doc. MUDr. Josef Feit, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2005
Datum ukončení řízení 1. 5. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Hypertextový atlas dermatopatologie (www.muni.cz/atlases)
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 2. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Vlašín, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (UK Praha- 1. Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Josef Špaček, DrSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc.MVdr. Roman Halouzka,drSc. (VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info