doc. MUDr. Milan Urík, Ph.D.

přednosta kliniky – Klinika dětské otorhinolaryngologie


telefon: 532 23 4456
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Milan Urík, 12.05 1985, Považská Bystrica, Slovensko
Pracoviště
 • Klinika dětské otorhinolaryngologie, FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno
  Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Atestace z dětské otorinolaryngologie, 2. LF UK, Praha
  2017: Ph.D., obor otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF MU , Brno
  2015: Atestace z oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, LF UK, Hradec Králové
  2010: VŠ, Všeobecné lékařství, MUDr., LF MU, Brno
  2004: SŠ, maturita, Gymnázium, Považská Bystrica, Slovensko
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud: Přednosta kliniky
  2010 - 2018: Klinika dětské ORL, FN Brno, lékař, LF MU – odborný asistent
  2009 - 2011: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, lektor pro výuku a tvorbu odborných definic
  2006 - 2010: Ústav histologie a embryologie LF MU, asistent pro výuku
Pedagogická činnost
 • Pravidelná výuka studentů LF, Klinika dětské otorinolaryngologie LF MU, 2010 - dosud
  Pravidelná výuka studentů LF, Ústav Histologie a embryologie LF MU, 2006 - 2010
  Pravidelná výuka neslyšících studentů, Středisko Teiresiás MU, 2009 - 2010
  Tvorba odborných definic pro neslyšící studenty, Středisko Teiresiás MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Rehabilitace sluchu pomocí implantabilních systémů v dětském věku
  Retrakční teorie vzniku cholesteatomu v dětském věku
  Histologie, histochemie a imunohistochemie retrakční kapsy ušního bubínku u dětí
  Kofochirurgie, středoušní operace
  Problematika cizích těles v dětské otorinolaryngologii
  Analýza diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk
Akademické stáže
 • Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., Bratislava, Slovensko.
  Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten, AKH Vienna, Prof. Wolfgang Baumgartner, Vídeň, Rakousko.
  World Hearing Centre, Prof. Henryk Skarzynski, MD, PhD, Kajetany, Polsko.
Universitní aktivity
 • 2005-2010 Člen Akademického senátu LF MU v Brně
  2008-2010 Předseda Studentské komory AS LF MU v Brně
Mimouniversitní aktivity
 • Recenzent časopisu Italian Journal of Pediatrics.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: 1. místo ve SVOČ: Změny buněčné stavby ušního bubínku na přechodu v retrakční kapsu.
  2009: 2. místo ve SVOČ: Problematika cizích těles v dětské otorhinolaryngologii.
  2015: 2. místo na Konferenci mladých lékařů, FNUSA, Brno: Změny buněčné stavby ušního bubínku na přechodu v retrakční kapsu.
  2016: Laureát Kutvirtovy ceny, ocenění Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za účast v soutěži o nejlepší zahraniční publikaci.
  2016: Jedna z 3 nejlepších prací v kategorii lékařů do 35 let na kongresu ESPO 2016, Lisabon, Portugalsko, Práce: Changes of the structure of the tympanic membrane during its transformation to the retraction pocket in children.
  2017: Laureát Kutvirtovy ceny, ocenění Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za účast v soutěži o nejlepší zahraniční publikaci.
