doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Identifikace osoby
 • Marek Čejka, narozen 7. 6. 1975
Pracoviste
 • externí vyučující na FSS MU, kat. mezin. vztahů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2001 - 2006 doktorandské studium na Katedře mezinárodních vztahů evropských studií, FSS MU Brno (PhDr., Ph.D.) 2001 – 2002: Hebrejská univerzita v Jeruzalémě, Izrael roční výzkumná stáž 1994 – 1999: Právnická fakulta MU Brno - právo (ukončeno státní magisterskou zkouškou (Mgr.) z občanského práva a ústavního práva) 2001: rigorózní zkouška na katedře ústavního práva a politologie (JUDr.) 1997 – 2000: Fakulta sociálních studií MU Brno - politologie (ukončeno státní magisterskou zkouškou (Mgr.) ze srovnávací politologie, politického systému České republiky a politické filozofie a teorie) 1994 – 1997: Filozofická fakulta MU Brno - politologie (ukončeno bakalářskou zkouškou z politologie (Bc.) 1993 – 1994: Obchodní akademie, Brno 1989 – 1993: Gymnázium, Brno
Přehled zaměstnání
 • Od 2009: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů, Praha 2004 - 2007: asistent soudce Ústavního soudu ČR, Joštova 8, Brno 2002 - 2005: redaktor brněnské redakce právního časopisu "Jurisprudence" 1999 - 2004: právní konzultant (Brněnský institut pro občanskou společnost –Trialog) 1999 - 2000: asistent soudce Ústavního soudu České republiky Prof. JUDr. Vladimíra Čermáka
Pedagogická činnost
 • Od 2008: přednášející na Univerzitě Karlově v Praze (Evangelická teologická fakulta) a na CEVRO institutu Od 2007: přednášející na Metropolitní univerzitě v Praze Od 2006: přednášející na Anglo-American College, Praha 2006 - 2009: odborný asistent na Academia Rerum Civilium, Kolín Od 2002: přednášející na Masarykově univerzitě v Brně, Fakulta sociálních studií, Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • region Blízkého východu a Maghrebu, blízkovýchodní konflikty izraelská a palestinská politika sionismus arabský nacionalismus islamismus a radikální islamismus křesťanský fundamentalismus vztah náboženství a politiky (na Blízkém východě a obecně) politický a náboženský radikalismus a terorismus (na Blízkém východě a obecně) mezinárodní právo veřejné
Mimouniversitní aktivity
 • Blog: http://blizky-vychod.blogspot.com
Vybrané publikace
 • ČEJKA, Marek. Izrael na křižovatce demokracie a teokracie? Teologie & Společnost, č. 1. Brno, 2003, roč. 1, č. 1. info
 • ČEJKA, Marek. Judaismus, politika a Stát Izrael. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2002, 240 s. Ediční řada Monografie, svazek č. 5. ISBN 80-210-3007-0. URL info
 • ČEJKA, Marek a Dáša NEDOROSTKOVÁ. Izrael a palestinská území po 11. září 2001. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, IX, č. 1, s. 3-28. ISSN 1211-3247. info
 • ČEJKA, Marek. Právní řád Státu Izrael - Role Common Law v izraelském právu. Common Law Revue. Praha, 2002. info

14. 8. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info