doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD.

docent – Katedra teorie programování


kancelář: C420
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4225
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Obdržálek, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 5. 2017
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Graphs, Their Width, and Logic
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Zveřejněním by mohla být porušena práva vydavatelů uvedených publikací
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. (MFF UK v Praze)
Prof. Gregory Z. Gutin (University of London, United Kingdom)
Prof. Stefan Szeider (TU Wien, Austria)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky)
Členové prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (FAV ZČU v Plzni)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 12. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info