RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

odborný asistent – Geografický ústav


kancelář: pav. 04/02019
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5982
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
 • narozen 23.12.1984 ve Zlíně
 • ženatý, synové František, Matyáš, Antonín
Místo studia
 • Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
 • The Nottingham Trent University
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Masarykova univerzita (2004-2016)
 • LIGS University (2014-2015)
 • The Nottingham Trent University (2011-2014)
 • Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364 (2000-2004)
 • 8.ZŠ Zlín - Malenovice (1995-2000)
 • ZŠ Tečovice (1991-1995)
Přehled zaměstnání
 • 2008 - 2010: DRING Consulting, s.r.o. (projektový manažer, grantový poradce, specialista GIS)
 • 2009 - doposud: OSVČ
 • 2009 - 2012: ZŠ a MŠ Deblín (manažer)
 • 2009 - 2012: MU Brno, Přírodovědecká fakulta (odborný pracovník)
 • 2010 - 2016: Vysoká škola obchodní a hotelová, (ředitel Centra transferu inovací a projektové podpory, akademický pracovník)
 • 2013 - 2015: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (expert VŠ)
 • 2013 - doposud: UTB ve Zlíně (akademický pracovník)
 • 2015 - doposud: Ústav geoniky AV ČR (výzkumnný pracovník)
Pedagogická činnost
 • Z8118 Tvorba tematických map
 • Z6101 Prostorové modelování a základy geostatistiky
 • Z7040 Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace, praxe
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • Anderson High School, Lerwick, Shetland Islands (8.5. - 16.6.2003)
 • 1. 9. 2022 – 30. 4. 2023: University of California, Santa Barbara, Fulbrightova stipendium, USA
 • 14. 10. 2012 – 17. 10. 2012: FES - European Parliament, Brussels, BEL
  • Zahraniční pobyt spojený s prezentací záměru disertační práce v rámci mezinárodní konference MyPhD 2012
Členství ve vědeckých organizacích
 • Česká geografická společnost (od r. 2001)
 • Česká asociace pro geoinformace (od r. 2002)
 • Association of American Geographers (2002-2004)
 • European Geography Association for Students and Young Geographers (od r. 2005)
 • Kartografická společnost ČR (od r. 2011)
Vybrané publikace
 • TUREČKOVÁ, Kamila, Jan NEVIMA, František VARADZIN, Jakub TROJAN, Anna VAŇOVÁ, Darina ROJÍKOVÁ a Stanislav MARTINÁT. Deployment of creative actors and varieties of their impact on the quaternary sector and regional growth: a case study of NUTS2 regions of the Czech Republic. Eastern Journal of European Studies. Romania: Centre for European Studies, Alexandru Ioan Cuza University, roč. 14, č. 1, s. 181-197, 11 s. ISSN 2068-651X. doi:10.47743/ejes-2023-0109. 2023. info
 • TROJAN, Jakub. Pánek, J. (ed.): GeoParticipatory Spatial Tools. Local and Urban Governance. Informace ČGS. Praha: Česká geografická společnost, roč. 42, č. 2, s. 19-21. ISSN 1213-1075. 2023. info
 • MARTINÁT, Stanislav, Justyna CHODKOWSKA-MISZCZUK, Marián KULLA, Josef NAVRÁTIL, Petr KLUSÁČEK, Petr DVOŘÁK, Ladislav NOVOTNÝ, Tomáš KREJČÍ, Loránt PREGI, Jakub TROJAN a Bohumil FRANTÁL. Best Practice Forever? Dynamics behind the Perception of Farm-Fed Anaerobic Digestion Plants in Rural Peripheries. Energies. roč. 15, č. 7, s. 1-17. doi:10.3390/en15072533. 2022. URL info
 • LEMMENS, Rob, Gilles FALQUET, Chrisa TSINARAKI, Friederike KLAN, Sven SCHADE, Lucy BASTIN, Jaume PIERA, Vyron ANTONIOU, Jakub TROJAN, Frank OSTERMANN a Luigi CECCARONI. A Conceptual Model for Participants and Activities in Citizen Science Projects. In Katrin Vohland, Anne Land-Zandstra, Luigi Ceccaroni, Rob Lemmens, Josep Perelló, Marisa Ponti, Roeland Samson, Katherin Wagenknecht. The Science of Citizen Science. Cham: Springer. s. 159-182. ISBN 978-3-030-58277-7. doi:10.1007/978-3-030-58278-4. 2021. Open Access info
 • FRANZEN, Martina, Laure KLOETZER, Marisa PONTI, Jakub TROJAN a Julián VICENS. Machine Learning in Citizen Science: Promises and Implications. In Katrin Vohland, Anne Land-Zandstra, Luigi Ceccaroni, Rob Lemmens, Josep Perelló, Marisa Ponti, Roeland Samson, Katherin Wagenknecht. The Science of Citizen Science. Cham: Springer. s. 183-198. ISBN 978-3-030-58277-7. doi:10.1007/978-3-030-58278-4. 2021. Open Access info
 • ADAM, Matyáš, Pavel TOMÁŠEK, Jiří LEHEJČEK, Jakub TROJAN a Tomáš JŮNEK. The Role of Citizen Science and Deep Learning in Camera Trapping. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, Vol. 13, Issue 18, s. 1-14. doi:10.3390/su131810287. 2021. Web info
 • TROJAN, Jakub a Ashna Abdulrahman KAREEM ZADA. Innovative GIS Approaches to Support Blind Students in Iraqi Kurdistan. In Kateřina Víchová. CrisCon 2021 - Krizové řízení a řešení krizových situací. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 351-359. ISBN 978-80-7678-028-6. 2021. URL info
 • CHRASTINA, Peter, Erika JURÍKOVÁ a Jakub TROJAN. Blesková povodeň v Sobotišti v roku 1672 vo Vedomostiach M. Bela a ďalších písomných prameňoch. Studia Historica Nitriensia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 25, č. 2, s. 362-392, 30 s. ISSN 1338-7219. doi:10.17846/SHN.2021.25.2.362-392. 2021. URL info
 • HERMAN, Grigore Vasile, Norbert BANTO, Tudor CACIORA, Vasile GRAMA, Jakub TROJAN, Mihaela UNGUREANU, Sorin FURDUI, Daiana GARAI, Raluca BUHAŞ a Sorin BUHAŞ. Considerations regarding the profile of tourists from Băile Felix - Băile 1 Mai Spa Destination, Romania. Baltic Journal of Health and Physical Activity. Special Issue 1: Sport and Tourism. Yesterday - Today - Tomorrow. Gdansk: Gdansk University of Physical Education and Sport, roč. 13, Spec.Iss.1, s. 157-168. doi:10.29359/BJHPA.13.Spec.Iss1.15. 2021. URL info
 • TROJAN, Jakub, Tomáš KREJČÍ, Eva NOVÁKOVÁ a Robert OSMAN. Taktické mapování bariér. In Robert Osman. Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 235-274. ISBN 978-80-210-9909-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-7. 2021. URL info
 • TROJAN, Jakub, Iva SWIERCZKOVÁ, Peter CHRASTINA a Vasile GRAMA. Slovenská komunita v bihorské župě Rumunska. Zeměpisné a vlastivědné spisy. Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, XIX, 46 (2/2020), s. 1-4. ISSN 2464-4803. 2020. info
 • TROJAN, Jakub. Role občanské vědy při pandemii COVID-19: metodická reflexe, příklady, praxe. In Jiří Konečný. CrisCon 2020 - Krizové řízení a řešení krizových situací. První. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 281-288. ISBN 978-80-7454-957-1. 2020. URL info
 • OSMAN, Robert, Vladimír IRA a Jakub TROJAN. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. Moravian Geographical Report. Brno: Institute of Geonics, ASCR, v.v.i., roč. 28, č. 4, s. 269-282. doi:10.2478/mgr-2020-0020. 2020. info
 • CHRASTINA, Peter, Jakub TROJAN, Ladislav ŽUPČÁN, Tünde TUSKA a Pavel HLÁSZNIK. Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko). Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, roč. 13/2019, č. 2, s. 121-140. ISSN 1337-6748. doi:10.33542/GC2019-2-03. 2019. URL info
 • TROJAN, Jakub, Vasile GRAMA a Peter CHRASTINA. Mapping of sustainable tourism in Romanian cities in the field - the synergy of using QField and QGIS in situ. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, roč. 10, č. 2, s. 52-58. ISSN 1804-3836. 2019. URL info
