RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.

Didaktika fyziky


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 29. 1. 2004
Datum ukončení řízení 31. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Zkoumání o jazyce a paradoxu. Cesty paradoxu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc. (FI MU)
prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc. (UKF Nitra, SAV Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 2. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Petr Horák, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Pavel Cmorej, CSc. (UKF Nitra, SAV Bratislava)
doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. (Filozofický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Ivan Kuna CSc. (Fakulta humanitních studií ZU Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 2. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info