prof. RNDr. David Trunec, CSc.

vedoucí pracoviště – Aplikovaná plazmochemie


kancelář: pav. 06/02026
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7763
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. David Trunec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 1. 2000
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu elektrických výbojů
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Patrik Španěl, Dr. (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR Praha)
prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. (UK MFF)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 10. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.RNDr. Pavel Kubeš, CSc. (ČVUT Praha)
prof.RNDr. Jaroslav Vlček, DrSc. (Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň)
doc. RNDr. Juraj Glosík, DrSc. ()
RNDr. Patrik Španiel, Ph.D. (Ústav fyzikální chemie a elektrochemie Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 10. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. David Trunec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 1. 12. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Mirko Černák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (UK - MFF)
doc. RNDr. Pavel Veis, Ph.D. (MFF UKo Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 4. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info