MUDr. et MUDr. Zdeněk Daněk, Ph.D.


telefon: 532 23 2416
e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2416
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 15772
Interní informace Inet MU IS MU