doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

výzkumný a vývojový pracovník – Anatomický ústav


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

kancelář: bud. F01B2/118
Kamenice 126/3
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4046
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 29. 6. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (LF UP v Olomouci)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského v Bratislave)
Prof. Dr. Thorsten Stiewe (University of Marburg, Německo)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 9. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 25. 1. 2022

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 3. 2015
Datum ukončení řízení 1. 2. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Charakteristika vazebných vlastností proteinů se zaměřením na křížové struktury
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Michal Žurovec, CSc. (Biologické centrum AV ČR České Budějovice)
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. (ÚŽFG AV ČR Brno)
prof. RNDr. Aleš Knoll, PhD. (Mendelova Univerzita v Brně)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 12. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info