prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 1. 11. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 4. 2006
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU Brno - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (UK Praha - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (ZČU Plzeň - Právnická fakulta)
prof. Edward Gniewek (Univerzita Wroclav - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (NS ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 4. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info