 • TROJAN, Jakub, Pavel TARABA a Bibiána ČELKOVÁ. The role of citizen science in urgent mapping. In Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Muhamad Shahbaz. International congress of energy, economy and security. Proceedings book. Istanbul. s. 432-438. ISBN 978-605-80577-6-0. 2019. info
 • TARABA, Pavel, Jakub TROJAN a Tereza BELANTOVÁ. Risk management of projects in small and medium enterprises in the Czech Republic. In Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Muhamad Shahbaz. International congress of energy, economy and security. Proceedings book. Istanbul. s. 460-475, 15 s. ISBN 978-605-80577-6-0. 2019. info
 • TROJAN, Jakub, Sven SCHADE, Rob LEMMENS a Bohumil FRANTÁL. Citizen science as a new approach in Geography and beyond: Review and reflections. Moravian Geographical Reports. AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, roč. 27, č. 4, s. 254-264. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2019-0020. 2019. Moravian Geographical Reports info
 • DUŽÍ, Barbora, Robert OSMAN, Jiří LEHEJČEK, Eva NOVÁKOVÁ, Pavel TARABA a Jakub TROJAN. Exploring citizen science in post-socialist space: Uncovering its hidden character in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, roč. 27, č. 4, s. 241-253. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2019-0019. 2019. Moravian Geographical Reports info
 • KLUSÁČEK, Petr, Filip ALEXANDRESCU, Robert OSMAN, Jiří MALÝ, Josef KUNC, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Marek HAVLÍČEK, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Hana SKOKANOVÁ a Jakub TROJAN. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam: Elsevier, roč. 73, s. 29-39. ISSN 0264-8377. doi:10.1016/j.landusepol.2018.01.007. 2018. URL info
 • TROJAN, Jakub a Radana ŠIMÁKOVÁ. Trends and innovations in animation activities with focus on current fitness trends. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Sborník příspěvků z jedenácté mezinárodní vědecké konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 81-97. ISBN 978-80-87300-96-1. 2018. info
 • MARTINÁT, Stanislav, Josef NAVRÁTIL, Justin B. HOLLANDER, Jakub TROJAN, Pavel KLAPKA, Petr KLUSÁČEK a David KALOK. Re-reuse of regenerated brownfields: Lessons from an Eastern European post-industrial city. Journal of Cleaner Production. Elsevier, č. 188, s. 536-545. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.Jclepro.2018.03.313. 2018. URL info
 • TROJAN, Jakub a Michal GREGOR. Location-based services and augmented reality in environmental management and sustainable tourism. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., IX, II, s. 74-82. ISSN 1804-3836. 2018. info
 • TROJANOVÁ, Eva a Jakub TROJAN. Dopad rozšířené reality na bezpečnostní opatření při pořádání eventů. In Krizové řízení a řešení krizových situací 2018. Sborník příspěvků z konference. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 201-210. ISBN 978-80-7454-821-5. 2018. URL info
 • VASILENKO, Daria, Jakub TROJAN a Peter CHRASTINA. Integration of European IT security ensuring features to Russian business system. In Krizové řízení a řešení krizových situací 2018. Sborník příspěvků z konference. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 237-243. ISBN 978-80-7454-821-5. 2018. info
 • CHRASTINA, Peter, Jakub TROJAN a Pavel VALÁŠEK. Historický "land use" Tardoša. In Slovenské inšpirácie z Tardoša. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. s. 65-87, 12 s. ISBN 978-615-5330-15-5. 2018. info
 • CHRASTINA, Peter, Martin BOLTIŽIAR a Jakub TROJAN. Case study area Veľký Bánhedeš / Nagybánhegyes: Land use changes from the past to 2015. In Himiyama Yukio, Kupková Lucie. Land Use/Cover Changes in Selected Regions in the World. Asahikawa, Japan: International Geographical Union. s. 53-60. Volume XIII. ISBN 978-4-907651-14-5. 2018. The International Geographical Union Commission on Land Use and Land Cover Change (IGU-LUCC) info
 • MALÝ, Jiří, Tomáš KREJČÍ, Jakub TROJAN, Stanislav CHUDÁČEK a Eva NOVÁKOVÁ. Dynamization of spatial data using location-based services: Tourist potential of industrial heritage. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita. s. 715-722. ISBN 978-80-210-8587-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-93. 2017. info
 • TROJAN, Jakub. Testování výstupů vědecko-výzkumných projektů ve výuce na vysokých školách. In Daniela Hrehová. Univerzitná príprava absolventov pre potreby globálneho trhu. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. Košice: Technická univerzita v Košiciach. s. 270-273. ISBN 978-80-553-2800-3. 2017. info
 • TROJAN, Jakub. Testování výstupů vědecko-výzkumných projektů ve výuce na vysokých školách. In Daniela Hrehová. Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostí a zručností absolventov pre globálny trh práce. Zborník abstraktov z kolokvia. Košice: Technická univerzita v Košiciach. s. 68-68. ISBN 978-80-553-3199-7. 2017. info
 • MARTINÁT, Stanislav, Josef NAVRÁTIL, Jakub TROJAN, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK a Martin, J. PASQUALETTI. Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei - Scienze Fisiche e Naturali. Milan (Italy): Springer, roč. 28, č. 3, s. 535-548. ISSN 2037-4631. doi:10.1007/s12210-017-0628-9. 2017. Springer online info
 • GREGOR, Michal a Jakub TROJAN. Kontextově dostupné služby a rozšířená realita v environmentálním managementu. Trilobit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, roč. 2017, č. 2, s. 1-11. ISSN 1804-1795. 2017. URL info
 • TARABA, Pavel, Jakub TROJAN a Veronika KAVKOVÁ. Development of the knowledge system based on formation of holistic competence of project managers in the Czech Republic. In 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). Lviv, Ukraine: IEEE. s. 165-171. ISBN 978-1-5386-1639-0. doi:10.1109/STC-CSIT.2017.8099443. 2017. IEEE Xplore Digital Library info
 • TROJAN, Jakub, Helena VELICHOVÁ a Eva LUKÁŠKOVÁ. Location matters. The position of geography of tourism at Czech universities. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., roč. 2017, VIII/I, s. 53-59. ISSN 1804-3836. 2017. info
 • GREGOR, Michal a Jakub TROJAN. Implementace nástrojů rozšířené reality a kontextově dostupných služeb do prezentací koncepce regionálního rozvoje. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Krizové řízení a řešení krizových situací. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 105-111. ISBN 978-80-7454-717-1. 2017. URL info
 • TROJAN, Jakub, Helena VELICHOVÁ a Eva LUKÁŠKOVÁ. The geography of tourism at Czech universities: position paper. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Sborník příspěvků z desáté mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 134-139. ISBN 978-80-87300-96-1. 2017. info
 • GREGOR, Michal a Jakub TROJAN. Implementation of augmented reality and location-based services to regional development. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Southampton, UK: WIT Press, roč. 2017, č. 223, s. 265-270. ISSN 1743-3541. doi:10.2495/SC170231. 2017. URL info
