prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Vedoucí institutu – Institut pro veřejnou politiku a sociální práci


Kancelář: 5.56
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6559
E‑mail:
Školitel

Obor: Ekonomie

školitel doktorských studentů
Andrea Bubnová absolvent 2001, téma: Role životního minima a příjmově testovaných dávek v sociální politice
Mirka Wildmannová absolvent 2001, téma: Možnosti financování důchodového zabezpečení v ČR

Obor: Sociální politika a sociální práce

školitel doktorských studentů
Godwin Kwasi Awuah téma: The Effectiveness of Social Transfers in Promoting Education, Food Security and Health Care
Kristýna Drápalová téma: Hodnocení vybraných intervencí k řešení sociálního vyloučení spojeného s bydlením
Lenka Formánková absolvent 2014, téma: Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.
Ondřej Hora absolvent 2008, téma: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných
Markéta Horáková absolvent 2011, téma: Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)
Josef Horňáček absolvent 2017, téma: Kolektivní smlouvy a jejich vliv na trh práce v odvětví strojírenství
Hana Křivdová absolvent 2011, téma: Role veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti regulace zahraniční zaměstnanosti a integrace cizinců na trh práce
Václav Kulhavý absolvent 2007, téma: Effects of Social Policy on the Labour Markets
Lucie Novotná téma: Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky v České republice po roce 1989 z hlediska analýzy rámců
Blanka Plasová absolvent 2012, téma: Zaměstnavatelé a nerovnováha mezi prací a rodinou
Miroslava Rákoczyová absolvent 2006, téma: Začleňování na pracovní trh jako součást procesu sociálního začleňování v ČR
Tomáš Soukup absolvent 2011, téma: Včasná identifikace rizikových uchazečů na trhu práce a její možnosti pro cílení APZ v České republice
Adam Táborský téma: Systém řízení veřejných služeb zaměstnanosti v mezinárodním srovnání
Helena Tomešová Bartáková absolvent 2008, téma: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice
Jana Válková téma: Sendvičová generace, systémy péče a možnosti sociálních inovací

Obor: Veřejná ekonomie

školitel doktorských studentů
Katarína Poluncová absolvent 2011, téma: Ekonomická efektivnost programu aktivní politiky zaměstnanosti
Iveta Štarhová téma: Faktory ovlivňující chudobu a materiální deprivaci rodin s dětmi a role vybraných prvků sociální politiky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info