doc. MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.

Klinika plastické a estetické chirurgie


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Luboš Dražan, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 9. 2007
Datum ukončení řízení 1. 6. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Rekonstrukce prsu po mastektomii
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 1. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof.MUDr.Jiří Veselý,CSc. (LF MU Brno)
Členové doc.MUDr.Igor Penka,CSc. (LF MU Brno)
doc.MUDr.Jan Válka (Úrazová nemocnice Brno)
doc. MUDr. Miroslav Tvrdek, CSc. (FNKV Praha)
doc.MUDr. Čestmír Neoral,CSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info