 • TROJAN, Jakub a Pavel TARABA. Managerial competencies and metadata standards within citizen science projects. In Proceedings Of 30th IPMA World Congress "Breakthrough Competences For Managing Change". 1. vyd. Astana: Nursultan Nazarbayev Educational Foundation,. s. 380-383. ISBN 978-601-7407-78-0. 2017. info
 • TROJAN, Jakub, Stanislav CHUDÁČEK, Eva NOVÁKOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Jiří MALÝ. Webová aplikace pro dynamizaci prostorových dat industriálních památek formou location-based services. 2017. URL info
 • TROJAN, Jakub a Leona OTRUBOVÁ. Geocaching jako forma poznávání krajiny. Zeměpisné a vlastivědné spisy. Brno: Zeměpisné a vlastivědné sdružení, roč. 1/2016, č. 36, s. 1-4. ISSN 2464-4803. 2016. Online verze info
 • CHRASTINA, Peter, Jakub TROJAN, Branislav OLAH, Vladimír BRŮNA a Pavel VALÁŠEK. Modeling Historical Forest Development on the Profiles of Cultural-landscape Layers. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM. s. 147-154. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31. 2016. info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Jakub TROJAN, Kateřina PITROVÁ, Peter CHRASTINA a Pavel VALÁŠEK. Economic Mobilization and Commissary Security of the Austrian Army in the Great War. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM. s. 55-62. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31. 2016. info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Helena VELICHOVÁ, Zdeněk MÁLEK, Jakub TROJAN a Lenka KOZÁKOVÁ. Analýza potřebného množství základních druhů potravin pro obyvatele Jihomoravského kraje jako podklad pro plánování výživy. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. Sborník příspěvků z deváté mezinárodní vědecké konference. 1. vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 77-84, 7 s. ISBN 978-80-87300-89-3. 2016. info
 • TROJAN, Jakub. Integrating AR services for the masses: geotagged POI transformation platform. Journal of Hospitality and Tourism Technology. Emerald Group Publishing, Vol. 7, Iss 3, s. 254-265. ISSN 1757-9880. doi:10.1108/JHTT-07-2015-0028. 2016. URL info
 • CHRASTINA, Peter, Jakub TROJAN a Pavel VALÁŠEK. Cultural-landscape layers as a tool for modeling forest development. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume II, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM. s. 341-346. ISBN 978-619-7105-77-3. doi:10.5593/sgemsocial2016B32. 2016. info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Jakub TROJAN a Kateřina PITROVÁ. Economic and physical food accessibility in the Czech Republic. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: International Business Information Management Association. s. 1682-1687. ISBN 978-0-9860419-6-9. 2016. info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Jakub TROJAN, Kateřina PITROVÁ, Helena VELICHOVÁ a Lenka KOZÁKOVÁ. Economic analysis of the necessary amount of basic food types for the population of the Czech Republic. In Proceedings of the 27th International Business Information Management Association Conference - Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Norristown, USA: International Business Information Management Association. s. 3214-3219. ISBN 978-0-9860419-6-9. 2016. info
 • TROJAN, Jakub, Stanislav CHUDÁČEK a Peter CHRASTINA. Augmented reality as a new way of exploring the city: unified platform for data providers. WIT Transactions on Ecology and the Environment. Southampton: WIT Press, roč. 2016, č. 210, s. 161-170. ISSN 1743-3541. doi:10.2495/SDP16014. 2016. URL info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Kateřina PITROVÁ, Jakub TROJAN a Nikola HASNÍKOVÁ. Analysis of The Physical Organic Food Availability at Retail Stores in The Czech Republic. In Soliman, KS. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth, 2016, Vols I - VII. 1. vyd. Seville: International Business Management Association. s. 1305-1313. ISBN 978-0-9860419-8-3. 2016. info
 • SVOBODA, Petr, Jakub TROJAN a Jakub RAK. Experimentální funkce #enable-automatic-passwordsaving jako potenciální hrozba uživatelům Google Chrome. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. Sborník příspěvků z konference. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 282-288. ISBN 978-80-7454-632-7. 2016. URL konference info
 • TROJAN, Jakub a Eva NOVÁKOVÁ. Story Maps - dynamický nástroj vizualizace prostorových bezpečnostních hrozeb. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. Sborník příspěvků z konference. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 295-301. ISBN 978-80-7454-632-7. 2016. URL konference info
 • TROJAN, Jakub a Petr SVOBODA. Kybernetická bezpečnost v kontextu e-governmentu České republiky - diskusní polemika "případu Silverlight". In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. Sborník příspěvků z konference. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 302-307. ISBN 978-80-7454-632-7. 2016. URL konference info
 • BOLTIŽIAR, Martin, Peter CHRASTINA a Jakub TROJAN. Vývoj využitia kultúrnej krajiny slovenskej enklávy Šára v Maďarsku (1696 - 2011). Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 20, č. 2, s. 24-37. ISSN 1337-9453. doi:10.17846/GI.2016.20.2.24-37. 2016. Full Text info
 • TROJAN, Jakub. Die Modellierung der Änderungen des environmentalen Milieus mit der Benutzung der Landkarten-Algebra und Überdeckungsalgebra der Geoinformatischen Systemen im Tourismus. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., roč. 2016, VII/II, s. 33-39. ISSN 1804-3836. 2016. info
 • TROJAN, Jakub, Dagmar MURÁRIKOVÁ a Lucie HALÁSOVÁ. Kongresový turizmus a Prague convention bureau. In Ing. Radka Šperková, Ph.D, Mgr. Petra Kůdelová. Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 202 - 212, 10 s. ISBN 978-80-87300-62-6. 2015. info
 • VELICHOVÁ, Helena, Eva LUKÁŠKOVÁ, Zdeněk MÁLEK, Kateřina PITROVÁ, Peter ČUKA a Jakub TROJAN. Consumption Food Basket in School Meals as Part of Catering Management. In Khalid S. Soliman. Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands): International Business Information Management Association. s. 418-431. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015. info
 • TARABA, Pavel, Romana HEINZOVÁ, Kateřina PITROVÁ, Martin HART a Jakub TROJAN. Project Risks in Enterprises in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands): International Business Information Management Association. s. 814-821. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015. info
 • ŠAFAŘÍK, Zdeněk, Dušan VIČAR, Václav LOŠEK, Jakub RAK a Jakub TROJAN. Management of Population Protection against Floods. In Khalid S. Soliman. Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands): International Business Information Management Association. s. 2184-2188. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015. info
