doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Markéta Fantová Šumpíková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta managementu Jindřichův Hradec, VŠE v Praze
Obor řízení Veřejná ekonomie
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2006
Datum ukončení řízení 1. 5. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jiřina Jílková (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc. (UMB B.Bystrica, Ekonomická fakulta)
doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 3. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví)
Členové doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská)
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. (Univerzita obrany Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info