doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Ústav archeologie a muzeologie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 9. 2011
Datum ukončení řízení 1. 6. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Rovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (SAV Nitra)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (UKF Nitra - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, DrSc. (Akademie věd ČR - Archeologický ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info