 • VELICHOVÁ, Helena, Eva LUKÁŠKOVÁ, Kateřina PITROVÁ, František BUŇKA a Jakub TROJAN. Nutrition Recommendation for Regional F&B Managers in High Schools Based on Case Study of the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Vision 2020: from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. Amsterdam (Netherlands): International Business Information Management Association. s. 2990-3002. ISBN 978-0-9860419-4-5. 2015. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Projektový management v hotelnictví a cestovním ruchu. 1. Vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 104 s. ISBN 978-80-87300-57-2. 2015. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Theoretical and methodological reflection of a case study on the Deblínsko landscape project. Envigogika. Univerzita Karlova, roč. 10, č. 1, s. 1-15. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.477. 2015. Envigogika info
 • TROJAN, Jakub. Metody urgentního mapování v krizových situacích s využitím komunitních a participativních nástrojů GIS. Trilobit. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, roč. 2015, č. 2, s. 1-6. ISSN 1804-1795. 2015. Full text info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Helena VELICHOVÁ, Lenka KOZÁKOVÁ a Jakub TROJAN. Analýza potřebného množství základních druhů potravin pro obyvatele Pardubického kraje. In Miloslav Hub. Krizový management 2015: Analýza rizika a ekonomika prevence se zaměřením na bezpečnost území včetně infrastruktury. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. s. 48-56, 8 s. ISBN 978-80-7395-941-8. 2015. info
 • GEBAUEROVÁ, Eva a Jakub TROJAN. Rizikové faktory a návrhy na jejich řešení u vybrané společenské akce. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 103-108. ISBN 978-80-7454-573-3. 2015. URL info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Jakub TROJAN a Lenka KOZÁKOVÁ. Analýza potřebného množství základních druhů potravin pro obyvatele Zlínského kraje. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 159-166. ISBN 978-80-7454-573-3. 2015. URL info
 • TARABA, Pavel, Martin HART, Miroslav MUSIL a Jakub TROJAN. Význam celostnej kompetentnosti manažérov pri riešení krízových situácií. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 321-326. ISBN 978-80-7454-573-3. 2015. URL info
 • TROJAN, Jakub, Tomáš KREJČÍ a Pavel TARABA. Teoreticko-metodologická východiska anticipace rizik brownfield managementu. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 327-332. ISBN 978-80-7454-573-3. 2015. URL info
 • TROJAN, Jakub a Robert MILIČKA. Environmentální aspekty rozvojových problémů východního Slovácka - případová studie obce Vlčnov. In Jiří Konečný, Vladimír Adamec. Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. Vydání I. Uherské Hradiště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 333-342. ISBN 978-80-7454-573-3. 2015. URL info
 • TROJAN, Jakub a Robert MILIČKA. Změny využití krajiny v environmentálních souvislostech Slovácka - případová studie Vlčnovska. Vedecký obzor. Skalica, Slovenská republika: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, roč. 7, 2/2015, s. 43-46. ISSN 1337-9054. 2015. URL info
 • TROJAN, Jakub. Participativní mapování v krizových situacích - využití crowdsourcingu ve výuce prostřednictvím platformy Ushahidi. In Jan Strohmandl. ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA - Sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. s. 411-419, 453 s. ISBN 978-80-7454-336-4. 2014. info
 • KLEMEŠOVÁ, Kamila, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Participace akcelerátorem zapojení veřejnosti v procesech plánování environmentálních rizik na příkladu povodní. In Jan Strohmandl. ZKVALITNĚNÍ SYSTÉMU VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA - Sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení. s. 133-140, 453 s. ISBN 978-80-7454-336-4. 2014. info
 • TROJAN, Jakub. Mapování turistických rezortů na Jižním Kypru: Případová studie Tochni. In Radka Šperková, Petra Kůdelová. VII. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu". Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 259-263. ISBN 978-80-87300-55-8. 2014. info
 • TROJAN, Jakub a Dušan TESKA. Tradice Moravsko-Slovenského pomezí na příkladu mikroregionu Javorina. In Radka Šperková, Petra Kůdelová. VII. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu". Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 264-270. ISBN 978-80-87300-55-8. 2014. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. E-learning bez pozlátka: překážky a neporozumění. In Konference MoodleMoot.cz 2014. ISBN 978-80-263-0717-4. 2014. MoodleMoot.cz 2014 info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Nástroje umožňující kolaborativní práci v LMS Moodle a jejich adaptace v univerzitním prostředí. In Konference MoodleMoot.cz 2014. ISBN 978-80-263-0717-4. 2014. MoodleMoot.cz 2014 info
 • TROJAN, Jakub, Jana BILÍKOVÁ a Lucie HALÁSOVÁ. LMS Moodle jako podpora výuky studentů na Fakultě logistiky a krizového řízení. In Ing. Jan Strohmandl. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. 1. vyd. Uherské Hradiště: Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. s. 297-302. ISBN 978-80-7454-412-5. 2014. info
 • LUKÁŠKOVÁ, Eva, Helena VELICHOVÁ a Jakub TROJAN. Analýza rizik zajištění potravinové bezpečnosti ČR. In Ing. Jan Strohmandl. Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. 1. vyd. Uherské Hradiště: Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. s. 147-154. ISBN 978-80-7454-413-2. 2014. info
 • TROJAN, Jakub. Geographical Information Systems in Tourism and Hotel Management. First edition. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 84 s. ISBN 978-80-87300-50-3. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Jakub RAK, Veronika PANÁČKOVÁ, Jana BILÍKOVÁ a Romana HEINZOVÁ. Trends And Innovation In Hospitality (The Czech And Slovak Perspective). In Khalid S. Soliman. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan: International Business Information Management Association. s. 374-385, 11 s. ISBN 978-0-9860419-3-8. 2014. info
 • HEINZOVÁ, Romana, Jana BILÍKOVÁ a Jakub TROJAN. Crisis management in SMEs in the Czech Republic in connection with holistic competence of Managers. In Khalid S. Soliman. Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan: International Business Information Management Association. s. 386-393, 7 s. ISBN 978-0-9860419-3-8. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Gustav NOVOTNÝ. El ciberespacio y las posibilidades de visualización de (al menos) cuatro tipos de la espacialidad. Revista Geográfica de América Central. Costa Rica: Universidad Nacional de Costa Rica, roč. 52, č. 1, s. 51-67. ISSN 1011-484X. 2014. URL info
 • TROJAN, Jakub. Kartografická vizualizace bezpečnostních hrozeb v regionálním rozvoji s využitím open source nástrojů. In Ladislav Dobrovolský, Jaroslav Dočkal. Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše, a.s. 2013. Vydání první. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. s. 49-54, 5 s. ISBN 978-80-86710-78-5. 2014. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj v korporátní sféře: udržitelnost restauračních zařízení v turistické oblasti Brno a okolí. Vydání první. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 45 s. ISBN 978-80-87300-59-6. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Kristýna AUSTOVÁ. Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 85 s. ISBN 978-80-87300-58-9. 2014. info
