doc. MUDr. Josef Feit, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Patologie
Habilitační práce (veřejná část) Hypertextový atlas dermatopatologie (www.muni.cz/atlases)
Datum zahájení 15. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (UK Praha- 1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MVdr. Roman Halouzka,drSc. (VFU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 2. 2006
Datum zasedání VR fakulty 23. 3. 2006
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info