MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.


telefon: 532 23 2479
e‑mail: