PhDr. Eva Rusínová

vedoucí kabinetu – Kabinet češtiny pro cizince


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. D/D.417
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6492
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr.Eva Rusinová (*28.07.1963)
Pracoviště
 • Kabinet češtiny pro cizince
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
  A.Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vysokoškolské (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor českýjazyk - historie, ukončeno 1987 státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce). 1987 - titul PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1987 - 1989: Studijní pobyt na Ústavu české a slovenské literatury a literární vědy
 • 1989 - 1993: sekretářka Ústavu české a slovenské literatury a literární vědy
 • 04/92 - 01/93: lektorka češtiny pro cizince, výuková a organizační tajemnice Letní školy slovanských studií při FF MU
 • 01/93 - 09/93: asistentka Kabinetu češtiny pro cizince, výuková tajemnice Kabinetu češtiny pro cizince a Letní školy slovanských studií při FF MU
 • 09/93 - 04/95: odborná asistentka (po absolvování konkursu) a výuková tajemnice Kabinetu češtiny pro cizince a LŠSS
 • 04/95 - dosud: vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince FF MU (konkurz: 1995, 1998... 2014) a ředitelka Letní školy slovanských (bohemistických) studií (11/96 - 1/97 mateřská dovolená)
Pedagogická činnost
 • Kompletní výuková struktura krátkodobých i dlouhodobých kurzů českého jazyka pro cizince (A1 - C2)na FF MU (pro programy Erasmus, CEEPUS, stipendisty MŠMT ČR, stipendisty krajanských spolků MŠMT ČR, stipendisty FF MU, stipendisty Kabinetu češtiny pro cizince FF MU, individuální studijní programy)
 • Celková koncepce a výuka češtiny pro cizince pro úroveň mírně pokročilí I, II, II, pokročilí I – V, velmi pokročilí I – V (včetně interních výukových materiálů)
 • Autorství koncepce (a výuka) těchto odborných seminářů:
  - fonetika českého jazyka pro cizince pro začátečníky I a II, pro mírně pokročilé I – III, pokročilé I a II
  - ortografie českého jazyka pro cizince I, II, III
  - pravopisná cvičení pro bakaláře I, II, III
  - české reálie I, II, III
  - lexikálně stylistická cvičení I, II, III
  - didakticko-praktický kurz češtiny pro cizince
 • Konzultace diplomových prací pro studenty zahraničních bohemistik.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1999 - dosud: Intenzivní kurzy češtiny pro cizince /autorka projektu + realizace/
 • 2000 - 2003: Koncepce výuky češtiny pro cizince – azylanty žijící na území ČR pod patronací MŠMT ČR /autorka projektu/
 • 2002: Zpráva pro MŠMT a MZV ČR o stavu a úrovni výuky češtiny pro cizince – azylanty, stanovení nové koncepce a návrh jednotné závěrečné zkoušky pro azylanty /autorka/ – přijato a realizováno MŠMT a MZV ČR (do r. 2006)
 • 2007: Rozvojový projekt: „Realizace strategie internacionalizace na MU“ (ROZV166/2007), vedoucí projektu: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. /autorství a realizace výukového programu „Jazyková příprava na MU čeština pro cizince“/
 • 2007: seminář "Jazyková příprava na MU - čeština pro cizince" (určený děkanům a proděkanům pro studijní záležitosti všech fakult MU) /vedení semináře/
 • realizace programu na základě projektu (viz výše): od r. 2007 dosud
 • 2013: Program minimální jazykové kompetence (A1) pro zahraniční studenty FF MU – Pokyn děkana FF MU 1/2014 /autorka projektu/
Akademické stáže
 • 09/95: Itálie - Benátky (Universita Ca Foscari) - konzultace diplomových prací; výuka 4 týdny - 154 hodiny na katedře bohemistiky
Univerzitní aktivity
 • 1995 - dosud: vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince
 • 1995 - dosud: ředitelka Letní školy slovanských (bohemistických) studií
 • 1998: akreditace bakalářského oboru Čeština pro cizince (s prof. Z. Rusínová – Ústav českého jazyka FF MU a prof. J. Trávníček – Ústav české literatury FF MU)
 • 2006: reakreditace bakalářského oboru Čeština pro cizince (s prof. J. Pleskalová – Ústav českého jazyka FF MU a doc. J. Kudrnáč – Ústav české literatury FF MU)
 • 2008 - 2010: testy jazykové způsobilosti ke studiu na FF MU (úroveň B2) v rámci přijímacího řízení na FF MU /autor projektu/
 • 2009 - 2015: Zkouška z českého jazyka pro cizince k udělení trvalého pobytu cizincům na území ČR pod záštitou MŠMT ČR a MV ČR /vedoucí zkušebního centra, organizátor, zkoušející/
 • 2010: reakreditace bakalářského oboru Čeština pro cizince (s prof. J. Pleskalová – Ústav českého jazyka FF MU a doc. Z. Fišer – Ústav české literatury FF MU)
 • 2010 - dosud: šestitýdenní letní stáže pro studenty z USA - na základě požadavků amerických univerzit (pro úroveň A2 - C2) /autor projektu/
 • 2014 - dosud: Zkouška z českého jazyka a českých reálií k získání občanství na území České republiky (ve spolupráci s ÚJOP Praha) pod záštitou MŠMT ČR /vedoucí zkušebního centra, organizátor, examinátor, hodnotitel mluvení/
 • 2017: "Čeština jazyk cizí - včera, dnes a zítra" – konference-setkání k 50. výročí KČC FF MU /autor, organizátor projektu/
Mimouniverzitní aktivity
 • 1995 - 1999: Komise pro lektoráty českého jazyka zřizované MŠMT ČR v zahraničí /členka komise/ - komise zrušena 1995 MŠMT ČR
 • 11/2004: Moskva, Rusko – konference: Prezentace českých vysokých škol
 • 10/2005: Paříž, Francie – Konference vyučujících český jazyk pro cizince na území Francie (na pozvání velvyslance ČR ve Francii a MŠMT ČR) /hlavní referát/
 • 2005 - dosud: Komise pro lektoráty českého jazyka zřizované MŠMT ČR v zahraničí /členka komise/
 • 2008 - dosud: časopis „Krajiny češtiny“ (ISSN 1804-3283) Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí /členka redakční rady/
Ocenění vědeckou komunitou
 • Bronzová medaile Masarykovy univerzity Brno

15. 3. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info