Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

odborný asistent – Ústav veřejného zdraví


kancelář: bud. A21/316
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3472
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Lékařská fakulta
  Masarykova univerzita
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 5
  625 00 Brno
  Česká republika
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • tajemník pro vědeckovýzkumnou činnost
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: Doktorský studijní program Všeobecné lékařství,obor Hygiena preventivní lékařství a epidemiologie, Ph.D.,téma disertační práce:Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 2000: Magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví,obor Zdravotní vědy,Mgr.,téma diplomové práce:Výživa a životní styl žen v prevenci osteoporózy,Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
 • 1997: Bakalářský studijní program,obor Výživa člověka,Bc.,téma bakalářské práce:Vliv konzumace bílého a červeného vína na výskyt infarktu myokardu u mužů, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Přehled zaměstnání
 • 2007-dosud: Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Ústav ochrany a podpory zdraví, odborný asistent
 • 2004–2006: Masarykova univerzita Brno, Lékařská fakulta, Ústav preventivního lékařství, odborný pracovník
 • 2003: Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, odborný pracovník
 • 2001-2002: Masarykův onkologický ústav Brno, Poradna pro výživu a odvykání kouření, odborný poradce
Pedagogická činnost
 • Preventivní lékařství:semináře a cvičení
 • Hygiena, preventivní lékařství,epidemiologie v zubním lékařství:přednášky a cvičení
 • Nutriční epidemiologie: přednášky a cvičení
 • Zdravý životní styl:semináře a cvičení
 • Ochrana veřejného zdraví: cvičení
 • Základy výživy člověka:semináře
 • Ochrana a podpora zdraví II:cvičení
 • Příprava disertační práce I-VIII
 • Vedení samostatných prací pro studenty medicíny
 • Univerzita třetího věku 2006-doposud: přednášky a kurzy
 • Školitel PGS, počet současných DSP studentů 3, obhájené disertační práce 5 studentů
 • Člen zkušební komise pro obhajoby disertačních prací PGS studentů
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitel grantů:2010-2011Variabilita v genech pro adipofilin, visfatin a omentin ve vztahu k dynamice plazmatických hladin těchto proteinů a hladin v mateřském mléce u českých žen v poporodním období. Institut Danone
 • 2007-2008 Variabilita v genu pro leptin, leptinový receptor, adiponektin, proopiomelanokortin a receptor pro melanokortin-4 ve vztahu k výskytu obezity v české populaci.Institut Danone
 • 2003 Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky SF/740/3/03. Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Studie-řešitel:2017 Vliv konzumace léčivé minerální vody Magnesia Extra na vnímání stresu a soustředění
 • 2009 Vedení nutričního vyhodnocení NU 181 klinické studie:The effect of a vitamin K2-containing dairy product on osteocalcin carboxylation in healthy children aged from 6 to 9 years.Danone Research France
 • 2006-2014 Obezita a její genetické pozadí – vedení obezitologické části studie Lékařská fakulta Masarykova univerzita Ústav ochrany a podpory zdraví
 • 2004 Vedení studie vypracované ve spolupráci Ústavu preventivního lékařství LFMU Brno a firmy Danone, a.s. 2004. Vliv konzumace jogurtů Activia na úpravu zažívání u lidí
Akademické stáže
 • srpen 2012: Erasmus letní škola, téma: Nutrition in Public Health Hirtshals Dánsko, pořádané Karolinska Institutet
 • listopad 2012:studijní a výzkumný pobyt na Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Švédsko
Univerzitní aktivity
 • DSP program,člen oborové rady: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Vybrané publikace
 • FOREJT, Martin, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Marie FORBELSKÁ, Petr BIENERT, Petra MOŘKOVSKÁ, Miroslava ZAVŘELOVÁ, Aneta POHOŘALÁ, Miluše JURÁŠKOVÁ, Nabil SALAH a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Higher energy intake variability as predisposition to obesity: novel approach using Interquartile range. Central European Journal of Public Health. Prague: National Institute of Public Health, roč. 25, č. 4, s. 321-325. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a4451. 2017. URL info
 • ŠPLÍCHAL, Zbyněk, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The common polymorphism Val109Asp in the omentin gene is associated with daily energy intake in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. West Yorkshire: Maney Publishing, roč. 18, č. 1, s. 41-48. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830513Y.0000000100. 2015. URL info
 • KAPOUNOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Short sleep duration in relation to body weight and blood pressure among Czech adults. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. České Budějovice: University of South Bohemia, Faculty of Health and Social Studies and International Society of Applied Preventive Medicine in Vienna, roč. 6, 1-2, s. 7-14. ISSN 1804-1868. 2015. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Soňa HAVLENOVÁ, Aneta JACKOWSKÁ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. The prediction role of indexes of circulating adipokines for common anthropometric and nutritional characteristics of obesity in the obese Central European population. Eating Behaviors. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 15, č. 2, s. 244-251. ISSN 1471-0153. doi:10.1016/j.eatbeh.2014.03.001. 2014. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin VAVŘINA, Jan DOBROVOLNÝ, Jana KUDĚLKOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. Two Common Ghrelin Gene Polymorphisms Linked to Anthropometric and Dietary Characteristics of the Central European Population. NOVA. s. 189-202. 2014. info
 • DUCHEČKOVÁ, Petra a Martin FOREJT. Aerobic steps as measured by pedometry and their relation to central obesity. Iranian Journal of Public Health. Tehran: IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, roč. 43, č. 8, s. 1070-1078. ISSN 2251-6085. 2014. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Jolana LIPKOVÁ, Jiří ŠŤASTNÝ, Martin FOREJT, Aneta JACKOWSKÁ a Anna VAŠKŮ. The PER3 VNTR polymorphism is a predictor of dietary composition in the Central European population. Biological Rhythm Research. Oxon: Taylor & Francis Ltd., roč. 45, č. 5, s. 747-757. ISSN 0929-1016. doi:10.1080/09291016.2014.913949. 2014. info
 • ŠŤASTNÝ, Jiří, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Josef TOMANDL, Marie TOMANDLOVÁ, Filip ZLÁMAL, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. Association of genetic variability in selected regions in visfatin (NAMPT) gene with anthropometric parameters and dietary composition in obese and non-obese Central-European population. Diabetes & metabolic syndrome. Amsterdam: Elsevier, roč. 7, č. 3, s. 166-171. ISSN 1871-4021. doi:10.1016/j.dsx.2013.06.001. 2013. info
 • DUCHEČKOVÁ, Petra, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Physical activity and obesity: comparison between different approaches. Anthropologie. roč. 48, č. 3, s. 231–238. ISSN 0323-1119. 2012. info
 • PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena. Praha: Státní zdravotní ústav, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281. 2012. info
 • PISKÁČKOVÁ, Zlata, Martin FOREJT a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Současné poznatky o vztahu spánku a obezity. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, roč. 151, č. 6, s. 279-285. ISSN 0008-7335. 2012. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zbyněk ŠPLÍCHAL, Filip ZLÁMAL a Anna VAŠKŮ. Variability in CNR1 locus influences protein intake and smoking status in the Central-European population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, roč. 15, č. 4, s. 163-170. ISSN 1028-415X. doi:10.1179/1476830512Y.0000000001. 2012. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Marie TOMANDLOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Zbyněk ŠPLÍCHAL a Anna VAŠKŮ. B-cell activating factor (BAFF) – a new factor linking immunity to diet? Central European Journal of Medicine. roč. 7, č. 3, s. 275-283. ISSN 1895-1058. doi:10.2478/s11536-011-0153-7. 2012. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Filip ZLÁMAL, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Adipsin (Complement Factor D) As a New Biomarker of Body Fat Distribution in Extremely Obese Central-European Population. In Body Fat: Composition, Measurements and Reduction Procedures. 1. vyd. New York: Novapublishers. s. 14-27, 13 s. Body Fat: Composition, Measurements and Reduction. ISBN 978-1-61324-332-9. 2011. info
 • PISKÁČKOVÁ, Zlata, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ a Lucie MARTYKÁNOVÁ. Spánek a jeho vliv na rozvoj obezity. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Praha: Tigis, roč. 13, č. 2, s. 77-81. ISSN 1211-9326. 2010. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype X nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. BRITISH JOURNAL OF NUTRITION. roč. 103, č. 3, s. 352-359. ISSN 0007-1145. doi:10.1017/S0007114509991887. 2010. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT a Anna VAŠKŮ. Relation between adiponectin 45 T/G polymorphism and dietary composition in the Czech population. Diabetes Research and Clinical Practice. Ireland: Elsevier Ireland Ltd., roč. 84/2009, č. 3, s. 329-331. ISSN 0168-8227. 2009. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Lenka SÁBLÍKOVÁ, Lenka SLOVÁČKOVÁ, Martin FOREJT, Zlata PISKÁČKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Kateřina HECZKOVÁ, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Effect of ID ACE gene polymorphism on dietary composition and obesity-related anthropometric parameters in the Czech 4 adult population. Genes and Nutrition. New Century Health Publishers, roč. 2009, č. 4, s. 207-213. ISSN 1555-8932. 2009. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Genotype 3 nutrient association of common polymorphisms in obesity-related genes with food preferences and time structure of energy intake. British Journal of Nutrition. Cambridge: Cambridge University Press, roč. 2009, č. 14, s. 1-8. ISSN 0007-1145. 2009. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. No association of defined variability in leptin, leptin receptor, adiponectin, proopiomelanocortin and ghrelin gene with food preferences in the Czech population. Nutritional Neuroscience. Anglie: W. S. Maney and Son, Ltd, roč. 2008, č. 11, s. 2-8. ISSN 1028-415X. 2008. info
 • FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Anna VAŠKŮ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zlata PISKÁČKOVÁ, Kateřina HECZKOVÁ a Lenka KUČEROVÁ. The relationship between leptin plasma levels and blood pressure in extremely obese Czech individuals. In Central European Congress on Obesity ( CECON 2008) : from nutrition to metabolic syndrome. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity. s. 81-81. ISBN 978-80-254-2733-0. 2008. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Josef TOMANDL, Petr BIENERT a Anna VAŠKŮ. Two common polymorphisms within the adiponectin gene are associated with food preferences in extremely obese Czech individuals. In 1st Central European Congress on Obesity. Karlovy Vary: European Association for the Study of Obesity. s. 47-47. ISBN 978-80-254-2733-0. 2008. info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Petr BIENERT, Josef TOMANDL, Martin FOREJT, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ a Anna VAŠKŮ. Cena mladého vědce. Institut DANONE, 2008. URL info
 • BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Martin FOREJT, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Jana KUDĚLKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Common variants in leptin and leptin receptor genes are associated with specific eating patterns in the Czech population. In Addiction and Eating Disorders: Neurobiology and Comorbidities. 2007. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky. s. 49-50, 1 s. ISBN 978-80-87041-18-5. 2007. info
 • FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007. info
 • DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure and the illumination of bedroom at night. In Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams&Wilkins. s. 33-33. ISSN 0263-6352. 2007. info
 • MUŽÍK, Vladislav, Martin FOREJT, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Eva GOTTVALDOVÁ, Karolína HLAVATÁ, Alexandra KOŠŤÁLOVÁ, Lenka KUBRICHTOVÁ, Hana SOVINOVÁ a Leona ŠKALOUDOVÁ. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido. 152 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-156-0. 2007. info
 • FOREJT, Martin, Jan ŠIMŮNEK, Zuzana BRÁZDOVÁ a Danuše LEFNEROVÁ. The influence of regular consumption of kefir beverage on the incidence of Enterococcus faecalis in the human stool. SCRIPTA MEDICA. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, roč. 80, č. 6, s. 279-286. ISSN 1211-3395. 2007. info
 • SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395. 2006. info
 • FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč. 60, č. 2, s. 53-54. ISSN 1211-846X. 2005. info
 • FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč 60, č. 4, s. 89-91. ISSN 1211-846X. 2005. info
 • FOREJT, Martin a Karel SKOČOVSKÝ. Vliv světla na usínání a spánek. In Mapování světelného znečištění a negativní vlivy osvětlování umělým světlem na živou přírodu na území České republiky. Brno: Recetox, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. s. 83-85. 2004. info
 • FOREJT, Martin, Karel SKOČOVSKÝ, Roman SKOTNICA a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: two queries made 2003 in Czechia. In Cancer and Rhythm. Graz: AUVA. s. 26-26. 2004. URL info
 • FOREJT, Martin a Jan HOLLAN. Sleep disturbances by light at night: an overview of introductory results from Czechia. In Leukaemia Conference. London, 2004. URL info
 • FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, roč. 77, č. 1, s. 43-52. ISSN 1211-3395. 2004. info

17. 12. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info