prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo veřejné
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 4. 11. 2002
Datum ukončení řízení 10. 11. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 4. 2003
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (Ústavní soud ČR, MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR, UK - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (UK - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ján Klučka, CSc. (Ústavní soud SR, UPJŠ - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 4. 2003
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info