doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Obor řízení Klasická filologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 12. 2014
Datum ukončení řízení 1. 5. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Robert Olomoucký: Výklad Písně písní
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
Prof. Dr. Bernd Roling (Univerzita Berlín)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 5. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Miloslav Pojsl, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Mgr. Erika Juríková, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnavě)
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info