 • KUBÍČKOVÁ, Michaela, Jakub TROJAN a Kristýna AUSTOVÁ. Možnosti využití nanotechnologií v cestovním ruchu. In Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 23-31. ISBN 978-80-87300-58-9. 2014. info
 • CHLUPOVÁ, Jana a Jakub TROJAN. Region Šlapanicko jako součást etnografického cestovního ruchu. In Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 38-46. ISBN 978-80-87300-58-9. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Особые инновации в образовании в области туристического бизнеса. In Nové výzvy managementu v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 73-84. ISBN 978-80-87300-58-9. 2014. info
 • TROJAN, Jakub. Geografie cestovního ruchu. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., V, I-II, s. 58-62. ISSN 1804-3836. 2014. info
 • TROJAN, Jakub. Vliv institutu nepřímých nákladů na řízení lidských zdrojů v projektovém managementu regionálního rozvoje. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., V, I-II, s. 63-69. ISSN 1804-3836. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Eva LUKÁŠKOVÁ a Jakub RAK. Using participative mapping in crisis situations - case study of Ushahidi platform in higher education. In International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers. Hradec Králové: Magnanimitas. s. 3361-3368. ISBN 978-80-87952-07-8. 2014. Proceedings online info
 • TROJAN, Jakub. Modelování změn environmentálního prostředí s využitím mapové a overlay algebry geografických informačních systémů. Vedecký obzor. Skalica, Slovenská republika: Stredoeurópska vysoká škola v skalici, roč. 6, č. 2, s. 52-55. ISSN 1337-9054. 2014. URL info
 • TROJAN, Jakub. Virtuální prostor. In Roman Matoušek, Robert Osman. Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Karolinum. s. 19-31, 12 s. ISBN 978-80-246-2733-5. 2014. info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK, Tomáš JEŘÁBEK a Hana VOVSOVÁ. Inovace v cestovním ruchu v kontextu Evropské unie. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 78 s. ISBN 978-80-87300-40-4. 2013. LEAG info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Lokalizační faktory subjektů působících v erotickém cestovním ruchu na Slovensku: kazuistika Trenčianského kraje. In Trojan Jakub et al. Inovace v cestovním ruchu v kontextu Evropské unie. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 31-36, 5 s. ISBN 978-80-87300-40-4. 2013. info
 • TROJAN, Jakub, Markéta VÁCLAVKOVÁ a Nela ZAPLETALOVÁ. Pozice Ostravy v regionálním cestovním ruchu v kontextu otevřené Evropy. In Trojan Jakub et al. Inovace v cestovním ruchu v kontextu Evropské unie. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 49-57, 8 s. ISBN 978-80-87300-40-4. 2013. info
 • KLUKOVÁ, Romana a Jakub TROJAN. Udržateľný rozvoj v periferných oblastiach vidieka - príklad mikroregiónu Podhorie. In Tomáš Jeřábek, Petra Trunečková. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 167-176, 9 s. ISBN 978-80-87300-42-8. 2013. info
 • SLABÁ, Petra, Tomáš JEŘÁBEK, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Web 2.0 a cestovný ruch. In Tomáš Jeřábek, Petra Trunečková. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Sborník příspěvků z šesté mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 378-386, 8 s. ISBN 978-80-87300-43-5. 2013. info
 • TROJAN, Jakub a Klára BÁRTOVÁ. Regionální identita v globalizované společnosti - příklad Opavska. In Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti. 1. vyd. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. s. 80-86. ISBN 978-80-86710-71-6. 2013. info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Tomáš JEŘÁBEK. Примеры использования передовых информационных технологий в современной образовательной практике. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2013/4, č. 2, s. 62-73. ISSN 1804-3682. 2013. Logos Polytechnikos info
 • TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN, Břetislav SVOZIL a Alois HYNEK. Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, IV, 1/2013, s. 62-68. ISSN 1804-3836. 2013. info
 • KLAPALOVÁ, Alena, Jakub TROJAN a Zdeněk MÁLEK. Zpracování kvalifikačních prací - metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 54 s. ISBN 978-80-87300-45-9. 2013. info
 • TROJAN, Jakub. Implementation of open source-based tools in mobile environment as a specific support for strategic regional development. Periodica Academica. Brno: Vysoká škola Karla Engliše a.s., VIII, č. 1, s. 83-94. ISSN 1802-2626. 2013. info
 • VÁCLAVKOVÁ, Markéta a Jakub TROJAN. Vliv evolučních inovací na proměnu výuky zeměpisu na českých gymnáziích. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 180-193. ISBN 978-80-210-6415-7. 2013. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN a Gustav NOVOTNÝ. Studentská vědecká a odborná činnost 2013. Sborník z 6. vědecké konference studentských prací. In Studentská vědecká a odborná činnost 2013. Sborník z 6. vědecké konference studentských prací. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 124 s. ISBN 978-80-87300-46-6. 2013. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš, Jakub TROJAN a Radka ŠPERKOVÁ. Predictive performance of DSGE model for small open economy - the case study of Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, LXI, č. 7, s. 2229-2238. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072229. 2013. Full article info
 • TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK, Jan TRÁVNÍČEK a Eva LUKÁŠKOVÁ. Analysis of the Results of Research of Socially Responsible Management of Restaurants in Brno to Achieve Sustainability and Environmental Security. ECONOMICS AND MANAGEMENT. Brno: University of Defence, roč. 2013, č. 4, s. 58-66. ISSN 1802-3975. 2013. Economics and Management info
 • TROJAN, Jakub a Lucia HLADKÁ. Funkcionalistické architektonické trasy města Brna jako urbanistický produkt cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2013/4, č. 2, s. 6-14. ISSN 1804-252X. 2013. Studia Turistica info
 • TROJAN, Jakub. Advanced mapping of Cypriot countryside and tourist resorts: case study Tochni, Larnaca. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., IV, II, s. 77-80. ISSN 1804-3836. 2013. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Využití mapových produktů Google pro environmentální výchovu. 1. vyd. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. 28 s. ISBN 978-80-87604-56-4. 2013. Odborný text v PDF info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK, Gustav NOVOTNÝ a Tomáš JEŘÁBEK. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj: Výzkum restauračních zařízení na území městské části Brno-střed 2012. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 35 s. ISBN 978-80-87300-44-2. 2013. info