Vybrané publikace
 • BEZDĚKOVÁ, D., Milan URÍK, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ a Ivo ŠLAPÁK. Neurofibromatóza u 5letého dítěte – diagnóza na základě huhňavosti. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 72, č. 2, s. 121-124. ISSN 0069-2328. info
 • URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, D. ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, O. MOTYKA a O. VACULOVÁ. Histologická a histochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 66, č. 1, s. 35-39. ISSN 1210-7867. info
 • FORSTOVÁ, Gabriela, Milan URÍK, Petr MIKOLÁŠEK, Denisa PAVLOVSKÁ, Alena ŠEVČÍKOVÁ a Ivo ŠLAPÁK. Hemofilové infekce v ORL oblasti u dětí před a po zavedení očkování antihemofilovou vakcínou. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 18, č. 1, s. 20-24. ISSN 0069-2328. info
 • URÍK, Milan, Josef MACHAČ a Ivo ŠLAPÁK. Středoušní rekonstrukce u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 66, č. 1, s. 12-15. ISSN 1210-7867. info
 • URÍK, Milan a Josef MACHAČ. Chronický zánět středního ucha v dětském věku. Československá pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 72, č. 8, s. 504-509. ISSN 0069-2328. info
 • URÍK, Milan, P. HURNÍK, D. ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, O. MOTYKA, J. DVOŘÁČKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Imunohistochemická analýza retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 66, č. 4, s. 198-204. ISSN 1210-7867. info
 • URÍK, Milan a Josef MACHAČ. Tympanoskleróza po tympaloplastice u dětí. In 78. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. 2016. ISSN 1210-7867. info
 • URÍK, Milan, D. ŽIAK, Pavel HURNÍK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK a O. MOTYKA. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku. In XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. 2016. ISBN 978-80-87562-57-4. info
 • URÍK, Milan, D. ŽIAK, Pavel HURNÍK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK a O. MOTYKA. Histologická struktura retrakční kapsy pars tensa ušního bubínku u dětí. In XVI. Česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngologů. 2016. ISBN 978-80-87562-57-4. info
 • URÍK, Milan, Pavel HURNÍK, D. ŽIAK, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK, O. MOTYKA, J. VACULOVÁ a J. DVOŘÁČKOVÁ. Histological analysis of retraction pocket pars tensa of tympanic membrane in children. International journal of pediatric otorhinolaryngology. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 86, JUL 2016, s. 213-217. ISSN 0165-5876. info
 • URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK a Josef MACHAČ. Antromastoidektomie v dětském věku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 65, č. 4, s. 237-240. ISSN 1210-7867. info
 • URÍK, Milan a Ivo ŠLAPÁK. Cizí tělesa a krvácení v orl oblasti u dětí. In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. s. 17-19. ISBN 978-80-87450-17-8. info
 • URÍK, Milan a Ivo ŠLAPÁK. Chronické tonzilitidy, tonzilektomie, peritonzilární absces. In Hana Hrstková. XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Luhačovice: Lázně Luhačovice, 2016. s. 20-22. ISBN 978-80-87450-17-8. info
 • POPPOVÁ, Lucie, Pavlína JANOVSKÁ, Karla PLEVOVÁ, Lenka RADOVÁ, Hana PLEŠINGEROVÁ, Marek BORSKÝ, Jana KOTAŠKOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Michaela HLOŽKOVÁ, Jana FIGULOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michaela MÁCHALOVÁ, Milan URÍK, Michael DOUBEK, Alois KOZUBÍK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Šárka PAVLOVÁ a Vítězslav BRYJA. Decreased WNT3 expression in chronic lymphocytic leukaemia is a hallmark of disease progression and identifies patients with worse prognosis in the subgroup with mutated IGHV. British journal of haematology. Wiley-Blackwell, 2016, roč. 175, č. 5, s. 851-859. ISSN 0007-1048. doi:10.1111/bjh.14312. info
