doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.


kancelář: bud. 2/018
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4046
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Charakteristika vazebných vlastností proteinů se zaměřením na křížové struktury
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ĺubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Brno)
prof. RNDr. Aleš Knoll, PhD. (Mendelova Univerzita v Brně)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2015