 • TROJAN, Jakub, Antonín VĚŽNÍK a Martin BRAUN. Applied tertiary education in regional science and regional development: case study of European Union hybrid course. In 8th Annual International Baťa conference for Ph.D students and young researchers. Zlín: Tomas Bata University in Zlín. 5 s. ISBN 978-80-7454-138-4. 2012. Conference homepage info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Udržitelný rozvoj v korporátní sféře: Corporate Social Responsibility restauračních zařízení na území statutárního města Brna. První vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 47 s. ISBN 978-80-87300-17-6. 2012. info
 • GAJZLEROVÁ, Lenka, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Hodnocení Implementace školního vzdělávacího programu v oblasti hotelnictví: případová studie Hotelové školy Brno. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. první. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 69-76. ISBN 978-80-87300-19-0. 2012. info
 • TROJAN, Jakub, Petr SUCHÁNEK a Irena BUDÍKOVÁ. Předpoklady regionální konkurenceschopnosti městských územních celků na příkladu Vyškova. In Konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví. Sborník příspěvků z páté mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. s. 251-257, 271 s. ISBN 978-80-87300-18-3. 2012. info
 • VĚŽNÍK, Antonín a Jakub TROJAN. Sustainable development of rural areas in the hinterland of Zlín. In Hana Svobodová. Proceedings of 19th International Conference Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. 1st edition. Brno: Muni Press. s. 103-110. ISBN 978-80-210-5799-9. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Pavla ZDRÁHALOVÁ. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU. 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0. 2012. info
 • BRAUN, Martin, Antonín VĚŽNÍK a Jakub TROJAN. Regionálně-geografické aspekty Evropské unie: teorie, inovace praxe - transdisciplinární aplikační kurz terciárního vzdělávání v regionálních vědách. In Jakub Trojan, Pavla Zdráhalová. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU. s. 62-69, 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Specifické inovace vzdělávání v sektoru cestovního ruchu. In Jakub Trojan, Pavla Zdráhalová. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU. s. 100-111, 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0. 2012. info
 • ZOUFALÁ, Iveta a Jakub TROJAN. Problematika inovačních procesů v jazykovém vzdělávání s ohledem na moderní technologie a metody výuky. In Jakub Trojan, Pavla Zdráhalová. Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Vydání první. Brno: Tribun EU. s. 112-127, 128 s. ISBN 978-80-263-0236-0. 2012. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Kolaborativní tvorba publikací v cestovním ruchu prostřednictvím Learning Management System. In Jaromír Rux, Jiří Šíp. Aktuální problémy cestovního ruchu. "Nové trendy a technologie v cestovním ruchu". 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 291-298, 340 s. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Adéla HEČKOVÁ. Komercializace navigačních a polohových služeb. In Jaromír Rux, Jiří Šíp. Aktuální problémy cestovního ruchu. "Nové trendy a technologie v cestovním ruchu". 1. vydání. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 299-303, 340 s. ISBN 978-80-87035-56-6. 2012. info
 • TROJAN, Jakub. A comparison of methodological guides for creating microregional strategies of Central European rural areas. Case study: Czech Republic. HUMAN GEOGRAPHIES – Journal of Studies and Research in Human Geography. University of Bucharest, Vol. 6, 1 (2012), s. 19-24. ISSN 2067-2284. doi:10.5719/hgeo.2012.61.19. 2012. Journal of Studies and Research in Human Geography info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Dvojjazyčná učebnice terénního učení (Deblín a okolí). Czech - English textbook of outdoor learning (Deblín and its surroundings). 1. vyd. Brno: Základní škola a Mateřská škola Deblín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 182 s. ISBN 978-80-260-2463-7. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Arnošt WAHLA. Základy geoinformatiky. Vyd. první. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 54 s. ISBN 978-80-86710-53-2. 2012. info
 • WAHLA, Arnošt a Jakub TROJAN. Aplikovaná geoinformatika. Vyd. první. Brno: Vysoká škola Karla Engliše. 78 s. ISBN 978-80-86710-54-9. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Tomáš JEŘÁBEK. Hodnocení prostorových souvislostí adaptace správních obvodů obcí s rozšířenou působností České republiky na prostředí webových technologií: interpretativní přístup s využitím pokročilých metod kartografické vizualizace a geostatistiky. Verejná správa a regionalny rozvoj. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu VS, roč. VIII., č. 1, s. 56-66. ISSN 1337-2955. 2012. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš, Kateřina FALK a Jakub TROJAN. Formalizace DRS/TRS prostřednictvím konceptualizace prostorové GIS vizualizace pro využití v managementu veřejné správy v mikroregionech. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie "Mladá veda VŠEMVS 2012". 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. s. 105-111, 6 s. ISBN 978-80-89600-04-5. 2012. info
 • TROJAN, Jakub. Percepce udržitelného rozvoje venkovského zázemí mikroregionu Zlína pohledem veřejné správy a lokálních komunit v období před dopady globální ekonomické recese. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie "Mladá veda VŠEMVS 2012". 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. s. 112-117, 5 s. ISBN 978-80-89600-04-5. 2012. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Svobodné informace pro environmentální výchovu. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. 28 s. Metodický materiál pro učitele, odborný text - 6. ISBN 978-80-87604-23-6. 2012. info
 • OSMAN, Robert a Jakub TROJAN. Vozíčkáři: možnosti studia prostoru bez využití mapy. In Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. 2012. URL info
 • TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK a Jan TRÁVNÍČEK. Location-Based Services v udržitelném cestovním ruchu: příklad mikroregionu Pernštejn. In Radka Balakovská. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. s. 317-328, 356 s. ISBN 978-80-87411-40-7. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Nikola BOLCKOVÁ. Možnosti rozvoje udržitelného cestovního ruchu moravsko-slovenského pomezí: příklad Rožnovska. In Milan Rajčák, Daniela Kollárová. Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. s. 367-378, 412 s. ISBN 978-80-8105-430-3. 2012. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Predikční výkon BVAR a TVP-VAR modelů. In Nové trendy 2012. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo. s. 63-76, 295 s. ISBN 978-80-87314-29-6. 2012. info
 • TROJAN, Jakub, Tomáš JEŘÁBEK a Kateřina FALK. Using of DRS/TRS in Order to Increase the Competitive Advantage of Microregion. Logos Polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2012/3, č. 4, s. 57-63. ISSN 1804-3682. 2012. Logos Polytechnikos: VŠPJ info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Cestovní ruch a udržitelný rozvoj. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová. 122 s. ISBN 978-80-87300-21-3. 2012. info
