Mgr. Jan Galeta, Ph.D.

odborný asistent – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/312
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3345
e‑mail:
Životopis

Životopis

Mgr. Jan Galeta, Ph.D.,
 • Jan Galeta (*1982, Ostrava) absolvoval střední průmyslovou školu stavební v Ostravě a posléze vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na evropskou architekturu konce 18. až poloviny 20. století (tedy klasicismus, neostyly, secese, moderna, funkcionalismus, sorela, brusel atd.), především pak ve spojení s tématy jako nacionalismus, propaganda, politika, reprezentace. Zajímá jej také sociologie umění a architektury rovněž historiografie našeho oboru.
  Působí jako odborný asistent a editor na Semináři dějin umění MUNI v Brně a jako spolueditor stojí za mnoha publikacemi (např. Architektura mezi myšlenou a skutečnosti, 2018, s M. Šolcem), je spoluautorem několika výstav o architektuře, a především autorem mnoha článku a knižních kapitol (například v knize The Stregth and Future of the Nation is National Identity, 2021 editované Jindřichem Vybíralem)
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent a redaktor
Přehled zaměstnání
 • od 2022 odborný asistent, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Brno
  2022-2024 Vědecký pracovník Ústav dějin umění, Česká akademie věd, v.v.i. (na projektu Invisible agents)
  od 2021 redaktor, Seminář dějin umění, Masarykova univerzita, Brno
  2018–2022 Vědecký pracovník, UMPRUM, Praha (na projektu architektura a Česká politika vedený prof. Jindřichem Vybíralem)
  2018–2021 Fakultní studijní poradce FF MU
  2019–2020 Studentský asistent v projektu CRAACE, FF MU (vedeném prof. Matthewem Rampleym)
  2015–2020 Zástupce ředitele nakladatelství Foibos Books, Praha
Publikace
 • GALETA, Jan. Nelehký život architekta okolo roku 1900 na příkladech z Moravské Ostravy. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2021, roč. 81, č. 2, s. 151-159. ISSN 1210-5538.
konference
 • GALETA, Jan a Tomáš VALEŠ. Johann David Passavant and the Question of "Ethnicity" of Medieval Art of Bohemia and Moravia. In Remaking the Past 44th Annual Conference Nineteenth-Century Studies Association Sacramento, California March 30 – April 1, 2023. 2023.
Akademické stáže
 • 2022 Bibliotheca Hertziana – Max Planck Institut for Art History, Řím
Aktivity v oboru
 • člen Uměleckohistorické společnosti, od 2023 člen výboru UHS
  člen Nineteenth-Century Studies Association
  člen The European Architectural History Network
Ocenění vědeckou komunitou
 • Ocenění za péči o zachování a prezentaci českého architektonického dědictví, udělilo Kotěrovo centrum architektury o.p.s.
Vybrané publikace
 • GALETA, Jan a Tomáš VALEŠ. Johann David Passavant and the Question of "Ethnicity" of Medieval Art of Bohemia and Moravia. In Remaking the Past 44th Annual Conference Nineteenth-Century Studies Association Sacramento, California March 30 – April 1, 2023. 2023. info
 • GALETA, Jan. Architectural Competition as a Cover-Up? The Town Hall in Šumperk (Mährisch Schönberg) and Some Other Cases. In ACTING INSTITUTIONS: Agents, Actors, and Authorities in Modern Architecture (between the 1890s and 1930s). Austrian Academy of Sciences, Wien. 2022. info
 • GALETA, Jan, Ivan FOLETTI a Tomáš VALEŠ. Průvodce rozvášněným Znojmem. Průvodce městem, jeho uměním a příběhem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 142 s. Zápisky z cest, sv. 4. ISBN 978-80-280-0099-8. info
 • GALETA, Jan. Ignác Ullmann, August Prokop a „chrámy těla“ : Tělocvična mezi zadáním, funkcí a uměleckou úlohou. In Horáková, Tereza; Řezníčková, Veronika. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. 1. vyd. Brno: B&P Publishing, 2022. s. 269-288. ISBN 978-80-7485-266-4. info
 • GALETA, Jan. Nelehký život architekta okolo roku 1900 na příkladech z Moravské Ostravy. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče. Národní památkový ústav, Generální ředitelství, 2021, roč. 81, č. 2, s. 151-159. ISSN 1210-5538. info
 • GALETA, Jan a Adrien PALLADINO. Dynamics of Re-Gothicization in 19th-Century Central Europe. The Church of St James in Brno: Local Preoccupations and Global Trends. In Foletti, Ivan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala. Central Europe as a Meeting Point of Visual Cultures : Circulation of Persons, Artifacts, and Ideas. 1. vyd. Roma: Viella, 2021. s. 165-189. Studia Artium Medievalium Brunensia 11. ISBN 978-88-3313-845-9. info
 • GALETA, Jan. Momentky z pekla. In Foletti, Ivan; Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala. Emoce v obraze od středověku po současnost. Seminář dějin umění k poctě Ladislava Kesnera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2021. s. 86-87. ISBN 978-80-7485-229-9. info
 • GALETA, Jan. Jan Kotěra o starém umění. In Zikmund-Lender, Ladislav; Čapková, Helena. Mýtus architekta : Jan Kotěra 150. 1. vyd. Praha a Hradec Králové: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze- Akademie výtvarných umění v Praze - Nakladatelství Pravý úhel, 2021. s. 33-48. ISBN 978-80-907128-5-0. URL info
 • GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Poznámky k plánování Akademického náměstí v Brně. In Galeta, Jan; Jakubec, Ondřej; Miltová, Radka Nokkala; Valeš, Tomáš. Od dějin umění k uměleckému dílu : Cesty k porozumění vizuální kultuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Books and Pipes, 2021. s. 361-377. Maturandum, sv. 3. ISBN 978-80-7485-247-3. info
 • GALETA, Jan. National Houses in Moravia and Austrian Silesia before 1914 : Architecture and Fine Arts as an Opportunity for the Manifestation of National Allegiance. Acta historiae artis Slovenica. Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2020, roč. 25, č. 2, s. 231-247. ISSN 1408-0419. doi:10.3986/ahas.25.2.09. URL info
 • LEXOVÁ, Petra, Lenka VRLÍKOVÁ a Jan GALETA. Prostor v architektuře a brněnská škola dějin umění. 1. vyd. Brno: B&P Publishing; Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-7485-165-0. info
 • GALETA, Jan. Images and Reflections of Medieval Brno in Nineteenth and Twentieth Century. In Foletti, Ivan; Palladino, Adrien. Inventing Medieval Czechoslovakia 1918-1968 : Between Slavs, Germans, and Totalitarian Regimes. Roma: Viella, 2019. s. 163-188. Parva Conviva 6. ISBN 978-88-3313-310-2. info
 • GALETA, Jan. Nová radnice v Ostravě. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos books; Národní památkový ústav, 2018. s. 98-101. ISBN 978-80-88258-09-4. info
 • GALETA, Jan a Martin ŠOLC. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. Brno: Metodické centrum moderní architektury. Národní památkový ústav., 2018. 216 s. ISBN 978-80-7480-108-2. info
 • GALETA, Jan. Dvě soutěže na moravskou Zemskou sněmovnu v Brně. August Prokop a Robert Raschka ve stopách svých učitelů Friedricha Schmidta a Gottfrieda Sempera. In Galeta, Jan; Šolc, Martin. Architektura mezi myšlenkou a skutečností. 1. vyd. Brno: Metodické centrum moderní architektury. Národní památkový ústav., 2018. s. 71-92. ISBN 978-80-7480-108-2. info
 • GALETA, Jan. Revitalizace Dolní oblasti Vítkovic a dolu Hlubina. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. Praha: Foibos Books; Národní památkový ústav, 2018. s. 556-561. ISBN 978-80-88258-09-4. info
 • GALETA, Jan a Aleš STUDENT. Kostel sv. Ducha v Šumné. In Popelová, Lenka; Šlapeta, Vladimír; Vorlík, Petr. Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918-2018. 1. vyd. Praha: Foibos books; Národní památkový ústav, 2018. s. 469-471. ISBN 978-80-88258-09-4. info
 • GALETA, Jan. Nástin urbanistického a architektonického vývoje Moskvy. In Foletti, Ivan; Foletti, Karolina; Lešák, Martin F.; Vronský, Petr M. Zápisky z cest 3 - Moskva & Novgorod. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 16-25. ISBN 978-80-210-8814-6. info
 • GALETA, Jan. Nádražní třída coby první vilová čtvrť Moravské Ostravy. Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Archiv města Ostravy, 2016, roč. 30, č. 1, s. 168-197. ISSN 0232-0967. info
 • GALETA, Jan. Vznik Polského domu v Moravské Ostravě: lidé, místo, stavba. In Krzysztof Czajkowski; Aleš Zářický. Śladami Polaków na czeskim/austriackim Śląsku – Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Częstochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 152-171. ISBN 978-83-945669-0-6. info
 • GALETA, Jan. Německé domy na Moravě. In Fišer, Marcel. Mezery v Historii / Lücken in der Geschichte 2014. Sborník vybraných příspěvků ze sympozia konaného v muzeu Cheb konaného ve dnech 25. a 26. června 2014. Cheb: GAVU Cheb, 2015. s. 9-21. ISBN 978-80-87395-17-2. URL info
 • GALETA, Jan. Našemu městu ku okrase. Architektonické návrhy na Německý dům v Brně. Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2015, roč. 28, č. 1, s. 227-262. ISSN 0524-689X. info
 • RAGULOVÁ, Zuzana a Jan GALETA. Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. In Admired As Well As Overlooked Beauty - Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 288 s. ISBN 978-80-210-8092-8. info
 • GALETA, Jan. National Houses – Damnatio Memorie? Architecture and Nationalism at the end of 19th and in 20th Century. In Galeta, Jan; Ragulová, Zuzana. Admired As Well As Overlooked Beauty. Contributions to Architecture of Historicism, Art Nouveau, Early Modernism and Traditionalism. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 119-133. ISBN 978-80-210-8092-8. info
 • GALETA, Jan. Der Wiener Architekt Robert Raschka und seine Wettbewerbsprojekte. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 64, č. 1, s. 50-68. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF MU info
 • GALETA, Jan a Kateřina MARTINÁKOVÁ. Hagia Sophia. In Foletti, Ivan; Frantová, Zuzana; Kučerová, Monika. Zápisky z cest 1 - Jižní Balkán. Ochrid, Kurbinovo, Kastoria, Soluň. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 52-55. ISBN 978-80-210-6853-7. info
 • GALETA, Jan. "Dnes stojí dohotoven náš národní hrad...". Architektura a architekti národních domů v Moravské Ostravě a Vítkovicích. Opuscula historiae artium. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 62, č. 1, s. 26-43. ISSN 1211-7390. Digitální knihovna FF info

3. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info