Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.26
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4863
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Joštova 10 Brno 602 00; Mezinárodní politologický ústav Joštova 10 Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Mezinárodní vztahy, PhD., název práce: Vývoj vztahů Ruské federace a Evropské unie v kontextu problematiky Energetické bezpečnosti, Masarykova univerzita
 • 2004: Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mgr., název práce: Problematika rozšiřování NATO v období po skončení studené války z pohledu zahraniční politiky Ruské federace, Masarykova univerzita
 • 2002: Politologie, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Bc., název práce: Vývoj americko-ruských vztahů v 90. letech 20. století, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2019-současnost: Mezinárodní politologický ústav, odborná pracovnice
 • 2010-současnost: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, odborná asistentka
 • 2008-2013: Evropský parlament, local assistant
 • 2007-2010: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU, asistentka
 • 2004-2013: Centrum pro studium demokracie a kultury, analytička
Pedagogická činnost
 • European Union in European Politics since 1989
 • Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU
 • EU foreign policy toward Russia and Eastern partnership countries
 • EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři
 • Europe and Global Politics
 • Evropská integrace
 • European Integration
 • Analýza a metody výzkumu evropské politiky
 • EU v praxi: Čeští zemědělci a spotřebitelé v EU
Vědeckovýzkumná činnost (posledních 5 let)
 • 9/2018-8/2019: mezinárodní projekt "Experience-sharing of V4 countries to promote media professionalism in reporting Georgia’s European integration", poskytovatel: International Visegrad Fund, řešitelka za MU (další spolupracující organizace: Georgian Institute of Politics, GLOBSEC, Foundation Institute of Public Affairs)
 • 3/2016 – 12/2018: projekt „Rusko v kategoriích přítel – nepřítel. Česká reflexe“ (MUNI/M/0921/2015), poskytovatel: Grantová agentura Masarykovy University, členka řešitelského týmu
 • 1/2014 – 6/2015: projekt aplikovaného výzkumu “Kraje a města 2.0. Zefektivnění role regionů a municipalit v rozhodovacím procesu Evropské unie” (TD020395), donor: Technologická agentura ČR, členka řešitelského týmu
Vybrané publikace
 • JIRUŠEK, Martin, Petra KUCHYŇKOVÁ a Tomáš VLČEK. Business as Usual or Geopolitical Games? Russian Activities in Energy Sector of the Czech Republic. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. s. 117-150. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. doi:10.1007/978-3-030-20546-1_5. 2020. URL info
 • HOLZER, Jan, Martin JIRUŠEK a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia as Viewed by the Main Czech Political Actors. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. s. 55-89, 34 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. doi:10.1007/978-3-030-20546-1_3. 2020. URL info
 • HOLZER, Jan, Miroslav MAREŠ, Tomáš ŠMÍD, Martin JIRUŠEK, Petra KUCHYŇKOVÁ, Lucie COUFALOVÁ, Libor ŽÍDEK, Tomáš VLČEK, Jiří GAZDA, Josef ŠAUR, Pavel BOČEK a Radomír VLČEK. Czech Security Dilemma : Russia as a Friend or Enemy? 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan. 235 s. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20545-4. doi:10.1007/978-3-030-20546-1. 2020. URL info
 • JIRUŠEK, Martin a Petra KUCHYŇKOVÁ. The Conduct of Gazprom in Central and Eastern Europe : A Tool of the Kremlin, or Just an Adaptable Player? East European Politics and Societies. Thousand Oaks: SAGE Publications, roč. 32, č. 4, s. 818-844. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325417745128. 2018. URL info
 • HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, roč. 2017, 50E, s. 90-109. ISSN 1842-2845. doi:10.24193/tras.2017.0006. 2017. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra, Petr KRATOCHVÍL a Boris SHMELEV. Czech-Russian Relations 1989-2012. In Andrei Zagorski. Russia and East Central Europe after the Cold War. A Fundamentally Transformed Relationship. Prague: Human Rights Publishers. s. 95-134, 39 s. ISBN 978-80-903523-9-1. 2015. URL info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Russia in Czech Foreign Policy. In Michal Kořan. Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, Praha. s. 154-173. ISBN 978-80-87558-21-8. 2015. info
 • PITROVÁ, Markéta, Zdeněk SYCHRA, Hubert SMEKAL, Petra KUCHYŇKOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Vratislav HAVLÍK, Radana KUBOVÁ, Lenka KOVÁČOVÁ, Pavlína JANEBOVÁ, Tomáš MANOSOGLU a Katarína ŠIPULOVÁ. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Muni press. 379 s. MPÚ, edice monografie, svazek 59. ISBN 978-80-210-7777-5. 2014. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Zdeněk SYCHRA. EU jako regionální aktér: za hranice rozšiřování Unie. In Pitrová Markéta a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Vydání první. Brno: Munipress. s. 257-300. Monografie, svazek č. 59. ISBN 978-80-210-7777-5. 2014. info
 • KANIOK, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Jak zkoumat koalice v Radě EU? Analýza výzkumných přístupů ke koaličnímu chování v Radě EU. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, XV, č. 4, s. 225-246. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2013.4.225. 2013. URL info
 • KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 420 s. ISBN 978-80-210-6011-1. 2012. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Role energetiky v politice Medvěděvova Ruska ve vztahu k EU. In Lukáš Tichý. Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskou federací: partnerství, nebo rivalita? Praha: Metropolitní univerzita Praha. s. 30-57, 129 s. ISBN 978-80-86855-84-4. 2012. info
 • KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Czech Foreign Policy. In Czech Foreign Policy in 2007-2009: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. s. 196-213, 17 s. ISBN 978-80-86506-90-6. 2010. info
 • ČERNOCH, Filip, Břetislav DANČÁK, Hedvika KOĎOUSKOVÁ, Petra KUCHYŇKOVÁ a Anna LESHCHENKO. Ruské aktivity v zemích vyvážejících zkapalněný zemní plyn - vliv na energetickou bezpečnost EU. Brno: IIPS. 62 s. 2010. info
 • KRATOCHVÍL, Petr a Petra KUCHYŇKOVÁ. Between the Return to Europe and the Eastern Enticement: Czech Relations to Russia. In EU-Russian Relations and the Eastern Partnership. Central-East European. Budapest: Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences. s. 61-85, 183 s. ISBN 978-963-301-530-8. 2009. URL info
 • HOLZER, Jan a Petra KUCHYŇKOVÁ. Russia in the Era of B. Yeltsin: A Case Study of An Uncertain Regime. In Prague Perspectives II. A New Generation of Czech East European Studies. 1. vydání. Praha: National Library of the Czech Republic – Slavonic Library. s. 277-308. ISBN 978-80-7050-534-2. 2007. info
 • KRUTÍLEK, Ondřej a Petra KUCHYŇKOVÁ. Koncept evropeizace v kontextu přijímání sekundární legislativy Evropské unie na úrovni národního státu. In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Víceúrovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita. s. 179-200, 21 s. Ediční řada Výzkum, č. 2. ISBN 978-80-210-4458-6. 2007. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Tomáš ŠMÍD. Rusko jako geopolitický aktér v postsovětském prostoru. Brno: IIPS. ISBN 80-210-4171-4. 2006. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS. 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0. 2005. info
 • HOLZER, JAN - KUCHYŇKOVÁ, PETRA, Jan. Jelcinovo Rusko. Případová studie nejistého režimu. Středoevropské politické studie. Brno: MPU, VII., č. 4, s. 428-455. ISSN 1212-7817. 2005. info
 • KUCHYŇKOVÁ, Petra. Litva. Estonsko. Lotyšsko. In FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 197-274, 77 s. ISBN 80-7325-051-9. 2005. info

21. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info