prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.

vedoucí katedry – Katedra teorie programování


kancelář: A410
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3890
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 12. 2002
Datum ukončení řízení 1. 7. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Model Checking: Approaches to the State Explosion problem
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. Faron Moller (University of Wales, UK)
Dr. Richard Mayr (Freiburg University, Germany)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 5. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Pavel Pudlák DrSc. (MÚ AV ČR Praha)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ivana Černá, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Výzkumná centra
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2007
Datum ukončení řízení 5. 11. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 2. 4. 2007
Složení komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 4. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 29. 5. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info