doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: A213
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4377
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Aleš Horák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 9. 4. 2008
Datum ukončení řízení 7. 11. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Computer Processing of Czech Syntax and Semantics
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (FI MU)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha)
prof. Dr. Piek T.J.M. Vossen (Vrije Universiteit Amsterdam)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 9. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (MFF UK Praha)
Členové doc. Dr. Ing. Jan Černocký (FIT VUT v Brně)
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (FI MU)
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2008
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 10. 2011
Datum ukončení řízení 1. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Computer Processing of Czech Syntax and Semantics
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.)
prof. PhDr. Patrice Pognan (Université Paris Sorbonne)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Členové doc. Dr. Ing. Jan Černocký (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. (MFF UK Praha)
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (FI MU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 4. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info