doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Karel Komárek, narozen 29. 4. 1963 v Přerově, ženatý, dvě děti.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita Brno Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka Poříčí 7, 603 00 Brno Telefon 05 / 43 129 254 E-mail: komarek@jumbo.ped.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent tajemník katedry
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999: doktor (Ph.D.) v oboru český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 1988: doktor filozofie (PhDr.) v oboru český jazyk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha. 1986: absolvent oboru český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha.
Přehled zaměstnání
 • 1996-dosud: odborný asistent katedry českého jazyka, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno. 1990-1996: odborný asistent katedry českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 1987-1990: redaktor deníku Lidová demokracie Brno.
Akademické stáže
 • 19.-25. dubna 1998 Institut polské filologie, Univerzita A. Mickiewicze, Poznaň, Polsko. 15.-19. února 2000 Institut polské filologie, Univerzita A. Mickiewicze, Poznaň, Polsko.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Onomastické komise AV ČR (od 1. března 2000). Člen ústřední poroty soutěže "Olympiáda v českém jazyce" (od roku 1994).
Vybrané publikace
 • KOMÁREK, Karel. Apelatywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. In Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Tom VI. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2001. s. 91-98. Prace Komisji Językoznawczej, Tom 33. ISBN 83-7063-299-8. info
 • KOMÁREK, Karel. Proměny textu Jiráskových Starých pověstí českých. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, roč. 51, 9-10, s. 219-228. ISSN 0009-0786. info
 • KOMÁREK, Karel. Finále Čepovy beletrie. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 4, s. 3. ISSN 1211-9938. info
 • KOMÁREK, Karel. Uvedení do Durychovy publicistiky. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 2000, roč. 16, č. 6, s. 2-3. ISSN 1211-9938. info
 • KOMÁREK, Karel a Jiří KUDRNÁČ. Knižní tvorba Jaroslava Durycha. In Jaroslav Durych - život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm. 1. vyd. Brno: Atlantis, 2000. s. 41-54. ISBN 80-7108-162-0. info
 • KOMÁREK, Karel. Osobní jména v českých biblích. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2000. 132 s. ISBN 80-7198-427-2. info
 • KOMÁREK, Karel. Ještě ke kodifikaci náboženské terminologie. Naše řeč. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000, roč. 83, č. 3, s. 165-166. ISSN 0027-8203. info
 • KOMÁREK, Karel. Čapkův "člověk - stvořitel" z pohledu náboženského. In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 27. - 28. ledna 2000. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. s. 137-139. ISBN 80-7041-939-3. info
 • KOMÁREK, Karel. Studium biblických osobních jmen v české onomastice. In Onomastické práce. Svazek 4. Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2000. s. 232-237. ISBN 80-901673-9-X. info
 • KOMÁREK, Karel. Historická mluvnice a budoucí češtináři. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2000, roč. 51, 3-4, s. 56-59. ISSN 0009-0786. info
 • KOMÁREK, Karel. Myšlenky Katolické moderny v díle J. Š. Baara. In Pavel Marek (ed.), Česká katolická moderna. Sborník z konference konané 10. listopadu 1998 v Prostějově. 1. vyd. Olomouc - Prostějov: Filozofická fakulta a Muzeum Prostějovska, 2000. s. 62-64. ISBN 80-86276-04-X. info
 • KOMÁREK, Karel. Biblická osobní jména v morfologickém systému češtiny. In Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 54-57. Onomastika a škola sv. 7. ISBN 80-210-2031-8. info
 • KOMÁREK, Karel. Nevydaný román Pavla Švandy Hodinka profesora Bojera. In Neznámí (autoři) - neznámé (texty). Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. s. 403-405. ISBN 80-7041-279-8. info
 • KOMÁREK, Karel. Souvislosti Čepovy epiky a esejistiky. In Konference o díle Jana Čepa, Olomouc 9. - 10. března 1998. Olomouc: Danal, 1999. s. 34-36. ISBN 80-85973-58-8. info
 • KOMÁREK, Karel. Proti prachu na skvělosti věcí. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 3, s. 11-14. ISSN 1211-9938. info
 • KOMÁREK, Karel. Vzpomínky Durychových dcer. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 6, s. 4-5. ISSN 1211-9938. info
 • KOMÁREK, Karel. Pravda, která může osvobodit i pohoršit. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 7, s. 15-17. ISSN 1211-9938. info
 • KOMÁREK, Karel. Prof. Ivanu Luttererovi k sedmdesátinám. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 1999, roč. 50, 3-4, s. 96-97. ISSN 0009-0786. info
 • KOMÁREK, Karel. K dějinám našich osobních jmen. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství a. s., 1999, roč. 50, 3-4, s. 100-101. ISSN 0009-0786. info
 • KOMÁREK, Karel. K osobním jménům v Bibli drážďanské a olomoucké. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 1999, roč. 40, č. 1, s. 91-96. ISSN 1211-4413. info

21. 7. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info