doc. RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jozef Ráheľ, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 9. 2014
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Homogénne vysokotlaké výboje pre povrchové úpravy materiálov
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Omezení licence.
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
doc. RNDr. Milada Bártlová, Ph.D. (VUT Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 2. 2015 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)
prof. RNDr. František Krčma, Ph.D. (VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info