doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

docent – Katedra optometrie a ortoptiky


korespondenční adresa:
Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Oftalmologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 12. 6. 2008
Datum ukončení řízení 10. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. (Oční klinika LF MU)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc, (2. LF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 11. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 10. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info