 • JEŘÁBEK, Tomáš a Jakub TROJAN. Statistické modelování prostorových dat na příkladu hodnocení webových prezentací obcí s rozšířenou působností České republiky. In Geographical Ph.D. Workshop 2012. ISBN 978-80-86073-57-6. 2012. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Learning management system Moodle jako platforma pro kolaborativní tvorbu publikací. In Geographical Ph.D. Workshop 2012. ISBN 978-80-86073-57-6. 2012. info
 • TROJAN, Jakub. Methods of implementing location-based services to strategic documents in microregional level. In Social and Environmental Dimension of Sustainable Development: Alternative Models in Central and Eastern Europe. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung e. V. s. 263-279. ISBN 978-80-89149-30-8. 2012. info
 • ZOUHAROVÁ, Dáša, Michal BARTOŠ, Václav CÍLEK, Bohumír DRAGOUN, Eduard HOFMANN, Pavel HOLÁNEK, Marie HORÁKOVÁ, Blažena HUŠKOVÁ, Petra ILKOVÁ, Simona JAKEŠOVÁ, Zdeňka JIČÍNSKÁ, Martin KŘÍŽ, Hana LIBROVÁ, Ivana MAJEROVÁ, Helena MARTINCOVÁ, Dagmar MARTINKOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Jitka PLHÁKOVÁ, Jan POHUNEK, Irena POŘÍZKOVÁ, Tomáš RŮŽIČKA, Milena RYCHNOVSKÁ, Jiří SVOBODA, David ŠROM, Zdenka ŠTEFANIDESOVÁ, Kamila TACHOVSKÁ, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN, Jiří VORLÍČEK a Zbyněk ZAVADIL. Regionální učebnice: metodika tvorby regionální učebnice jako výchovně-vzdělávacího prostředku regionální výuky. První vydání. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání. 92 s. ISBN 978-80-87604-13-7. 2012. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability in Practice. In Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Guildford, Surrey (UK): Grosvenor House Publishing Ltd. s. 215-233. 1st edition. ISBN 978-1-908105-33-2. 2011. 3-LENSUS info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Best Practice Example of Educational Project: Sustainability in Deblín, South Moravia, Czech Republic. In Ali Demirci, Lex Chalmers, Yilmaz Ari, John Lidstone. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. 1 Vol. Istanbul: IGU Commission on Geographical Education, Fatih University. s. 23-29. ISBN 978-975-303-110-3. 2011. Proceedings of the IGU-CGE Istanbul Symposium info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Atlas Deblínska. Vydání první. Brno: GEODIS BRNO, spol. s r.o. 78 s. ISBN 978-80-87473-00-9. 2011. info
 • TROJAN, Jakub. Sociální sítě při výuce hotelnictví a cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2011, č. 7, s. 33-38, 88 s. ISSN 1804-252X. 2011. Studia Turistica info
 • TROJAN, Jakub. Laboratoř experimentální a aplikované geografie Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, roč. 2011, červenec, s. 78-79, 88 s. ISSN 1804-252X. 2011. Studia Turistica online info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Možnosti vizualizace (přinejmenším) 4 druhů prostorovosti. In Hana Svobodová. Prostorovosti: místa, území, krajiny, regiony, globiony. 1. vyd. Brno: GaREP, spol. s r.o. s. 116-125, 142 s. ISBN 978-80-904308-7-7. 2011. info
 • TROJAN, Jakub. Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů - komparační analýza českého prostředí. Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, V., 1/2011, s. 108-112, 145 s. ISSN 1337-6748. 2011. info
 • PACASOVÁ, Táňa, Jakub TROJAN a Alena KLAPALOVÁ. Průzkum nabídky služeb cestovního ruchu pro cizince v regionu Brna. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2011. První vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně. s. 158-163, 409 s. ISBN 978-80-7375-548-5. 2011. info
 • MARKOVÁ, Gabriela, Alena KLAPALOVÁ a Jakub TROJAN. Celoživotní vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví jako faktor rozvoje regionů ve znalostní ekonomice. In Regionální rozvoj a cestovní ruch. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 143-152, 382 s. ISBN 978-80-87035-44-3. 2011. info
 • TROJAN, Jakub a Zuzana SMETANOVÁ. Aplikace regionální politiky při možnostech rozvoje mikroregionu Novoměstsko (s akcentací udržitelného cestovního ruchu). In Regionální rozvoj a cestovní ruch. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava. s. 312-320, 382 s. ISBN 978-80-87035-44-3. 2011. info
 • OSMAN, Robert, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej KONEČNÝ. K čemu doktorandi? Pokračování diskuze XXII. Sjezdu české geografické společnosti v Ostravě. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, roč. 30, č. 2, s. 18-24. ISSN 1213-1075. 2011. URL info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Arnošt WAHLA. Mapové portály jako nástroj výuky geografie cestovního ruchu. Studia turistica. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 12/2011, s. 30-37, 102 s. ISSN 1804-252X. 2011. Studia Turistica online info
 • TROJAN, Jakub. Rozšířená realita: dynamický vizualizační rámec strategií rozvoje. In Jiří Ščučka, Alexej Kolcun. Ph.D. Workshop 2011 Proceedings. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. s. 52-52, 60 s. ISBN 978-80-86407-32-6. 2011. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Nové svobodné nástroje geoinformatického vzdělávání: aplikace na základních školách. In Ph.D. Workshop 2011. ISBN 978-80-86407-32-6. 2011. info
 • TROJAN, Jakub. Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové s podporou strukturálních fondů EU. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, II/2011, II, s. 101-108, 141 s. ISSN 1804-3836. 2011. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Spolupráce základní a vysoké školy: Trvalá udržitelnost Deblínska. Geografické rozhledy. roč. 19, č. 3, s. 19-20. ISSN 1210-3004. 2010. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Changing Landscape in GIS Dynamization in Practice: Using Old Maps at Educational Project for Secondary School in South Moravia, Czech Republic. In Proceedings of the 5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic Heritage. Vienna: Vienna University of Technology. s. 565-575, 10 s. 2010. info
 • TROJAN, Jakub. Impacts of regional policy to microregional development - dynamization of conceptual documents and active GIS visualization: theoretical approaches. In CD s recenzovanými příspěvky 6. Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. s. 1-10. ISBN 978-80-7318-922-8. 2010. Conference website info
 • TROJAN, Jakub. Some selected interregional approaches to impacts of regional policy to microregional development: dynamization of conceptual documents and active GIS visualization. In Zborník recenzovaných príspevkov ŠVK 2010. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. s. 1141-1146, 1592 s. ISBN 978-80-223-2819-7. 2010. Conference website info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika. Praha: COŽP UK, roč. 2009/IV, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061. 2010. Envigogika online info
