doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

zástupce přednosty kliniky – Ortopedická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2703
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2001
Datum ukončení řízení 1. 6. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Vliv poškození senzoricko-motorické mozkové kůry na vývoj páteře - experimentální studie
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Rudolf Ditmar.CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Tomáš Trč, CSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr.Karel Koudela,CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info