doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení přerušení řízení z důvodu zániku platnosti akreditace
Datum zahájení řízení 30. 5. 1995
Habilitační práce (veřejná část) Vliv vnějšího prostředí na stafalofága a jeho hostitelskou buňku
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (MU -)
Členové prof.RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Václav Hájek, DrSc. (Palackého univerzita Olomouc, Lékařská fakulta)
prof.RNDr. Libor Ebringer, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, Ústav buňkové biologie)