doc. RNDr. Petr Firbas, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav fyziky ZeměPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Samostatný vědeckovýzkumný a vývojový pracovník
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1609
Interní informace Portál MU IS MU