doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta
Obor habilitace Archeologie pravěku a středověku
Habilitační práce (veřejná část) Rovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu
Datum zahájení 22. 9. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (UKF Nitra - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, DrSc. (Akademie věd ČR - Archeologický ústav)
Oponenti prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (SAV Nitra)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 3. 2012
Datum zasedání VR fakulty 7. 3. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info