doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta
Obor habilitace Archeologie pravěku a středověku
Habilitační práce (veřejná část) Rovinná sídliště doby bronzové v hornodunajském kulturním okruhu
Datum zahájení 22.9.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (UKF Nitra - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Luboš Jiráň, DrSc. (Akademie věd ČR - Archeologický ústav)
Oponenti prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (SAV Nitra)
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc. (SU Opava - Filozoficko-přírodovědecká fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 1.3.2012 14:00
Datum zasedání VR fakulty 7.3.2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.6.2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info