 • URÍK, Milan, D. BEZDĚKOVÁ, M. PILÁT a Ivo ŠLAPÁK. Lehká mentální retardace v ambulanci dětského lékaře - poznáte ji? Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 70, č. 3, s. 152-154. ISSN 0069-2328. info
 • URÍK, Milan, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK a Dagmar HOŠNOVÁ. Pott's puffy tumor: A rare complication of acute otitis media in child: A case report. INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY. Amsterdam: Elsevier, 2015, roč. 79, č. 9, s. 1589-1591. ISSN 0165-5876. doi:10.1016/j.ijporl.2015.06.029. info
 • URÍK, Milan, Dušan ŽIAK, Pavel HURNÍK, Ivo ŠLAPÁK a Josef MACHAČ. Changes of structure of the tympanic membrane during its transformation to retraction pocket in children. In New Frontiers in the Research of PhD Students. Hradec Králové: Educational Centre of the Faculty of Medicine in the University Hospital, 2015. s. 73-75. ISBN 978-80-906155-4-0. info
 • URÍK, Milan, D. ŽIAK, P. HURNÍK, Ivo ŠLAPÁK a Josef MACHAČ. Změny buněčné struktury ušního bubínku na přechodu v retrakční kapsu u dětí. In XXII. ročník Konference mladých lékařů. 2015. ISSN 1805-7977. info
 • URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK, Denisa PAVLOVSKÁ a Eva PRÍVAROVÁ. Exostosis of the optic canal in a child - a rare diagnosis in a paediatric ear, nose and throat setting: a case report. Journal of Medical Case Reports. London: BioMed Central, 2014, roč. 8, č. 454, s. 1-5. ISSN 1752-1947. doi:10.1186/1752-1947-8-454. info
 • URÍK, Milan, Josef MACHAČ, Ivo ŠLAPÁK a Michaela MÁCHALOVÁ. Antromastoidektomie v dětském věku - minulost, současnost a budoucnost. In 76. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČSL JEP, 4.-6. června 2014. 2014. ISSN 1210-7867. info
 • ČÍŽEK, Petr, Pavel HURNÍK, Milan URÍK, Tomáš PRUŠA, Lenka KREJČÍŘOVÁ a Jana LUDVÍKOVÁ. Histologie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7821-5. verze on-line info
 • ŠLAPÁK, Ivo, Klára BARTOŇKOVÁ, Linda FLORIANOVÁ, Gabriela FORSTOVÁ, Alice FRYČKOVÁ, Dagmar HOŠNOVÁ, Josef MACHAČ, Michaela MÁCHALOVÁ, Kateřina MALINOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ a Milan URÍK. Dětská otorinolaryngologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 333 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2900-1. info
 • URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK a Denisa PAVLOVSKÁ. Exostóza optického kanálu u dítěte, aneb raritní diagnóza v dětské ORL. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 62, č. 3, s. 123-125. ISSN 1210-7867. info
 • URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK a Peter MIKOLÁŠEK. Onemocnění slinných žláz v dětském věku. Pediatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 13, č. 1, s. 26-28. ISSN 1213-0494. info
 • PRUŠA, Tomáš, Dana PEŇÁZOVÁ, Dagmar KOVAŘÍKOVÁ, Milan URÍK a Pavel HURNÍK. Specifics of Specialized Science and Medical Programs Terminology Development in Czech Sign Language. In Teiresias Centre of Masaryk University. Universal Learning Design. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. s. 27-30. ISBN 978-80-210-6060-9. info
 • PRUŠA, Tomáš, Dana PEŇÁZOVÁ, Dagmar KOVAŘÍKOVÁ, Milan URÍK a Pavel HURNÍK. Specifics of the Specialized Science and Medical Programs Terminology Development in the Czech Sign Language. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 27-30. ISBN 978-80-210-6060-9. info
 • URÍK, Milan, Ivo ŠLAPÁK, Josef MACHAČ a M SEDLÁČKOVÁ. Změna struktury ušního bubínku na přechodu retrakční kapsy u dětí. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2011, č. 5, s. 16-. ISSN 1337-2181. info
 • ŠLAPÁK, Ivo, Michaela MÁCHALOVÁ, Martina ONDROVÁ, Kateřina SOBOTKOVÁ, Josef MACHAČ, Alice FRYČKOVÁ, Klára BARTOŇKOVÁ a Milan URÍK. Susy Safe projekt - cizí tělesa u dětí. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2009, roč. 2009, č. 3. ISSN 1210-7867. info

12. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info