doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.

docent – Depozice tenkých vrstev a nanostruktur


kancelář: pav. 06/01009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8769
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Souček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2017
Datum ukončení řízení 1. 5. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Preparation of nanostructured hard protective coatings by magnetron sputtering
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. František Lofaj, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV, Košice)
Dr. Katalin Balázsi (Institute of Technical Physics and Materials Science)
Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. (Fyzikální ústav AV ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 6. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (VUT Brno)
prof. Ing. Jaroslav Boušek, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Zdenko Machala, Ph.D. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info