 • TROJAN, Jakub. Problematika vymezení mikroregionu v exponované metropolitní oblasti: kazuistika mikroregionu Zlín. In Studentská vědecká konference 2010 - sborník "Věda má budoucnost". 1. vyd. Ostrava: Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. s. 286-289, 300 s. ISBN 978-80-7368-719-9. 2010. Webové stránky konference info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED). s. 3045-3054. ISBN 978-84-613-9386-2. 2010. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Ondřej ŠERÝ a Martin BRAUN. Lokální učebnice a atlas Deblínska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 408-412. ISBN 978-80-7368-903-2. 2010. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 457-461. ISBN 978-80-7368-903-2. 2010. Conference Web info
 • TROJAN, Jakub, Jan TRÁVNÍČEK a Vladimír HERBER. Practicing GIS for secondary school pupils - dynamization of current methods or new innovative approaches? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 418-424. ISBN 978-80-7368-903-2. 2010. Conference web info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Svobodný software (open-source) jako inovace v sekundárním geoinformatickém vzdělávání - případová studie "Prakticky s GISy". Geographia Cassoviensis. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, IV, č. 1, s. 164-167, 183 s. ISSN 1337-6748. 2010. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. s. 73-80, 119 s. ISBN 978-80-87300-06-0. 2010. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, roč. 1, č. 1, s. 23-32. ISSN 1804-3836. 2010. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Alois HYNEK. Interdisciplinární geografické vzdělávání v praxi: aplikace projektového a komunitního přístupu na Deblínsku prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 8: Fyzická geografie a kulturní krajina. Brno: Masarykova univerzita. s. 113-118. ISBN 978-80-210-5369-4. 2010. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Spatiality of functional units in rural landscape in the greater Brno area: Lipůvka-Lažany-Újezd. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, roč. 5, č. 2, s. 209-217, 8 s. ISSN 1802-1115. 2010. GeoScape - Available online at geo.ujep.cz info
 • TROJAN, Jakub. Využití dotačních titulů coby nástroje regionální politiky pro rozvojové projekty venkova: case study Mikroregion Pernštejn. In Ph.D. Workshop 2010 Proceedings. Ostrava: Institute of Geonics AS CR. s. 74-79, 148 s. ISBN 978-80-86407-96-8. 2010. Workshop web info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Tomáš VÁGAI. Neo-endogenní rozvoj na příkladu Deblínska: interpretativní přístup. Geografické informácie 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, roč. 14, 1/2010, s. 64-73. ISSN 1337-9453. 2010. info
 • PACASOVÁ, Martina, Barbora HRDINOVÁ, Helena PISKOVSKÁ a Jakub TROJAN. Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2010 - 2015. Brno: Magistrát města Brna. 252 s. 2010. Koncepční dokumenty statutárního města Brna info
 • TROJAN, Jakub. Kvantifikace vývoje využití ploch modelového výřezu kontaktní zóny města Brna (prostorová relokace Černovického hájku). In Študentská vedecká konferencia, zborník recenzovaných príspevkov. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. s. 1613-1618, 1724 s. ISBN 978-80-223-2639-1. 2009. URL info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Prostorovost funkčních ploch venkovské krajiny v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Venkovská krajina 2009. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o. s. 219-224, 411 s. ISBN 978-80-87154-65-6. 2009. URL info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, roč. 2009, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061. 2009. URL info
 • TROJAN, Jakub a Miloš ŠKRDLÍK. Školením ke konkurenceschopnosti (Evropský sociální fond jako prostředek rozvoje obchodu v době krize: projekt Inovace vzdělávacího procesu pro konkurenceschopnost MS Brněnka). Moderní obchod : Časopis pro úspěch v prodeji. Praha: České a slovenské odborné nakladatelství, XVII, č. 12, s. 27-27, 60 s. ISSN 1210-4094. 2009. info
 • ŠKRDLÍK, Miloš, Petr LIŠKA a Jakub TROJAN. Sebehodnotící zpráva modelu START podnikatelského sektoru Národní ceny kvality České republiky - Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. 1. vyd. Brno: Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o. 50 s. 2009. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Krajinný projekt "Deblínsko". In Fyzickogeografický sborník 7, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 206-211. ISBN 978-80-210-5077-8. 2009. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN, Roman BOHOVIC a Vladimír HERBER. Prakticky s GISy. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 8, č. 12, s. 18-21, 36 s. ISSN 1802-4521. 2009. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej ŠŤASTNÝ. Přeshraniční krajinné ekosystémy Jihomoravského kraje. In Mladí vedci 2008 - Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre. s. 498 - 507, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4. 2008. info
 • SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Prostorové environmentální jednotky jižní Moravy. In Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. 2.zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. 1. vyd. Bratislava: IRIS, Vydavatel'stvo a tlač, s.r.o. s. 93-95, 308 s. ISBN 978-80-89238-17-0. 2008. URL info
 • TROJAN, Jakub. Podmáčená hájenka. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 7, č. 4, s. 42-42, 44 s. ISSN 1802-4521. 2008. info
 • TROJAN, Jakub. Čeština a soubory DBF v ArcGIS. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 7, 8+9, s. 48-48, 52 s. ISSN 1802-4521. 2008. info
 • TRÁVNÍČEK, Jan a Jakub TROJAN. Project training in landscape research at Institute of Geography, Brno. GeoScape. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyne University, roč. 3, č. 1, s. 73-79, 6 s. ISSN 1802-1115. 2008. URL info
 • TROJAN, Jakub. Černovický lesík. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 7, č. 11, s. 50-50, 52 s. ISSN 1802-4521. 2008. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků - CD. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 259 s. ISBN 978-80-7372-443-6. 2008. info
 • TROJAN, Jakub a Jan TRÁVNÍČEK. Pravé tlačítko myši na maximum. GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 7, č. 12, s. 38-38, 44 s. ISSN 1802-4521. 2008. info
 • TROJAN, Jakub. Deblínsko - kompaktní celek? GeoBusiness. Praha: Springwinter, s.r.o., roč. 7, č. 12, s. 13-13, 44 s. ISSN 1802-4521. 2008. info
 • HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Geodny Liberec 2008 - Sborník abstraktů. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. s. 110-110, 175 s. ISBN 978-80-7372-367-5. 2008. info
 • TROJAN, Jakub. Srovnání výuky zeměpisu na středních školách v ČR a SRN. Geografické rozhledy. Praha, roč. 11, č. 1, s. 14-14, 30 s. ISSN 1210-3004. 2001. info
 • TROJAN, Jakub. Expo 2000 - úspěch nebo propadák? Geografické rozhledy. Praha, roč. 10, č. 3, s. 70-70, 30 s. ISSN 1210-3004. 2001. info

20. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info