doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.

Výzkumná skupina Markéty Bébarové: Excitabilita a její poruchy


kancelář: bud. A20/212
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7596
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, LF - Fyziologický ústav
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 3. 1999
Datum ukončení řízení 15. 5. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Membránové iontové proudy a jejich úloha v systému regulace kontrakce srdečních buněk
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Vratislav Vrána, DrSc. (VUT Brno)
doc. MUDr. Pavel Pučelík, CSc. (LF KU, Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Otakar Jelínek, DrSc. (UK Praha, MFF-FU)
doc.Ing. František Maršík, DrSc. (Ústav termodynamiky AV ČR Praha)
doc.MUDr. Pavel Pučelík, CSc. (UK Praha, LF - Fyziologický ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 4. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info