Ján Jesenský, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Štefan Pikálek, CSc. (UK Bratislava (Slovensko) - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 4. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info