prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústavní soud ČR, MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo veřejné
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 11. 2000
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2001
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR Brno, Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ján Klučka, CSc. (Univerzita P. J. Šafárika Košice, Právnická fakulta, Ústavní soud SR)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (Západočeská univerzita Plzeň, Právnická fakulta, Ústav státu a práva Akademie věd ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 3. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 4. 2001